Archiwum | Zamki, dwory i pałace RSS feed for this section

21 WÓLKA KŁUCKA Zespół pałacyku myśliwskiego Kołłątajów 6. Elewacje

Sposób rozwiązania poszczególnych elewacji pałacu w Wólce Kłuckiej bardziej przypomina potraktowanie ich w czynszowych kamienicach, niż w wolnostojących rezydencjach zlokalizowanych w eksponowanym miejscu. W pałacach i dworach elewacje nie dzieliły się na lepsze i gorsze. Widoczny z każdego kierunku obiekt musiał mieć wszystkie elewacje zaprojektowane starannie, a w przypadku elewacji frontowej, akcentowano dodatkowo główne wejście […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

20 WÓLKA KŁUCKA Zespół pałacyku myśliwskiego Kołłątajów 5

Chciałbym zakwestionować sformułowanie, że pałac w Wólce Kłuckiej od tyłu był piętrowy, mogące sugerować, że w tej części był on wyższy od innych jego partii. Chcąc precyzyjnie wyjaśnić, o co tutaj chodzi, należałoby napisać, iż trzy pomieszczenia traktu północno-zachodniego, ponad połowa korytarza i jedno z pomieszczeń traktu południowo-wschodniego, za pomocą stropu, przedzielone zostały na dwie […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

19 WÓLKA KŁUCKA Zespół pałacyku myśliwskiego Kołłątajów 4

Atrybucja stylistyczna pałacu, podana przez Przypkowskiego, wydaje się być trafna. Jest to obiekt  późnoklasycystyczny, mimo iż powstał on w okresie, gdy w modzie był już historyzm tzw. wczesny-romantyczny. Ale można też postawić tu hipotezę, że mamy do czynienia z wcześniej sporządzonym projektem, bo o dopuszczenie do zapóźnienia stylistycznego, Eustachego Kołłątaja – posła na sejm i […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

18 WÓLKA KŁUCKA Zespół pałacyku myśliwskiego Kołłątajów 3

Pierwszy opis pałacu w Wólce Kłuckiej – choć bardzo co do formy zwięzły, ale merytorycznie kompleksowy – przyniósł „Katalog zabytków sztuki w Polsce” (ściślej; jego tom III – województwo kieleckie, zeszyt 4 powiat kielecki) wydany w roku 1957 na podstawie o parę lat wcześniejszej inwentaryzacji, dokonanej przez Tadeusza Przypkowskiego. Nie jest on długi, co pozwala […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

17 WÓLKA KŁUCKA Zespół pałacyku myśliwskiego Kołłątajów 2

Wólka Kłucka – jak na wsie naszego regionu – jest wyjątkowo „młoda”, jest zaledwie szesnastowieczna. Jej nazwa pochodzi od nazwy wsi Kłucko, której Wólka jest jakby – rozszerzeniem. Jej powstanie związane jest najpewniej z rozwojem przemysłu, który dokonywał się w wieku XVI i XVII na tych terenach. Zaledwie 150 metrów od pałacu zachowały się relikty […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

16 WÓLKA KŁUCKA Zespół pałacyku myśliwskiego Kołłątajów 1

Dwór, pałac, pałacyk myśliwski czy po prostu Kołłątajówka? Już na samym początku rozważań nad obiektem w Wólce Kłuckiej, natrafiamy na wątpliwości. Jak na dwór obiekt ten wygląda – przynajmniej od strony rzeki i ogrodu – zbyt okazale. Aby nazwać go pałacem – na to może wydawać się być zbyt niski, pałace zazwyczaj mają przynajmniej dwie […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

Daleszyce – Wójtostwo. Dwór folwarczny – stempel leśny

Nieopodal dworu herbowego Daleszyce – Wójtostwo stał dwór folwarczny. Wszelkie ślady jego istnienia zostały zatarte, pozostał jedynie  stempel metalowy. Folwark nie był prawdopodobnie związany bezpośrednio z dworem, jedno co go z nim łączyło to znak podwójnego krzyża w pieczęci. Dla dworu był to herb, tu jednak symbolizuje uschłe ( pęknięte lub rozdarte piorunem) drzewo do […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

Dzierzgów. Zespół dworski (dwór i spichlerz)

Wieś Dzierzgów położona jest w gminie Radków w zachodniej części województwa świętokrzyskiego. Jeszcze przed 2 wojną światową istniał tu piękny dwór drewniany, zwany też pałacem. Ze względy na swoje piękno jego rysunek został opublikowany w Tygodniku Ilustrowanym w 1879 roku. Krótką wzmiankę na temat dworu znajdujemy w publikacji „Gmina Radków” z serii „Dzieje i zabytki […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

Daleszyce – Wójtostwo. Dwór herbowy

Architektura dworów szlacheckich i wójtoskich różniła się zależnie od zamożności i materiału użytego jako budulec, wizji inwestora lub budowniczego. Są też przykłady, że niezależnie od regionu niektóre dwory były do siebie podobne architektoniczne  ( dwór herbowy – Wójtostwo – Daleszyce, dworek – Muzeum Wsi Kieleckiej, dworek – Muzeum Wsi Lubelskiej). Zdarzało się, że przy odbudowie […]

Ciąg dalszy 1 Comment

20. DRUGNIA Dwór

Jan Długosz pisał w „Liber Beneficiorum”: …Item est ibi praedium regale. Potwierdzenie istnienia dworu znajduje się w inwentarzu z roku 1508: …In qua villa Drugnya est curia et praedio… Ale w roku 1564 był już tylko folwark, w którym mieszkali: urzędnik, dworniczka, panno, calce, dziewki 2, pastuch… W roku 1616 w Drugni były już dwa […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]