Archiwum tagów: Chęciny

Grzeliński Witalis Monografia Chęcin 1908

Wydana w 1908 pierwsza monografia dotycząca Chęcin, opracowana przez ks. Witalisa Grzelińskiego. Udostępniona przez Bibliotekę Narodową na portalu Polona.

Ciąg dalszy 0 Komentarza

80. CHĘCINY Zamek dolny

Zamek chęciński najpierw przestał  być siedzibą starostów – którzy przenieśli się do wygodniejszej rezydencji w pobliskim podzamczu. Potem było coraz gorzej, a proces ten łatwo prześledzić na starych rycinach – ma każdej kolejnej było coraz mniej elementów zamku: ubywało szyb w oknach,  hełmów wież, dachów… Carossi zastał zamek już znacznie zniszczony…który jeszcze przed kilku laty […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

79. CHĘCINY Wieże Zamku górnego

Etap trzeci, rezydencjonalny, trwał – można powiedzieć – do roku 1554, kiedy ostatecznie wyjechała z Chęcin królowa Bona. Etap czwarty, liczony od wyjazdu Bony, to okres administracyjnej funkcji zamku. Został „zredukowany do roli siedziby (miejsce zamieszkania) i miejsca sprawowania urzędu (miejsce pracy)n chęcińskich starostów grodowych, a także siedzibą sądu i kancelarii grodzkiej. Pomijając inne niewygody […]

Ciąg dalszy 1 Comment

78. CHĘCINY Wieża Zamku od strony północnej

Aby zamek był w stanie pełnić rolę rezydencji królewskich wdów wymagał istotnej i znaczącej przebudowy. Właśnie ta druga faza przebudowy, a zarazem trzeci etap funkcjonalny, to okres, który: …zaznaczył się najpoważniejszymi zmianami przestrzennymi, które w podstawowym zarysie ukształtowały czytelną po dziś dzień bryłę założenia… – pisze Czesław Hadamik. Okres ten datujemy umownie na druga połowę […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

77. CHĘCINY Środkowa wieża Zamku

Budowa zamku rozpoczęta została najpewniej na początku XIV stulecia lub nieco wcześniej, w ostatnim dziesięcioleciu XIII wieku. W każdym razie w roku 1306 zamek już na pewno istniał gdyż dokumencie tegoż roku, wraz z wsiami książęcymi nadany został przez księcia Władysława Łokietka kapitule krakowskiej. Nie na długo zresztą, bo już w roku 1311 własnością biskupów […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

76. CHĘCINY Zamek – widok zespołu zabudowy przy bramie

Pierwszym badaczem, który w roku 1778 opisał chęciński zamek był Jan Filip Carossi. Choć głównym przedmiotem jego zainteresowania była geologia – i dla niej przyjechał do Chęcin – opuszczone ruiny zamku musiały wywrzeć na nim mocne wrażenie, skoro podjął się opisania ich stanu, a także związanych z nimi podań i legend. Prócz napisania tekstu Carossi […]

Ciąg dalszy 1 Comment

75. CHĘCINY Kapliczka przy ulicy Kieleckiej

Z ceglaną figurą ufundowaną przez Kacpra Fodygę wiążę się wydarzenie – ciekawostka, ale już z czasów historycznie mało odległych: w latach 50. XX wieku w pobliżu figury znaleziono skarb – niestety bardzo skromny – składający się z monet wyemitowanych w czasach dwudziestolecia międzywojennego, zapakowanych w pudełko po paście do butów. Z pobliską (dzieli je tylko […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

74. CHĘCINY Figura przydrożna przy wjeździe od strony Kielc

O kapliczkach, krzyżach i przydrożnych figurach tak pisał krakowski historyk sztuki, Marian Kornecki: …Mało które elementy krajobrazu kulturowego tak harmonijnie wiążą dzieła natury z tymi najdrobniejszymi, rozproszonymi w rozległym pejzażu dziełami rąk ludzkich, intymnie łączącymi kulturę duchową najszerszych warstw społeczeństwa z formami jej materialnego wyrazu… Historia rozproszonych w krajobrazie kapliczek, figur i krzyży sięga nader […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

73. CHĘCINY Drewniany dom z ul. Staszica

Dom ten stał na ulicy Staszica, w pobliżu dolnego rynku. Przedstawiony jest tutaj jego stan z roku 1980. Czy drewniane budynki mieszkalne w Chęcinach były czymś wyjątkowym? Pojęcie „miasto” na ogół kojarzy się z zabudową murowaną. Jak już wspominałem, jeszcze nie tak dawno zabudowa miast polskich w przeważającej części była drewniana i dotyczyło to również […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

72. CHĘCINY Zabudowa ul. Bożniczej

Widok ku wschodowi. Jak już wspominałem, zabudowa ulicy Długiej czyli Bożniczej w Chęcinach – poza samym gmachem synagogi – nie należy do szczególnie interesujących. Położone przy tej ulicy kamieniczki mają jedną lub dwie kondygnacje wysokości i na ogół nie zdobi ich interesujący detal. Warto jednak wiedzieć, że wśród chaotycznej i nieefektownej zabudowy znajduje się kilka […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]