Archiwum tagów: drewno

MYDŁÓW Dzwonnica /nie istniejąca/ przy kościele /także nie istniejącym/ pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP. Gmina Iwaniska, powiat opatowski.

Parafia w Mydłowie wzmiankowana jest w dokumentach od roku 1325. Koło roku 1440 stał we wsi drewniany kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP a plebanem był ks. Mikołaj. Dziedziców i zarazem kolatorów kościoła było wtedy trzech: Jan z Oleśnicy herbu Dębno, Piotr Gramatyka i Mikołaj Oziębłowski herbu Ostoja. Ostatni z drewnianych kościołów Mydłowa zbudowano w roku […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

ZBORÓWEK Dzwonnica. Gmina Pacanów, powiat buski.

Dzwonnica stoi przed nowym kościołem, w północno – zachodnim narożniku przykościelnego cmentarza, graniczącego z cmentarzem grzebalnym. Co do wieku- zdecydowanie bardziej bliska jest nowemu kościołowi, niż staremu – powstała w wieku XIX. Jest kwadratowa w planie, ze ścianami lekko nachylonymi ku środkowi. Nakrywa ja pobity gontem dach namiotowy o zaokrąglonych, „miękkich” krawędziach. Konstrukcja jej jest […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

ZBORÓWEK Kościół parafialny p.w. św. Idziego. Gmina Pacanów, powiat buski.

Według Franciszka Lochmana, który w roku 1699 wizytował parafię, pierwotny kościół w Zborówku, powstał w roku 1085 z fundacji Władysława Hermana. Patronami kościoła byli św. Idzi i św. Mikołaj. W roku 1326, z którego pochodzi pierwszy zapis o tutejszej parafii, dzisiejszy Zborówek nazywał się Bansowa Episcopalis – Beszowa Biskupia. Taką nazwę przytacza też Długosz. Nazwa […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

WOLA KOPCOWA Kaplica p.w. św. Józefa Robotnika. Gmina Masłów, powiat kielecki.

Istnieją dwie hipotezy odnoszące się do powstania kaplicy w Woli Kopcowej. Jedna –  wywodząca się z miejscowej tradycji głosi, że kaplica trafiła tu przeniesiona około połowy XIX stulecia z tzw. Kopcówki koło Cedzyny. Druga przypisuje powstanie kaplicy inicjatywie księdza Józefa Ćwiklińskiego z kieleckiej katedry, dzięki któremu mniej więcej w jednym czasie w podkieleckich wsiach powstało […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

WITÓW Wieża – dzwonnica przy kościele parafialnym p.w. Św. Trójcy. Gmina Koszyce, powiat proszowicki, woj. małopolskie.

Parafia w Witowie istniała już  na pewno w roku 1326 – plebanem był wówczas Benko. Już w XV stuleciu stał tu murowany kościół. Patronką była wtedy św. Jadwiga a właścicielem  Witowa Stanisław Wątróbka herbu Oksza- dowiadujemy się z Liber Benefitiorum Długosza. Kościół przez 10 lat „zostawał w rękach kacerskich; za sprawą Kacpra Głowskiego został katolikom […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

WITOSŁAWICE Kaplica p.w. Zesłania Ducha Św. Gmina Waśniów, powiat ostrowiecki.

Kaplica właściwie nie stoi  w Witosławicach, tylko około pół kilometra od wsi /i ponad 100 metrów od niej wyżej/ na zboczu Witosławskiej Góry. Góra Witosławska już w czasach pogańskich była miejscem kultowym i może dlatego w XV stuleciu benedyktyni ze Świętego Krzyża, do których ziemie te należały, zbudowali tu kaplicę pod wezwaniem Zesłania Ducha Św. […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

TUMLIN Wieża – dzwonnica przy kościele parafialnym p.w. św. Stanisława biskupa. Gmina Miedziana Góra, powiat kielecki.

Pierwsza wzmianka o Tumlinie pochodzi z roku 1375, ale dokumenty pisane nie mogą przecież uwzględniać „prehistorii” tej miejscowości, sięgającej czasów rzymskich. Na dominującej nad okolica Górze Grodowej znajdowały się trzy kręgi kamien-nych obwałowań. Mieszkające tu wówczas plemiona celtyckie nie zbudowały ich w celach obronnych. Zadaniem wałów było podkreślenie kultowego znaczenia góry. Podobne do tumlińskich relikty […]

Ciąg dalszy 1 Comment

TRZCINIEC Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Św. Gmina Nagłowice, powiat jędrzejowski.

Wieś w dokumentach znana jest już od roku 1385, dzięki Borkowi z Trzcińca. W roku 1440 stał w Trzcińcu drewniany kościół parafialny. W roku 1598 kościół został przez innowierców „spustoszony i zbezczeszczony”. W dokumencie spisanym z okazji biskupiej wizytacji wiadomo, że był drewniany i miał trzy ołtarze. Z opisu z roku 1731 dowiadujemy się, że […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

TRÓJCA Dzwonnica przy kościele parafialnym p.w. św. Trójcy. Gmina Zawichost, powiat sandomierski.

Julian Ursyn Niemcewicz w swych Podróżach historycznych zanotował, że kościół w Trójcy powstał za Chrobrego a rozebrano go w wieku XVI, by z pozyskanego w ten sposób budulca wykonać ogrodzenie cmentarza „dla pielgrzymów”. Na czym opierał się Niemcewicz – trudno dziś zbadać, bowiem brakuje najstarszych źródłowych dokumentów. Kościół powstał prawdopodobnie w XI lub w XII […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

TOPOLA Dzwonnica. Gmina Skalbmierz, powiat kazimierski.

Dzwonnica zbudowana została jednocześnie z kościołem, czyli w roku 1838. Opis jej, zachowany w aktach Dyrekcji Ubezpieczeń informuje, że: „była drewniana, pod gontem, wzniesiona na planie kwadratu, o boku długości 8,5 i wysokości 13 łokci”. Gdy po wybudowaniu murowanego kościoła stary zaczął popadać w ruinę, dzwonnicę – już nikomu nie potrzebną – rozebrano w pierwszej […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]