Archiwum tagów: dzwonnica

MYDŁÓW Dzwonnica /nie istniejąca/ przy kościele /także nie istniejącym/ pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP. Gmina Iwaniska, powiat opatowski.

Parafia w Mydłowie wzmiankowana jest w dokumentach od roku 1325. Koło roku 1440 stał we wsi drewniany kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP a plebanem był ks. Mikołaj. Dziedziców i zarazem kolatorów kościoła było wtedy trzech: Jan z Oleśnicy herbu Dębno, Piotr Gramatyka i Mikołaj Oziębłowski herbu Ostoja. Ostatni z drewnianych kościołów Mydłowa zbudowano w roku […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

ZBORÓWEK Dzwonnica. Gmina Pacanów, powiat buski.

Dzwonnica stoi przed nowym kościołem, w północno – zachodnim narożniku przykościelnego cmentarza, graniczącego z cmentarzem grzebalnym. Co do wieku- zdecydowanie bardziej bliska jest nowemu kościołowi, niż staremu – powstała w wieku XIX. Jest kwadratowa w planie, ze ścianami lekko nachylonymi ku środkowi. Nakrywa ja pobity gontem dach namiotowy o zaokrąglonych, „miękkich” krawędziach. Konstrukcja jej jest […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

WITÓW Wieża – dzwonnica przy kościele parafialnym p.w. Św. Trójcy. Gmina Koszyce, powiat proszowicki, woj. małopolskie.

Parafia w Witowie istniała już  na pewno w roku 1326 – plebanem był wówczas Benko. Już w XV stuleciu stał tu murowany kościół. Patronką była wtedy św. Jadwiga a właścicielem  Witowa Stanisław Wątróbka herbu Oksza- dowiadujemy się z Liber Benefitiorum Długosza. Kościół przez 10 lat „zostawał w rękach kacerskich; za sprawą Kacpra Głowskiego został katolikom […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

TRÓJCA Dzwonnica przy kościele parafialnym p.w. św. Trójcy. Gmina Zawichost, powiat sandomierski.

Julian Ursyn Niemcewicz w swych Podróżach historycznych zanotował, że kościół w Trójcy powstał za Chrobrego a rozebrano go w wieku XVI, by z pozyskanego w ten sposób budulca wykonać ogrodzenie cmentarza „dla pielgrzymów”. Na czym opierał się Niemcewicz – trudno dziś zbadać, bowiem brakuje najstarszych źródłowych dokumentów. Kościół powstał prawdopodobnie w XI lub w XII […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

TOPOLA Dzwonnica. Gmina Skalbmierz, powiat kazimierski.

Dzwonnica zbudowana została jednocześnie z kościołem, czyli w roku 1838. Opis jej, zachowany w aktach Dyrekcji Ubezpieczeń informuje, że: „była drewniana, pod gontem, wzniesiona na planie kwadratu, o boku długości 8,5 i wysokości 13 łokci”. Gdy po wybudowaniu murowanego kościoła stary zaczął popadać w ruinę, dzwonnicę – już nikomu nie potrzebną – rozebrano w pierwszej […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

TARCZEK Dzwonnica przy kościele parafialnym p.w. św. Idziego opata. Gmina Pawłów, powiat starachowicki.

W czasach pierwszych Piastów Tarczek był siedzibą kasztelanii. Znajdował się tu gród – choć do dnia dzisiejszego jego materialnych śladów nie udało się odnaleźć. W roku 1241 pod Tarczkiem odbyła się bitwa z Tatarami. Trzy lata później wieś „zniszczył pożogą” Konrad Mazowiecki. W Tarczku biskupi krakowscy mieli swój dwór, w którym w roku 1292 zmarł […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

ŚWIĘTOMARZ Dzwonnica przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP. Gmina Pawłów, powiat starachowicki.

Wieś Świętomarz ma bardzo starą metrykę – już w roku 1173 biskup Gedko z rodu Gryfitów zakładając kolegiatę, dochody z tej wsi zapisanej jako Swyanthamarza przeznaczył na uposażenie kolegiackiego prepozyta. W 1326 roku pojawił się zapis dotyczący drewnianego wówczas kościółka : „Ecclesia de Santa Maria  seu antiquo Tarczek”. Murowany kościółek zaczęto budować z fundacji Bogufała […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

STRZEGOM Kościół parafialny p.w. MB Bolesnej i św. Andrzeja. Gmina Rytwiany, powiat staszowski.

Strzegom jest bardzo starą wsią – już w XII stuleciu występuje Gniewomir ze Strzegomia. Tutejszy pleban imieniem Jan z dwóch grzywien dochodu płacił w okresie 1325-8 ponad cztery skojce świętopietrza rocznie.  Około roku 1440 we wsi będącej wówczas własnością królewską stał kościół, którego patronem był św. Andrzej. Jego fundatorem musiał być król, będący tutejszym kolatorem. […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

STRADÓW Dzwonnica. Gmina Czarnocin, powiat kazimierski.

 Dzwonnica o konstrukcji słupowo – ramowej stoi w północno zachodniej części przykościelnego cmentarza. Wieńczy ją namiotowy dach pokryty blachą. Dzwon z roku 1780, fundacji ks. Szymona Gorczyńskiego, proboszczującego w Stradowie w latach 1768-85. Na dzwonie oprócz liter XSGPS dumny i patriotyczny napis: „Polonus me fecit”

Ciąg dalszy 0 Komentarza

SKARŻYSKO – BZIN Dzwonnica. Gmina Skarżysko-Kamienna, powiat skarżyski.

Architekt Walerian Wołodźko zaprojektował także dzwonnicę. Piętrową, przeciętą „obdasznicą”, o konstrukcji słupowo – ramowej z drewna sosnowego. Ściany dzwonnicy są lekko pochyłe i oszalowane pionowymi deskami. Dach dzwonnicy jest czterospadowy, namiotowy, zwieńczony krzyżem. Dzwonnica charakteryzuje się bardzo starannie opracowanym detalem, a w stosunku do fotografii zamieszczonej w  książce ks. Bastrzykowskiego zaszła w niej tylko jedna […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]