Archiwum tagów: swietegory

BB 40 GMINA KUNÓW KAPLICA. Kaplica p.w. Św. Katarzyny 2

We wschodniej ścianie znajduje się okienko. Aby to zamknięte gotyckim łukiem okienko zobaczyć, koniecznym było spojrzeć na kaplicę pod innym kątem, zmienionym o 1/8 360 stopni… Drzwi zamyka ozdobna, masywna krata. Trochę inaczej wyglądała kapliczka w latach międzywojennych, gdy opisywał ja ksiądz Bastrzykowski: …zbudowana częścią z cegły, częścią z kamienia łupanego w skale kunowskiej…zasklepiona, gontem […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BB 39 gmina KUNÓW. KAPLICA Kaplica p.w. św. Katarzyny 1

Miejsce nazywane KAPLICA, czasem określane jako niezaludniony przysiółek wsi Kurzacze, leży  gminie Kunów w powiecie ostrowieckim Są w naszym regionie obiekty o których napisano opasłe tomy i których bibliografia jest tak obszerna, że można rzec, iż wie się o nich wszystko. Są też takie, o których bardzo niewiele wiadomo i gdyby nie praca niestrudzonych badaczy, […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BB 38 Krynki Kościół widok wnętrza

Kościół jest barokowy, orientowany. Składa się trójprzęsłowej nawy /po której bokach stoją dwie kaplice/ i z węższego od nawy, prostokątnego, dwuprzęsłowego prezbiterium. Przy prezbiterium od północy jest zakrystia a od południa skarbczyk. Kompozycję brył uzupełnia kruchta dostawiona od południa do nawy. Kościół wymurowany jest z kamienia “miejscowego”, a mury “ma niezmiernie grube, bo pięciołokciowej szerokości, […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BB 37 KRYNKI Kościół widok od południowego zachodu

Ze względu na zły stan techniczny modrzewiowy kościółek został rozebrany a na jego miejscu w roku 1724 rozpoczęto budowę nowego, tym razem już murowanego obiektu /dobudowując go do istniejącej tu już od roku 1694 murowanej  kaplicy/. Fundatorem był ówczesny dzierżawca Kuźnic Brodzkich, pan Mikołaj Zacharski, który – jak pisze ksiądz Wiśniewski – “straciwszy w r. […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BB 36 KRYNKI Kościół. Dzwonnica 2

Dzwonnica z Krynek, to wyrażając się bardziej precyzyjnie są właściwie dwie wieżowe  dzwonnice flankujące bramę.  Zbudowane są w konstrukcji słupowo-ryglowej, czyli jak dawniej mówiono: “w słup”, z drewna sosnowego, Obydwie o prostopadłościennych trzonach, szalowanych “w jodełkę”. Nakrywają je namiotowe, łamane dachy pobite gontem i zwieńczone krzyżami. Każda z wież ma u podstawy kwadrat o boku […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BB 35 KRYNKI Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP. Dzwonnica 1

Wieś Krynki leży w gminie Brody w powiecie starachowickim Już w XIV wieku w Krynkach /zwanych też Skrzynkami, Krzynkami albo też Gutanowem/ był drewniany kościół zbudowany z modrzewia. Podobno jego fundatorem był biskup Bodzanta, co jest prawdopodobne, zważywszy, że w roku 1353 /kiedy nastąpiła fundacja/ wieś należała do krakowskich biskupów. Zachowany dokument z roku 1384 […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BB 34 KRAJNO Kościół parafialny 5 Wnętrze z widokiem na ołtarz i figurę Chrystusa Króla

Dla mnie najwyższym mistrzostwem, które tutaj Borowiecki udowodnił  jest jednak sposób rozwiązania sklepień nad prezbiterium i absydą i wykorzystanie ich jako tła dla postaci Chrystusa Króla. Powszechnie znany jest posąg Chrystusa z Rio de Janeiro, tam umieszczony na wyniosłej górze, na tle nieba. Borowiecki – bo wydaje mi się niemal pewne iż musiał to być […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BB 33 KRAJNO Kościół parafialny 4 Dzwonnica

Dzwonnica chociaż nie stanowi części bryły kościoła, jako integralny element kościelnego zespołu ma architekturę opartą dokładnie na tych samych środkach wyrazu, które zastosowane zostały w bryle kościoła. Może to kwestia sugestii ale skłonny byłbym sądzić iż stanowiła ona inspirację podczas projektowania przez Borowieckiego odbudowy i rozbudowy kościoła w Kargowie, co mogłoby jeszcze mocniej potwierdzać hipotezę […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BB 32 KRAJNO Kościół parafialny 3 Widok od strony zachodniej

Jeśli o mnie chodzi jestem tylko architektem a w dodatku alergikiem uczulonym na kurz starych dokumentów, toteż wszelkie swoje opinie opieram tylko na publikowanych materiałach oraz na  analizie architektury i poszukiwaniu w niej cech charakterystycznych dla poszczególnych autorów. Dlatego też nie mam osobiście cienia wątpliwości  iż kościół parafialny w Krajnie jest dziełem architekta Wacława Borowieckiego, […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BB 31 KRAJNO Kościół parafialny 2 Widok od strony południowo-wschodniej

Budowę kościoła rozpoczęto w roku 1926 a zakończono w roku 1934 ale przerwane przez wojnę prace przy otoczeniu kościoła kontynuowane były jeszcze po wojnie. O ile mi wiadomo autorstwo kościoła też nie zostało jednoznacznie udokumentowane w publikacjach. Jest to może dziwne, bo w okresie zamawiania u architekta projektu znajomość pisma była niewątpliwie powszechna i takowy […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]