PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE

Wydane:

  1. Świętokrzyski Album cz.1, Kielce 2000
  2. Świętokrzyski Album cz.2, Kielce 2000
  3. Świętokrzyski Album cz.3, Kielce 2001
  4. Drewniane kościoły i dzwonnice Ziemi Świętokrzyskiej, Kielce 2002
  5. Świętokrzyski Album cz.4. Kielce 2003
  6. Świętokrzyski Album cz.5, Kielce 2005

 

  1. Kościoły drewniane. Najbardziej polskie…, Warszawa 2005

       8. Polskie jarmarki (wraz z Dariuszem Kaliną i Edwardem Traczyńskim). Warszawa 2006.

9. Miasto Daleszyce (wraz z Dariuszem Kaliną) , Kielce 2007

       10. Miasto Chęciny. Świętokrzyski Album cz.8. Kielce 2008

11. Miasto Chęciny. Świętokrzyski Album cz. 8. Kielce 2009, wydanie II poprawione

12. Sobków i okolice (wraz z D. Kaliną), Kielce – Sobków 2009

       13. Świętokrzyski Szlak Architektury Drewnianej. Urząd Marszałkowski, Kielce 2010

14. Łagów i okolice (wraz z D. Kaliną). Kielce – Łagów 2010

       15. Pierzchnica i okolice (wraz z D. Kaliną i Władysławem Strojnym). Kielce – Pierzchnica 2010

       16. Przewodnik turystyczny. Zabytki przeszłości gminy Daleszyce. Daleszyce 2011

17. „Album Polski cz.1. W hołdzie profesorowi Wiktorowi Zinowi”. 2012

18. „Mniów i okolice. Ocalić od zapomnienia.”(wraz z D.Kaliną). Mniów 2013

 

19.  „Z DZIEJÓW SOBKOWA. W 450 rocznicę nadania praw miejskich” (wraz z D.Kaliną). Sobków-Kielce 2013 – więcej o publikacji …

20. „PIERZCHNICA NASZA MAŁA OJCZYZNA. Miejscowości Gminy Pierzchnica. Zarys dziejów” (wraz z D.Kaliną). Pierzchnica 2014 – więcej o publikacji …

21. „ALBUM BUSKI” . Busko-Zdrój 2014 – więcej o publikacji …

22. „Miasto i gmina Busko-Zdrój. Dzieje i zabytki” (wraz z D.Kaliną). Busko-Zdrój 2014 – więcej o publikacji …

23. Miasto i gmina Stopnica. Dzieje i zabytki (wraz z D.Kaliną). Stopnica 2015

24. Album Świętokrzyski t.6, Kielce 2017


W druku:

  1.  „Polskie karczmy” (wraz z D. Kaliną i E. Traczyńskim)

 

Przygotowane do druku:

  1. „Świętokrzyski Album” cz.6 (wydany w 2017)
  2.  „Album Polski cz.2. Między Wisłą a Pilicą. Kościoły drewniane”

 

W opracowaniu:

5. „Świętokrzyski Album” cz.7 „Ich już nie ma”

6.  „Świętokrzyski Album” cz. 9, „ Święte Góry”

7. „Album Polski cz.3. Drewniane kościoły Małopolski. Prawdziwe skarby architektury”.

8. „Album Polski cz.4. Drewniane kościoły Opolszczyzny i Dolnego Śląska”

9. „Album Polski cz.5. Drewniane kościoły w województwie śląskim.”

10 „Album Polski cz.6. Drewniane kościoły Mazowsza”

 

Artykuły opublikowane w książkach:

– „Nieznane lub prawie nieznane”, [w:] Architektura pierwszych dziesięcioleci XX w. na przykładzie Kielc, Kielce 1998.

– „Dachy Chęcin, dachy Europy”, [w:] Chęciny na starej fotografii. Szkice z dziejów miasta. Kielce, 2008

– „Typo-chronologie des charpentes a poincons les plus anciennes dans la region Kielce” (wraz z Markiem Pakiem)’ [w:] Materiaux de l’architecture et toits de l’Europe, Namur, Belgia

– „Sanatorium Marconi w Busku-Zdroju” oraz “Kościół klasztoru kamedułów w Szańcu- rozważania przy próbie rekonstrukcji jego architektury” [w:] Z dziejów budownictwa rezydencjonalno-obronnego na terenie gminy Busko-Zdrój. Kielce Busko-Zdrój, 2009

– „Album iłżecki. Zabytki architektury i budownictwa na terenie dawnego powiatu iłżeckiego”  [w:] Z dziejów budownictwa rezydencjalno-obronnego na ziemi iłżeckiej. Kielce – Iłża, 2011

– „Krzysztof Szydłowiecki – szkic do portretu ” [w:] Fundacje kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego. Kielce 2011

– Maleszowa [w:] Barokowe perły ziemi sandomierskiej. Kielce 2011

– Rozważania nad rejestrem. Zabytki nieruchome ziemi włoszczowskiej cz. 1

– Zabytki architektury drewnianej powiatu Stan zachowania, nadzieje i prognozy. Zabytki nieruchome ziemi włoszczowskiej cz. 2

– Zabytki architektury sakralnej z XIX stulecia na terenie powiatu a opracowania „białych” kart ewidencyjnych. Zabytki nieruchome ziemi włoszczowskiej cz. 3

– Zabytkowe układy urbanistyczne na terenie powiatu. Zabytki nieruchome ziemi włoszczowskiej cz. 4

[w:] Na włoszczowskich drogach historii. Włoszczowa -Krasocin 2012 – więcej o publikacji …

 

– Zespół kościoła i klasztoru w Busku

[w:] Kościół pw. Nipokalanego Poczęcia NMP w Busku-Zdroju. Busko-Zdrój 2014 – więcej o publikacji …

 

– Szkice krasocińskie czyli o zabytkach miejscowości parafii krasocińskiej

[w:] Parafia Krasocin na przestrzeni dziejów, Krasocin 2016

Artykuły opublikowane w  czasopismach:

– „Odzyskiwanie kulturowego dziedzictwa” [w:] Świętokrzyski Magazyn Kulturalno-Artystyczny DEDAL, nr 4. 2005

– „Synagogi w województwie świętokrzyskim”, [w:] Świętokrzyski Magazyn Kulturalno- Artystyczny „DEDAL”, nr 2.2006

– „Klimontów”, [w:] „Rynek Podróży” nr 1. 2006

– „Karczmy na Mazowszu”, [w:] „Kronika Mazowiecka” nr 5. 2008

-„Świętokrzyskie pomniki historii” [w:] TERAZ nr 3.2009

– „Budownictwo ludowe w gminie Pierzchnica” [w:] „W gminie Pierzchnica” nr 1/2009

 

Publikacje w miesięczniku (potem kwartalniku) BABA JAGA  (20-30)

 

Publikacje w prasie polonijnej:

Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza. Londyn 1994-2004

Artykuły publicystyczne ok. 35

Teksty popularyzatorskie:

– Cykl „Architektura polska” ok. 500 (dostępny na autorskiej stronie Romana Mirowskiego)

Tydzień Polski, Londyn, 1994-2004

Artykuły publicystyczne ok. 60

Teksty popularyzatorskie:

– Cykl „Wawel” ok. 20 (dostępny na autorskiej stronie Romana Mirowskiego)

– Cykl „Florencja” ok. 20 (dostępny na autorskiej stronie Romana Mirowskiego)

– Cykl: „ Na Kresach” ok. 60 (dostępny na autorskiej stronie Romana Mirowskiego)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]