Wsi Tokarnia nie wymienia Jan Długosz. Pojawia się ona jako Thokarnya w rejestrze poborowym w roku 1508, stanowiąc własność Andrzeja Tokarskiego. Tylko w XVI stuleciu właściciele wsi zmieniali się kilkakrotnie. Tokarskiego zastąpił Zborowski, tegoż Sancygniowski, potem pojawił się Stanisław Sobek, od którego wieś przeszła do Drohojowskich. W następnych wiekach Tokarnia też przechodziła z rąk do rąk. Do niedawna najbardziej okazałym obiektem w Tokarni był stojący przy szosie „murowaniec”, zbudowany jako budynek mieszkalny dla pracowników pieców wapienniczych Salomona Rychtera. Od lat 70. obiektem, z którego Tokarnia słynie jest zlokalizowany na przeciwległym skraju wsi skansen Muzeum Wsi Kieleckiej.
Co to jest skansen – powszechnie wiadomo. Przypomnijmy skąd wzięło się taki właśnie termin na określenie etnograficznego parku. Otóż człowiek, uważany za twórcę muzeum skansenowskiego, szwedzki etnograf Artur Hazelius, zakupił w roku 1885 pierwszą chatę i przeniósł ja na wyspę Djurgaarden w Sztokholmie, lokalizując ja na terenie dawnych szańców, po szwedzku nazywanych skansen. „Rodzicami chrzestnymi” skansenu w Tokarni byli: autor projektu, architekt  Sylwester Godzic i etnograf – Bogumiła Szurowa, sprawująca nadzór etnograficzny nad projektem. Specjalistyczne konsultacje udzielane były przez profesora Romana Reinfussa.
Zakładając skansen w Tokarni, postarano się, aby był on w miarę reprezentatywny dla całego regionu, pomimo braku „etnograficznej jednorodności” Kielecczyzny. Podzielono go więc na sektory. W położonym najbliżej głównego wejścia sektorze nazwanym „miasteczko” znalazły się obiekty z miasteczek Kielecczyzny (np. Daleszyce, Suchedniów) a także drewniany kościół, przeniesiony z Rogowa, zaś ostatnio – towarzysząca kościołowi dzwonnica, także drewniana, która do skansenu trafiła z Kazimierzy Wielkiej.
W przeciwieństwie do drewnianych kościołów, drewniane dzwonnice nie mają tak jak one bogatej literatury. Jako pierwsi temat dzwonnic podjęli: Czesław Thullie, który próbował odszukać genezę kształtu dzwonnic w dawnych dziełach obronnych (fortyfikacjach) oraz Marian Kornecki, który jest autorem systematyki dzwonnic. Thullie, na pieczęci miasta Torunia z pierwszych lat XIV stulecia odnalazł rysunek bramy miejskiej o identycznej konstrukcji jak w późniejszych drewnianych dzwonnicach. A skoro niektóre kościoły w dawnych wiekach były inkastelowane (czyli obronne), mogło być, że i dzwonnicy przydzielano (oprócz tworzenia przestrzeni na dzwony) także i obronną rolę. W przypadku dzwonnicy z Kazimierzy, która co do swej formy ma nie starszy rodowód, niż połowa XVIII stulecia – role obronna wykluczamy. Warto jednak podziwiając jej urodę, zwrócić uwagę na wiele analogii z dzwonnicami z Cudzy-nowic i Gorzkowa, wsi od Kazimierzy nieodległych, a więc być może całą te trójkę wykonała ta sama grupa cieśli.
Dzwonnica jest smukła; ma konstrukcję słupowo-ramową, osłoniętą deskowymi szalunkami. Jej trzon, o kwadratowej podstawie, ma nachylone płaszczyzny ścian. Jej obie kondygnacje rozdzielone są gzymsem, nad którym umieszczono po dwa „otwory glosowe” w każdej ścianie. Całość wieńczy namiotowy dach, pobity gontem, z mocno wysadzonym okapem na wydatnym gzymsie.

Oznaczone: Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]