Archiwum tagów: rycerskie

ZBELUTKA – kościół parafialny i dwór

Dariusz Kalina STARA ZBELUTKA W NIEJ KOŚCIÓŁ I NIEGDYŚ DWÓR Wieś Zbylutka jest wsią starej proweniencji. Jako położona na południowym krańcu dóbr piórkowskich, graniczyła od północy z Gęsicami, Sadkowem, na zachodzie z Bardem, na południu parafią Bardo, Łagowicą. Obecnie pola mają nazwy: Dworskie, Stronia, Glinki, Stachów Dół, Chojny, Sachta, Mieksyn, Plebańskie. Na sołectwo składają się […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

SŁOPIEC – dwór szlachecki

Dariusz Kalina Dwór w Słopcu (Gmina Daleszyce, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie) Jest to wieś niegdyś prywatna, położona nad rzeką Belnianką. Nazwa osady zapisywana była jako Słopiec lub Słupiec, nasuwa silne przekonanie, że w najbliższej okolicy znajdował się obiekt typu dworu na kopcu, w języku polskim określony jako słup, wieży na kopcu–  obiekty takie w źródłach […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

DRUGNIA – dwór starościński

Dariusz Kalina Siedziba klucza drugieńskiego w Drugni Klucz drugieński obejmował trzy wsie: Drugnię, Podstole i Wierzbie, jego powstanie ostrożnie datować można na rok 1370, w tym bowiem czasie Drugnię wraz Pierzchnicą i z innymi dobrami testamentem król Kazimierz Wielki nadał swemu naturalnemu synowi Niemierzy[1]. Źródłowo istnienie klucza potwierdzone zostało w 1399 r., kiedy król Władysław […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

FAŁKÓW – miasteczko z zamkiem

Dariusz Kalina Miasto Fałków z zamkiem   Wśród zadań prowadzonych przez Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach prowadzona jest stała ewidencja zabytków związanych z budownictwem rezydencjonalno-obronnym. Pierwotnie obejmowała zabytki tego typu na terenie dawnego województwa sandomierskiego (a raczej jego lewobrzeżnej części, położonej pomiędzy rzekami Nidzicą, Pilicą i Wisłą), po reformie administracyjnej […]

Ciąg dalszy 2 komentarze

BAŁTÓW – zespół rezydencjonalny

Dariusz Kalina Z danych źródłowych wiemy jednak, że na terenie wsi znajdowała się wcześniejsza rezydencja o charakterze rezydencjonalnym, przynajmniej z połowy XVII w.[1], a zważywszy na wybitnie obronny charakter terenu dworskiego, również obronnym. Wieś położona jest w bardzo urozmaiconym terenie, centralnym punktem widokowym jest obecnie pałac, wokół którego rozłożony zostawał dość rozległy park krajobrazowy. W […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

KORYTNICA – z dworem, kościołem, zborem

Dariusz Kalina TAJEMNICZA KORYTNICA Wieś położona jest na terenie pofałdowanym, w nieznacznym zagłębieniu opadającemu wzdłuż doliny niewielkiego strumienia przepływającego przez osadę, w kierunku rzeki Nidy. O odwieczności tutejszego osadnictwa świadczą wykopaliska archeologiczne[1]. Nazwa wsi zapisywana była jako: Choritnica, Coritnicza, i zapewne ma, jak się przyjmuje, związek z korytem rzecznym[2]. Pierwsza o niej wzmianka pochodzi z 1368 […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

OSTRÓW koło Chęcin – dwór i zbór

Dariusz Kalina Ostrów Według Mapy Galicji Zachodniej zabudowania wsi zgrupowane były na południowym brzegu Czarnej Nidy, nieopodal dawnej przeprawy przez rzekę. Nazwa wsi zapisywana była w XIX w jako Ostrów Kielecki, a pochodzi od staropolskiego słowa oznaczającego wyspę. O wczesnym osadnictwie na jej terenie świadczą wykopaliska archeologiczne przeprowadzone w 20. XX w. Najstarsza wzmianka źródłowa […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

SIEDLCE koło Chęcin – dwór

Dariusz Kalina Siedlce Nazwa wsi zapisywana była jako: Siedlec (1508), Syedliecz (1540), Siedlcze (1573), a pochodzić ma od słowa oznaczającego niewielką osadę[1]. Według rejestru poborowego z 1508 r. wieś należała do klucza Jana Łukowskiego, ale już w 1540 r. jako właściciela wsi zapisano Jana Morawickiego. We wsi wówczas było 6 łanów kmiecych, jeden opustoszały, dwie zagrody […]

Ciąg dalszy 2 komentarze

ŁUKOWA – wieś koło Chęcin w niej dwór i kościół parafialny

Dariusz Kalina Łukowa w niej kościół i dwór Nazwę tej wsi położonej nad Czarną Nidą zapisywano jako Łukowa Wola (1332), Lukowa (1408), pochodzi od słowa tworząca łuk lub też osobowego Łuk, Łuka, Łukasz[1]. Pierwszy raz z wsią Łukowa spotykamy się w 1330 r., jako wsią należącą do parafii w Kijach, a następnie, w 1332 r. […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

LIPA wieś – i w niej dwór

Dariusz Kalina Lipa Nazwa wsi zapisywana była tak samo dokumentach, a jej pochodzenie łatwo określić. Po raz pierwszy wzmiankowana jest dość późno, w 1446 r., kiedy jest własnością podeszłego zapewne już Jana Gołuchowskiego h. Leliwa, który w obliczu zbliżającej się śmierci oddaje swoim synom Janowi, Rafałowi i Mikołajowi wsie swoje: Drochów, Gołuchów, Lipę i Żydów […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]