BOGU TRÓJJEDYNEMU NAJLEPSZEMU NAJWIĘKSZEMU
Jeśli jesteś przybyszem, ucz się dobrze umierać,
jeśliś obywatelem, na przyszły bacz dzień,
jeśliś szlachetnie urodzony, odpoczynku oczekuj po trudach.
Albowiem życie dla złych jest karą, po śmierci prawdziwa dla dobrych rozkosz.
Mąż i Bohater Najznakomitszy,
Szlachetnie urodzony Pan
Aleksander Kreza z Bobolic,
Dziedzic na Włoszczowie.
Szlachetnie urodzonego Jana Krezy, z Najjaśniejszej Księżnej Sanguszkówny
SYN.
W pobożności przed Bogiem, w miłości dla Ojczyzny, w wierności i prawości dla
Królów
Nikomu miejsca nie ustąpił.
W przeciwnościach niezłomność, w pomyślności rozwagę ducha zachowywał,
Radą potężny, w sądzie poważny, przykładem wielki,
W wyprawach wojskowych Królestwa, pod Byczyną, Nalewajką
i w walkach z Moskalami za Króla Polski Stefana, w wołoskich, inflanckich
i mołdawskich za Króla Zygmunta III,
tak przeciw Tatarom jak i przeciw Turkom,
Żołnierz najmężniejszy.
Przyjaciele – jego świetność, nieprzyjaciele – łagodność, goście – gospodarność,
obywatele – ogładę, ubodzy – hojność, a wszyscy zarówno męstwo i majętność
podziwiali.
O okrutny losie!
Przez ciebie podpora Rodziny, światło Ojczyzny, ozdoba Rzeczypospolitej
I wraz z obrona Królestwa z Obrońcą zgasła.
O śmierci zbyt rychła!
Tyś żołnierza hetmanowi, Brata Siostrom, Pana sługom,
Opiekuna proszącym,
wszystkim wszystko naraz,
ostatnią ozdobę Rodziny Krezów wraz z jedynym Mężem
zabrała.
A kiedy to podziwiasz, łzy wylewaj Przechodniu,
I głośno opłakuj męża tak spiesznie zgasłego nam.
Umarł 10 kwietnia, Roku Zbawienia 1625.

Epitafium nie zachowało się do naszych czasów. Znajdowało się prawdopodobnie w nieistniejącym już kościele pw. św. Jakuba. Treść epitafium została zamieszczona w zbiorze zawierającym spisane nagrobki żołnierzy i znaczniejszych osobistości sarmackiego świata przez Szymona Starowolskiego. Jego książka Monumenta Sarmatarum Beatae Aeternitati, wydana w Krakowie w 1655 r., jest dziś jedynym świadectwem istnienia we Włoszczowie epitafiów Aleksandra Krezy i Krzysztofa Strasza. Ponieważ zachowały się inne tablice z kościoła św. Jakuba, to można domniemywać, że epitafia Krezy i Strasza
zostały zniszczone bądź zrabowane w czasie wojny polsko-szwedzkiej i pobytu Szwedów we Włoszczowie (wrzesień 1655 r.).

 

Literatura:
• Janaczek Stanisław, O nagrobku Aleksandra Krezy i Krzysztofa Strasza, „Materiały i źródła do dziejów powiatu włoszczowskiego”, 2008, T. 1, s. 63–67.
• Starowolski Szymon, Monumenta Sarmatarum Beatae Aeternitati, Kraków 1655, s. 790–791.

Oznaczone: Autor: Adam Malicki, Cezary Nowak, Michał Staniaszek

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]