Centralny punkt opactwa stanowił kościół. Zbudowano go w stylu późnoromańskim z szydłowieckiego piaskowca i cegły. Podobnie jak kościoły w Wąchocku, Koprzywnicy i Jędrzejowie budowę prowadził warsztat mistrza Simona, pochodzącego z Italii. Powstała trzynawowa bazylika filarowa z czteroprzęsłowym korpusem, transeptem, jednoprzęsłowym prezbiterium i z dwoma kaplicami otwartymi w stronę transeptu. Arkady międzynawowe posiadają półkoliste łuki, zaś arkady z naw bocznych i kaplic otwierające się do transeptu mają już łuki ostre. Kościół posiada sklepienia krzyżowo – żebrowe z ozdobnymi, płaskorzeźbionymi zwornikami.
Elewacje sulejowskiego kościoła są dość skromne, mają jednak typowe dla okresu w którym budowla powstała oprofilowania okienne, koliste okna w ścianach szczytowych, oraz lizenowo – skarpowe wzmocnienia narożników. W fasadzie, przy wejściu do północnej nawy, znajduje się romański tympanon, wcześniejszy od kościoła, pochodzący z przełomu XI/XII stulecia. Wnętrza kościoła posiadają bogate, wczesnobarokowe wyposażenie. Szczególną uwagę zwraca umieszczony w ołtarzu transeptu gotycki krucyfiks z II ćwierci XV wieku.
O ile kościół zachował się bardzo dobrze /w XIX stuleciu zrekonstruowano sklepienie prezbiterium, a w latach dwudziestych XX stulecia przebudowano ściany szczytowe/, to klasztor, niestety, w większości znajduje się w ruinie. Najlepiej przetrwało jego wschodnie skrzydło z kwadratowym kapitularzem o czteropolowym sklepieniu, podpartym w środku kolumną z rzeźbioną liściastą głowicą i podobnie dekorowanymi wspornikami przyściennymi. Kapitularz jest znacznie późniejszy od kościoła, czego dowodem jest jego sklepienie, o konstrukcji już właściwie gotyckiej. Częściowo zachował się też krużganek, otaczający kwadratowy wirydarz.
Z późnogotyckich obwarowań wokół opactwa, pochodzących z przełomu XV/XVI stulecia, zachowały się długie odcinki murów obwodowych, wzdłuż których dostawiono od wewnątrz, w okresie pomiędzy XV a XIX wiekiem, różne budynki mieszkalne i gospodarcze, wykorzystywane obecnie na cele turystyczne. Sylwetę opactwa urozmaicają liczne wieże. Najstarszą z nich jest gotycka baszta zwana Mauretańską, zbudowana w końcu XV stulecia z kamienia i cegły. Kolejna, wieża Rycerska, także XV – wieczna, wzniesiona z kamienia, pierwotnie była wieżą bramną. Na wyróżnienie zasługuje też renesansowa baszta północno – zachodnia, wybudowana w połowie XVI stulecia, zwieńczona attyką wycinaną w półkola. Najbogatszy hełm nakrywa obecną wieżę bramną, czyli Krakowską. Dolne partie tej wieży są starsze; nadbudowano ją w połowie XVIII stulecia, a ozdobny hełm wykonano w wieku XIX.

Oznaczone: Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]