Ignacy Tłoczek w swej publikacji Polskie budownictwo drewniane przytacza fragment ksiąg Ziemi Czerskiej, wydanych w roku 1879, dotyczący budownictwa wiejskiego z XV stulecia …Domy stawiane na sposób zagraniczny zwały się wielkie a domy na sposób wieśniaczy nazywano chicze „chyże”. Domy stawiali tylko możni, szlachta (tu: zagrodowa) i Kmicie mieszkali w chyżach. Chicz miała izbę z piecem, sień i komnatę, pokryta dranicami miała 10 łokci długości… Na podstawie tego opisu Tłoczek wylicza, że najmniejsze mieszkanie na wsi, zawierające sień, izbę i komorę, nie przekraczało 47 metrów kwadratowych zabudowanej powierzchni. Co więcej: porównując z tym opisem znane i zinwentaryzowane chałupy z następnych stuleci, z XIX włącznie, okazuje się, że zmianom uległy nie tyle wielkość i układ pomieszczeń, co sposób wykonania budynku, wynikający z rozwoju techniki budowlanej oraz zmian co do dostępności (w tym także z uwagi na ceny) materiałów budowlanych.
Zachowanie wielkości i tych samych, niezmiennych rozwiązań układu pomieszczeń tworzących chałupę świadczy o utrzymywaniu się tych samych potrzeb i upodobań wśród budujących je mieszkańców wsi i przedmieść małych miast i miasteczek. Takim przykładem z terenu Chęcin, a ściślej z ówczesnego przedmieścia Chęcin, może być niezachowana już chałupa z ulicy Ogrodowej (przedstawiono jej stan z roku 1983).
Chałupa stała w północnej pierzei ul. Ogrodowej. Przyjmuje się, że zbudowano ją w 3. ćwierci XIX stulecia, a przed rokiem 1914 stała się własnością Walentego Kasperka, a potem jego spadkobierców. Chałupa usytuowana była szczytem do ulicy. Wykonana w konstrukcji zrębowej, składała się z sieni i izby – dodana od frontu przybudówka powstała zapewne później i miała inną (sumikowo-łątkową) konstrukcję. Zrąb, o węgłach wiązanych „w jaskółczy ogon” stał na podmurówce z kamienia. Krokwiowo-jętkowy dach pobity był gontem. Od frontu dach posiadał naczółek oraz obsadzek – zabezpieczający przed opadami ściany zrębu i chroniący drzwi wejściowe. Już na początku lat 80. stan obiektu był  „krytyczny” – trudno więc dziwić się, że nie zachował się.
Charakterystyczną cechą chałup była stosowana przy jej budowie i eksploatacji dążenie – jak byśmy to sformułowali dzisiaj: do najkorzystniejszego bilansu cieplnego. Oszczędność energii miała oczywiście głównie podłoże ekonomiczne, a nie ekologiczne, ale sprowadzało się to do twego samego: jak najkorzystniej usytuować „urządzenia ogniowe” i jak najpełniej wyzyskać wytworzone w nich ciepło. Łączono ze sobą trzon kuchenny (część do gotowania) z piecem chlebowym, nadawano im odpowiedni kształt, by akumulował ciepło a zarazem tworzył warunki do bieżącego wykorzystywania tegoż ciepła. Stąd tak zwane „urządzenia ogniowe” polskich chałup, wykonane w konstrukcji murowej, były dość masywne (dla zwiększenia akumulacji) i wyposażone w zapiecki, przypiecki itp., dające możliwość snu bądź drzemki w miejscu ciepłym i przytulnym.

Oznaczone: , Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]