Archiwum tagów: kościoły

ZBELUTKA – kościół parafialny i dwór

Dariusz Kalina STARA ZBELUTKA W NIEJ KOŚCIÓŁ I NIEGDYŚ DWÓR Wieś Zbylutka jest wsią starej proweniencji. Jako położona na południowym krańcu dóbr piórkowskich, graniczyła od północy z Gęsicami, Sadkowem, na zachodzie z Bardem, na południu parafią Bardo, Łagowicą. Obecnie pola mają nazwy: Dworskie, Stronia, Glinki, Stachów Dół, Chojny, Sachta, Mieksyn, Plebańskie. Na sołectwo składają się […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

ZŁOTNIKI – kościół parafialny

Dariusz Kalina ZŁOTNIKI Kościół parafialny i niegdyś dwór Pierwsze wzmianki źródłowe o tej wsi pochodzą z 1167 r. kiedy to wykazano, że klasztor cystersów w Brzeźnicy współ założony przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Jana[1], nadał klasztorowi, dziesięciny z łanów kmiecych m.in. ze Złotnik[2]. J. Wiśniewski przypuszcza, że skoro dziesięcina ta odbierana była od kmieci to należałoby przypuszczać, […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

PIERZCHNICA – kosciół parafialny p.w. św. Małgorzaty

Dariusz Kalina Kościół parafialny p.w. św. Małgorzaty Parafia Pierzchnica jest prawie tak stara jak i sama jej nazwa. Jej istnienie potwierdzają po raz pierwszy spisy świętopietrza z 1336 r., a w 1342 r. wykazano, że należy do dekanatu kijskiego[1]. W 1359 r. biskup krakowski Bodzanta zamienił z Tomisławem kanonikiem krakowskim dochód z karczmy należącej do […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

DRUGNIA – kościół parafialny p.w. św. Zygmunta

Dariusz Kalina Kościół parafialny w Drugni p.w. św. Wawrzyńca Kościół parafialny w Drugni powstał, jak się przypuszcza, na przełomie XIV i XV w. Według falsyfikatu datowanego w Nowym Mieście Korczynie 22 XI 1248 r., ufundował go i uposażył książę Bolesław Wstydliwy, zaś biskup krakowski Prandota z Białaczowa akt ten potwierdził a świątynię konsekrował. W innym […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

PIERZCHNICA – kosciół parafialny

Dariusz Kalina Kościół parafialny w Pierzchnicy p.w. św. Małgorzaty Parafia Pierzchnica jest prawie tak stara jak i sama jej nazwa. Jej istnienie potwierdzają po raz pierwszy spisy świętopietrza z 1336 r., a w 1342 r. wykazano, że należy do dekanatu kijskiego[1]. W 1359 r. biskup krakowski Bodzanta zamienił z Tomisławem kanonikiem krakowskim dochód z karczmy […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

CZERMNO – Kościół

Dariusz Kalina   Nazwa osady zapisywana była jako: Czermino (1412), Czernin (połowa XV w.), Czermno (1511-1523). Osada Pierwsza znana nam wzmianka źródłowa pochodzi z początków XV w.(?), lecz początki tej wsi odnieść należałoby do początków poprzedniego, XIV wieku. Stanisław Szyrzyk przed swoją śmiercią zaszłą niedługo przed 1313 rokiem, dał ją w posagu swoje córce Elżbiecie, […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

LISÓW – kościół parafialny

Dariusz Kalina Pierwotny kościół parafialny w Lisowie był pod wezwaniem św. Andrzeja, a wzmiankowany jest po raz pierwszy w aktach kamery papieskiej w 1326 r. i jego pierwszy zanotowany pleban Dobroslaus (Dobrosław)[1]. W tym czasie był to zapewne budynek drewniany, a parafia w 1340 roku szacowana była na 338 wiernych[2]. Z danych późniejszych wiadomo, że […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BRZEGI – wieś królewska z dworem i kościołem parafilanym

Dariusz Kalina Brzegi Miejscowość położona jest na prawym brzegu rzeki Nidy, przy starym trakcie prowadzącym z Krakowa. W miejscu tym drogi rozwidlały się – jedna z nich prowadziła przez Żerniki do kasztelańskiego Małogoszcza, druga przez Tokarnię przez Chęciny do Kielc. W bezpośrednim sąsiedztwie drogi, na skraju terasy nadzalewowej lewego brzegu rzeki, obok obecnego cmentarza grzebalnego, […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

KORYTNICA – z dworem, kościołem, zborem

Dariusz Kalina TAJEMNICZA KORYTNICA Wieś położona jest na terenie pofałdowanym, w nieznacznym zagłębieniu opadającemu wzdłuż doliny niewielkiego strumienia przepływającego przez osadę, w kierunku rzeki Nidy. O odwieczności tutejszego osadnictwa świadczą wykopaliska archeologiczne[1]. Nazwa wsi zapisywana była jako: Choritnica, Coritnicza, i zapewne ma, jak się przyjmuje, związek z korytem rzecznym[2]. Pierwsza o niej wzmianka pochodzi z 1368 […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

ŁUKOWA – wieś koło Chęcin w niej dwór i kościół parafialny

Dariusz Kalina Łukowa w niej kościół i dwór Nazwę tej wsi położonej nad Czarną Nidą zapisywano jako Łukowa Wola (1332), Lukowa (1408), pochodzi od słowa tworząca łuk lub też osobowego Łuk, Łuka, Łukasz[1]. Pierwszy raz z wsią Łukowa spotykamy się w 1330 r., jako wsią należącą do parafii w Kijach, a następnie, w 1332 r. […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]