Szlachetnie urodzony Pan
Krzysztof Odrowąż Strasz
z Białaczowa
Najjaśniejszego Królewskiego Majestatu Sekretarz,
Dziedzic na Włoszczowie.
Pobożnością przed Bogiem, gorliwością dla Religii Katolickiej,
ogładą wobec wszystkich sławny.
Swoim drogi, Ojczyźnie pożyteczny, u wszystkich pamięci godny.
Za Zygmunta III, najpotężniejszego Króla Polski i Szwecji,
pod hetmanem Chodkiewiczem Turków i Moskali
oblegał i pokonał.
Pod szczęśliwą wodzą Niezwyciężonego Władysława IV
wojennego orła wprowadził do Prus,
aby Szwedów od Prus i Ojczyzny z dala powstrzymać,
Zapewnił pokój Ojczyźnie, chwałę Domowi.
Żołnierz zawsze zwycięski na wojnie, raz tylko zwyciężony – przez śmierć,
Wiek i majętność swoją doszedłszy to nadwyrężył.
Podjął walkę za Ojczyznę, a prastary Dom Odrowążów
pozostawił okryty żałobą, gdy w Ojczyźnie umarł.
w roku Pańskim 1644, dnia 27 kwietnia
życia swego 50.
Z tego miejsca, Przechodniu, do walki cię wzywa i śmierć przypomina.
Odmów ty, który to czytasz: Daj mu, Panie, wiekuisty w niebieskiej chwale udział.
Szlachetnie urodzony WŁADYSŁAW ODROWĄŻ z Białaczowa STRASZ,
ze szlachetnie urodzonej Urszuli z Bobolic Kryzianki, jako syn zrodzony,
Dworzanin, Podkomorzy Najjaśniejszego Księcia Polski i Szwecji Ferdynanda.
Rodzicowi swemu Najukochańszemu tę ostatniej miłości swej położył odpłatę.

Epitafium nie zachowało się do naszych czasów. Znajdowało się prawdopodobnie w nieistniejącym już kościele pw. św Jakuba. Treść epitafium spisana przez Szymona Starowolskiego została zamieszczona w jego zbiorze zawierającym nagrobki żołnierzy i znaczniejszych osobistości sarmackiego świata. Książka Monumenta Sarmatarum Beatae Aeternitati, wydana w Krakowie w 1655 r., jest dziś jedynym świadectwem po epitafiach dziedziców Włoszczowy Aleksandra Krezy i Krzysztofa Strasza. W inwentarzu włoszczowskiej parafii z 1760 r. znalazła się dodatkowo wzmianka o chorągwi epitafijnej Strasza – „Epitafium na adamaszku karmazynowym Dostojnego niegdyś Krzysztofa Straża”. Ponieważ zachowały się inne tablice z kościoła św. Jakuba, to można domniemywać, że nagrobki Krezy i Strasza zostały zniszczone bądź zrabowane w czasie wojny polsko-szwedzkiej i pobytu Szwedów we Włoszczowie (wrzesień 1655 r.).

 

Literatura:
• Janaczek S., dz. cyt., s. 63–67.
• Starowolski Sz., dz. cyt., s. 791–792.
VISITATIO ECCLESIARUM Prhlis et Filialis Bmae Virginis Mariae Apparitionis VLOSZCZVIENSIUM Anno Dni millesimo septingentesimo sexagesimo, die vero XIma Martii peracta, Akta Wizytacji Arcybiskupów Gnieźnieńskich, Archiwum Diecezjalne we Włocławku, sygn. 0326.

Oznaczone: Autor: Adam Malicki, Cezary Nowak, Michał Staniaszek

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]