Album Chęciński jest ósmą częścią „Świętokrzyskiego Albumu”, będąc kontynuacją poprzednich tomów, powstałych w konwencji polegającej na połączeniu tekstu z rysunkiem. Od pozostałych siedmiu tomów (z których dwa – VI i VII – choć gotowe jako tak zwany „maszynopis”, wciąż oczekują na druk) różni się znaczącym zawężeniem obszaru, którego dotyczy. Tom niniejszy, w całości poświęcony miastu i gminie Chęciny, powstał przede wszystkim z tej przyczyny, że Chęciny i ich najbliższe otoczenie stały się terenem objętym programem „2007 Rok Chęcin. Przeszłość dla przyszłości”. Programem, który realizowany był wspólnie przez Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach, Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  oraz Urząd Miasta i Gminy Chęciny. Honorowy patronat nad programem pełnili Panowie: Kazimierz Michał Ujazdowski –  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Grzegorz Banaś – Wojewoda Świętokrzyski.
Celem programu było zwrócenie szczególnej uwagi społeczności lokalnych i władz samorządowych na kwestie związane z dziedzictwem kulturowym. Na potrzebę jego poznawania, bezwzględną konieczność zapewnienia ochrony, ale także na potencjalne możliwości wykorzystania tego wszystkiego – co zostawili przodkowie – współcześnie, dla uczynienia naszego regionu atrakcyjnym turystycznie, dla harmonijnego rozwoju, dla tworzenia miejsc pracy. Szukając najodpowiedniejszego przykładu dla całego regionu, nieprzypadkowo wybraliśmy Chęciny, miasto o niezwykle interesującej historii, z zachowanym dobrze dawnym układem urbanistycznym i obdarzone taką ilością zabytków, którymi można by obdzielić cały powiat. Może stąd ta obfitość, że Chęciny kiedyś powiatowym miastem były, a w skład chęcińskiego powiatu wchodziły też Kielce, miasto dzisiaj kilkudziesięciokrotnie od Chęcin większe. Niech więc dzisiejsze Chęciny, wraz z życzeniami rozwoju (oby harmonijnego!) i wszelkiej pomyślności, przyjmą tę publikację, jako rodzaj rekompensaty od Kielc za to, że z dawnego powiatu chęcińskiego powstał powiat kielecki, potem województwo kieleckie, a teraz województwo świętokrzyskie ze stolicą w Kielcach, a nie – jak wynikałoby z historii – w Chęcinach.

ROMAN MIROWSKI

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]