Archiwum tagów: album

SZCZEKOCINY Pałac (2). Gmina Szczekociny, powiat zawieciański, woj. śląskie.

Zespół pałacowy jest założeniem ściśle osiowym: główna oś biegnie na linii wschód-zachód, zaczynając się od zachodu bramą, flankowaną dwoma pawilonami. Dalej przebiega przez obszerny, prostokątny dziedziniec z owalnym trawnikiem po środku. Zamyka ją główny korpus pałacowy – zamyka optycznie, lecz nie kończy – za korpusem rozciąga się dalej na wschód krajobrazowa część parku. Wracając do […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

SZYDŁÓW Kościół Wszystkich Świętych

Oprócz kościoła parafialnego gotycki Szydłów miał jeszcze dwie świątynie, obie jednak położone są poza obrębem miejskich murów. Na wschód od miasta znajdował się przyszpitalny kościół Św. Ducha, murowany z kamienia późnogotycki, zbudowany najprawdopodobniej w pierwszych latach XVI stulecia. Był to obiekt jednoprzestrzenny, od wschodu zamknięty wielobocznie, z przybudowaną od północy zakrystią, zasklepioną kolebką z lunetami. […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

JĘDRZEJÓW Klasztor cystersów. Gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski.

Jędrzejowskie opactwo należy do najstarszych ośrodków cysterskich, które powstały na terenach Polski. Do powstania opactwa przyczyniły się głównie fundacja Janika Gryfity z 1140 roku, który później został arcybiskupem gnieźnieńskim. Nowopowstały klasztor uposażył on swoimi własnymi dobrami. Wsparcie materialne uzyskali jędrzejowscy cystersi także od sandomierskiego rycerstwa ale przede wszystkim od krakowskich biskupów – najpierw Radosta a […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

OPATÓW Kolegiata św. Marcina (2). Gmina Opatów, powiat opatowski.

W 1502 roku, podczas jednego z napadów tatarskich, świątynia uległa częściowemu zniszczeniu. Podczas odbudowy przeprowadzanej przez kanclerza wielkiego koronnego Krzysztofa Szydłowieckiego, w znacznym stopniu zmieniono wystrój wnętrza kościoła. Nieco później /kanclerz zmarł 31 grudnia 1532 roku/  powstał najcenniejszy element opatowskiej świątyni – zespół renesansowych na-grobków rodziny Szydłowieckich. Płytę nagrobną Anny Szydłowieckiej, córki kanclerza, wykonał w […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

RADOM Kościół i klasztor bernardynów (2). Powiat radomski, woj. mazowieckie.

W wieku XV zabudowa wykraczać zaczęła poza miejskie mury. Kościół i klasztor bernardynów /1468 rok/ powstał już za bramą Lubelską, na przedmieściu Jedlińskim, przy trakcie wiodącym do Lublina. Pierwszą datą historyczną, związaną z radomskim kościołem św. Katarzyny, jest pochodzący z 1467 roku dokument nadania odpustu, wydany przez Pawła, biskupa laodycejskiego i Jana, sufragana krakowskiego. Z […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

RADOM Kościół i klasztor bernardynów (1). Powiat radomski, woj. mazowieckie.

Radom, dziś drugie co do wielkości miasto województwa mazowieckiego, leży pomiędzy Górami Świętokrzyskimi a ujściem Pilicy do Wisły. Jest miastem bardzo starym, o ponad tysiącletniej, nieprzerwanej ciągłości osadnictwa. Pierwsza osada powstała tu na przełomie VIII i IX wieku, a spore rozmiary świadczą o jej niebagatelnym znaczeniu. Około dwieście lat później, na wschód od tejże osady, […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

RYTWIANY Klasztor kamedułów (2). Gmina Rytwiany, powiat staszowski.

Projekt rytwiańskiego kościoła do dziś stanowi dzieło anonimowe. Przywieziony został z Italii i zrealizowany pod nadzorem kamedulskiego zakonnika, o. Sylwana Boselli, pochodzącego z Bergamo. Plan kościoła jest prostokątem, którego środkową część stanowi „salowe” wnętrze nawy z dwoma rzędami stall umieszczonych przy ścianach. Boczne trakty kościoła posiadają po dwie kondygnacje. Na osi poprzecznej przyziemia tych traktów […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

SANDOMIERZ Katedra (2). Gmina Sandomierz, powiat sandomierski.

Wielką troską i opieka otaczali sandomierska kolegiatę Władysław Jagiełło i królowa Jadwiga. Król ofiarował do skarbca świątyni tak zwany „grunwaldzki relikwiarz” pochodzący z połowy XIV wieku, dzieło złotników z Nadrenii. Z jego tez inicjatywy lwowski malarz nazwiskiem Hayl pokrył ściany prezbiterium ulubionymi przez króla rusko – bizantyńskimi malowidłami. Z tutejszą kapituła mocno związane były postaci […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

SULEJÓW Opactwo cystersów (2). Powiat piotrkowski, woj. łódzkie.

Centralny punkt opactwa stanowił kościół. Zbudowano go w stylu późnoromańskim z szydłowieckiego piaskowca i cegły. Podobnie jak kościoły w Wąchocku, Koprzywnicy i Jędrzejowie budowę prowadził warsztat mistrza Simona, pochodzącego z Italii. Powstała trzynawowa bazylika filarowa z czteroprzęsłowym korpusem, transeptem, jednoprzęsłowym prezbiterium i z dwoma kaplicami otwartymi w stronę transeptu. Arkady międzynawowe posiadają półkoliste łuki, zaś […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

SULEJÓW Opactwo cystersów (1). Powiat piotrkowski, woj. łódzkie.

Sulejów jest jednym z najstarszych ośrodków osiedleńczych nad rzeką Pilicą. Nazwa miejscowości pochodzi od jej pierwszego właściciela zwanego Sulisławem lub Sulejem. Do roku 1176 Sulejów był własnością książęcą, do czasu aż Sandomierski książę, Kazimierz Sprawiedliwy, przekazał osadę i okoliczne dobra osadzonym tu francuskim cystersom. Opactwo przyjęło nazwę od osady, mimo że zazwyczaj opactwa otrzymywały nowe […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]