Archiwum tagów: Chęciny

01. CHĘCINY Ulica Radkowska. Wjazd do miasta od wschodu

Autor: Roman Mirowski Miasto Chęciny powstało w zajmowanym obecnie miejscu – dzięki zbudowanemu nieco wcześniej zamkowi. Zanim doszło do lokacji miasta w oparciu o prawo magdeburskie funkcjonowało ono jako osada służebna, spełniająca usługowe funkcje wobec zamku. Nazwa osady zapożyczona została z pobliskiej wsi Chęcin: początkowo nazywano ją Nowe Chęciny, potem przejęła nazwę Chęcin, a „stare” […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

CHĘCINY Synagoga. Gmina Chęciny, powiat kielecki.

Zespół Bóżnicy, obiekt murowany z 1638 r. Rawita Witanowski podaje, że w roku 1564 w Chęcinach domów było 296, z czego Żydzi, których wówczas zamieszkiwało tu dziewięć osób, posiadali 2. Sto lat później Żydzi stanowili już 15 % mieszkańców, a po upływie następnych stu lat niemal 90 %. Już około połowy XVI stulecia chęcińscy mieszczanie […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

CHĘCINY Niemczówka. Gmina Chęciny, powiat kielecki

Dom nr 7, tzw. Niemczówka, murowany z 1570 roku, rozbudowany o izbę wielką w 1634, rozbudowany w XIX i XX w., remontowany ok. 1970 i 1988 r. Gdy na przełomie XIII/XIV wieku zbudowano na skalistym wzgórzu chęciński zamek, nikt nie przypuszczał, że będzie to początek końca wsi o nazwie Chęciny, oddalonej o kilka kilometrów na […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

CHĘCINY Zamek. Gmina Chęciny, powiat kielecki.

Ruina zamku, murowana k. XII – pocz. XIV w. Chęciński zamek od trzystu niemal lat jest już tylko ruiną, ale wciąż stanowi ogromną atrakcję turystyczną, przyciągającą w sezonie liczne rzesze turystów. Mimo bardzo obfitej literatury dotyczącej zamku, jego fundator nie jest znany, a właściwie jest ich nadmiar – wymienia się czterech potencjalnych fundatorów: Mikołaja Sieciesławowicza […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

CHĘCINY Kaplica Trzech Króli. Gmina Chęciny, powiat kielecki.

Zespół kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Bartłomieja. Kaplica pod wezwaniem Trzech Króli, zw. Fotygów, murowana z 1614 r., architekt Kacper Fotyga. W roku 1582 od pioruna wybuchł pożar w chęcińskim kościele parafialnym. Nakryto go prowizorycznym dachem i przez dwadzieścia lat świątynia oczekiwała na remont. Być może jedną z przyczyn przedłużania się tego okresu była kwestia […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

CHĘCINY Kaplica św. Leonarda. Gmina Chęciny, powiat kielecki.

Kościół franciszkański w Chęcinach w latach 1581-1603 pozostawał w rękach innowierców. Po odebraniu – wymagał remontu. Przystąpiono więc do odnowienia i rozbudowy franciszkańskiego zespołu dzięki funduszom Stanisława Branickiego, ówczesnego chęcińskiego starosty. Zdaniem Mariusza Karpowicza – w tym właśnie czasie zbudowana została kaplica św. Leonarda, zwana też kaplicą Branickich. Jako pierwszy autorstwo projektu kaplicy przypisał Kacprowi […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

CHĘCINY Kościół ss. bernardynek

Gmina Chęciny, powiat kielecki. Zespół klasztorny dawniej klarysek. Kościół pod wezwaniem św. Marii Magdaleny, murowany z XV w. (?) i klasztor murowany z ok. XVII w. „Jest w Chęcinach jeszcze jeden klasztor, do niedawna etatowy, pp. Franciszkanek zwanych tu klaryskami z 1643 r…” – pisze Rawita Witanowski. „Jedną z pierwszych Kseni tego klasztoru była Elżbieta […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

CHĘCINY Kościół oo. franciszkanów. Gmina Chęciny, powiat kielecki.

Zespół klasztorny pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP, murowany k. XIV w., klasztor murowany XIV/XV w., kaplica pod wezwaniem św. Leonarda, murowana XVI w. Franciszkanie pojawili się w Chęcinach w roku 1368, dzięki fundacji Kazimierza Wielkiego. Król podobno starał się u papieża Urbana II o zgodę na założenie franciszkańskich klasztorów także w Szydłowie, Skawinie i Opocznie, ale […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

CHĘCINY Kościół parafialny św. Bartłomieja. Gmina Chęciny, powiat kielecki.

Zespół kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Bartłomieja, kościół murowany przed 1325 r. Parafialny kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja w Chęcinach, stojący na pochyłości zamkowego wzgórza, najprawdopodobniej wzniesiony został równocześnie z lokacją miasta, to znaczy przed rokiem 1325. Nieco innego zdania jest Rawita Witanowski, pisząc o nim: „Aktu erekcji nie posiada, lecz sądząc z ostrołukowego stylu, […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]