Wieś Świętomarz ma bardzo starą metrykę – już w roku 1173 biskup Gedko z rodu Gryfitów zakładając kolegiatę, dochody z tej wsi zapisanej jako Swyanthamarza przeznaczył na uposażenie kolegiackiego prepozyta. W 1326 roku pojawił się zapis dotyczący drewnianego wówczas kościółka : „Ecclesia de Santa Maria  seu antiquo Tarczek”. Murowany kościółek zaczęto budować z fundacji Bogufała Rogali, kieleckiego prałata. Rogala w roku 1367 zmarł i bardzo niekorzystnie wpłynęło to na tempo budowy – ciągnęła się ona aż do roku 1434. Najstarsza, gotycka część kościółka wymurowana została z kamienia. Wzmacniają ją skarpy. Późniejsze rozbudowy bardzo zatarły pierwotny kształt kościoła, ale najprawdopodobniej początkowo składał się on z prostokątnej nawy, prezbiterium /zamkniętego wielobocznie/ i dostawionej od strony północnej zakrystii.
W latach 1867-9, kiedy proboszczem był ks. Bogdański, dokonano „na koszt skarbu i parafijan” gruntownej restauracji budowli. Mury kościoła nadmurowano „dwa łokcie wyżej”, dostawiono dwie kruchty /od południa i od zachodu/ oraz kaplicę od północy. Kaplica zajęła miejsce dawnego skarbca, z którego pozostałości wykorzystano na zakrystię. Wykonano też nowy strop, a gont pokrywający dachy zastąpiono blachą. Obecnie przy kościele trwają znowu prace budowlane – jest on przedłużany w kierunku zachodnim..
Dzwonnica stoi od strony skrzyżowania dróg, w północno – wschodnim narożniku kościelnego cmentarza. Zbudowano ją najpewniej w 2. połowie XIX stulecia, być może za czasów ks. Sobótki, plebanującego tu w latach 1893 – 98. Gruntowny remont dokonany został  w roku 1944.
Dzwonnica zbudowana jest z drewna w konstrukcji słupowo – ramowej. Jej bryłę tworzą dwa nałożone na siebie prostopadłościany, z których górny, o połowę niższy, jest nieznacznie nadwieszony nad dolnym. Czy jest to próba nawiązania do starych dzwonnic „obronnych” czy wynika to tylko z  technicznych przyczyn /dzwonnice z nadwieszonymi izbicami są bardziej stabilne/ – nie wiadomo. Ściany pokrywa szalunek z pionowych desek połączonych ze sobą „do czoła”. Okna prostokątne, zamknięte odcinkami łuków. Drzwi wejściowe umieszczone osiowo, okna są niemal pod samym okapem, rozmieszczone symetrycznie, po dwa na każdej elewacji. Dach jest czterospadowy, namiotowy kryty ocynkowaną blachą.

Oznaczone: , Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]