Julian Ursyn Niemcewicz w swych Podróżach historycznych zanotował, że kościół w Trójcy powstał za Chrobrego a rozebrano go w wieku XVI, by z pozyskanego w ten sposób budulca wykonać ogrodzenie cmentarza „dla pielgrzymów”. Na czym opierał się Niemcewicz – trudno dziś zbadać, bowiem brakuje najstarszych źródłowych dokumentów.
Kościół powstał prawdopodobnie w XI lub w XII stuleciu, zbudowany we wczesnośredniowiecznym grodzisku. Prawdopodobieństwo jest wysokie, ponieważ był siedzibą archidiakona, a archidiakonat zawichojski powstał przed rokiem 1171. Istnienie kościoła poświadczone jest w spisie świętopietrza w roku 1328, zaś w roku 1470 wzmiankowany jest murowany kościół. W roku 1592 kościół po części był murowany, ale miał także fragmenty wykonane z drewna. Obecne prezbiterium pochodzi z XVII stulecia, ale przekształceniu uległo w następnym stuleciu, prawdopodobnie podczas dobudowywania nawy w latach 1739-42.
Być może z tych samych lat pochodzi drewniana dzwonnica – przez Katalog Zabytków datowana ogólnie – na wiek XVIII. Czworoboczna, składająca się z niższej i węższej kondygnacji górnej /z otworami dzwonowymi/, nakrytej gontowym dachem namiotowym oraz z dolnej wyższej i szerszej. Obie kondygnacje rozdziela daszek pobity gontem.
Bardzo pięknie opisuje ją ksiądz Bastrzykowski: „Stoi samotnie przy murze od północnej strony kościoła, mając od zachodniej strony dwie dość okazałe lipy, które ją konarami swymi jakby tarczą zasłaniają. Zbudowana proporcjonalnie, w słup, z drzewa sosnowego, jako strażnica nad dworzyszczem, a w razie walki jako jeden z punktów obrony, oszalowana deskami, nosi na sobie charakter dzwonnicy służącej jako punkt obserwacyjny. W górnej, węższej części posiada ośm otworów o półokrągłych zwykłych wykrojach … z dachem stromym namiotowym przechodzącym w krzyż. Górna część oddzielona od trzonu dachem stromym gontowym… Nakrycie więc dzwonnicy jest złożone z dwóch dachów przedzielonych profilowaniem…”.

Oznaczone: , Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]