Archiwum tagów: Kielce

KIELCE Więzienie. Ul. Zamkowa

Sąsiadujący z pałacem biskupów krakowskich kompleks budynków nazywanych dziś „zespołem powięziennym” wygląda bardzo ponuro. Już samo jego „więzienne” przeznaczenie jest dostatecznie przygnębiające, a wrażenie to jeszcze pogłębia postępująca wciąż autodestrukcja budynków. Od czasu wyprowadzenia się stąd aresztu śledczego – co nastąpiło w roku 1980 – obiekty użytkowane są na różne cele, ale to użytkowanie ma […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

KIELCE Gmach PW i WF

Okres międzywojenny był dla miasta Kielc okresem raczej pomyślnym; rozwój gospodarczy jaki wówczas nastąpił sprawił, że znacznie wzrosła liczba ludności a kształt przestrzenny miasta uległ wyraźnemu wzbogaceniu. Prócz przemysłu, istotnym czynnikiem miastotwórczym w Kielcach stało się wojsko, a wraz z nim związane z legionową tradycją środowiska cywilne. W marcu roku 1924, zgodnie z inicjatywą wywodzącą […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

KIELCE Willa PZMot – czyli dom Szpakowskiego

O ile lata 70. i 80. wieku XIX można by w architekturze Kielc nazwać „erą” Franciszka Ksawerego Kowalskiego, o tyle pierwsze lata XIX stulecia – to czasy Szpakowskiego. Stanisław Szpakowski przyszedł na świat w roku 1868, w mieszczańskiej rodzinie w Pińsku na Polesiu. Architekturę studiował w Petersburgu, gdzie też w roku 1892 uzyskał stopień inżyniera […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

KIELCE Pałacyk Zielińskiego. Ul. Zamkowa

Zanim zbudowano w Kielcach biskupi pałac, krakowscy infułaci zamieszkiwali we dworze, który jak wynika z XVI wiecznych źródeł, stał w otoczeniu zabudowań folwarcznych niemal dokładnie tu, gdzie teraz znajduje się Dom Środowisk Twórczych, czyli według dawnej nazwy – pałacyk Zielińskiego. Zanim jednak doszło do zastąpienia biskupiego dworu pałacykiem Tomasza Zielińskiego, w roku 1752 w sąsiedztwie […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

KIELCE Pałac Biskupi. Miasto Kielce

Zespół Pałacu Biskupiego, obecnie Muzeum Narodowe. Pałac murowany w latach 1637 – 1641, projektowany przez architekta Jan Trevano (?), budowniczym był Tomasz Poncino, a kamieniarzem Jan Falkowski. Okres panowania Wazów przyniósł w Polsce nowe tendencje także w architekturze rezydencjonalnej. Był to stopniowy i ewolucyjny zanik obronnych siedzib o układzie wieloskrzydłowym i pojawienie się otwartych założeń […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

KIELCE Kościół św. Wojciecha. Miasto Kielce.

Zespół kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Wojciecha. Pierwszą wiadomość o istnieniu w Kielcach kościoła św. Wojciecha przekazał Jan Długosz, pisząc o założeniu w roku 1171 kieleckiej kolegiaty. Długosz opierał się prawdopodobnie na jakichś, dostępnych wówczas zapiskach, stąd zdaniem profesora Feliksa Kiryka informacje podane przez naszego wielkiego historyka w pełni zasługują na wiarę. Przy okazji zakładania […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

KIELCE Kościół św. Krzyża

Chociaż na powstanie kieleckiego kościoła św. Krzyża złożyły się hojność i praca niemal trzech pokoleń kielczan, to jednak najbardziej zasłużyły się dla tej sprawy dwie osoby: kielecki biskup, Tomasz Kuliński i właściciel ziemski, Karol Malski, dziedzic wsi Rogienice. Biskup Kuliński jako potrafiący patrzeć daleko w przyszłość inicjator budowy kościoła w nowopowstajacej dzielnicy przemysłowej oraz Karol […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

KIELCE Kościół ewangelicki

Po zakończeniu wojen napoleońskich i ustaleniu w Europie nowych granic, stolicę województwa krakowskiego przeniesiono z Krakowa do Kielc. Ponieważ ówczesne miasto nie posiadało dostatecznej ilości obiektów dla przybyłej tu licznej kadry urzędniczej, na siedziby urzędów /oprócz pobiskupiego pałacu/, adaptowano stojący poza granicami średniowiecznego miasta gmach św. Leonarda. Kontynuacja odbudowy miasta po pożarze z roku 1800 […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]