Drewniany kościół p.w. MB Pocieszeni w skansenie w Tokarni stoi stosunkowo niedługo, a ponieważ poprzednie dwa i pół stulecia stał w Rogowie, w nadwiślańskiej gminie Opatowiec, wypada zacząć jego historię od Rogowa. Tamtejsza parafia wzmiankowana po raz pierwszy była w roku 1433. W czasach Długosza stał tam parafialny, drewniany kościół wybudowany przez Hińczę z Rogowa, królewskiego podskarbiego, dziedzica i kolatora wsi. Kościół ten najprawdopodobniej dotrwał do połowy XVIII, po czym został rozebrany z uwagi na bardzo zły stan techniczny. Nowy kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia NMP wzniósł w roku 1751 ks. Michał Wodzicki, właściciel Rogowa i ówczesny dziekan krakowski.
W roku 1763, już jako biskup przemyski, ksiądz Wodzicki wybudował w Ro-gowie drugi kościół. Stanął on „o 3 stajania” od kościoła parafialnego, przy drodze z Krakowa do Sandomierza. Był nieduży, gdyż miał pełnić rolę świątyni szpitalnej, przy ufundowanym wcześniej szpitalu dla ubogich. Protokół z wizytacji z roku 1783 zawiera informacje, że we wnętrzu stały trzy ołtarze, podsiębitka była polichromowana a ściany obite płóciennie, niebiesko w kwiatki malowane. Przy prezbiterium stała zakrystia. Około połowy XIX stulecia zapisano, że kościół  od lat dwudziestu stoi opuszczony i „ostatecznym grozi upadkiem”. Remont nastąpił w roku 1864 i chyba przy tej okazji dobudowano od południa niewielką kruchtę. W latach międzywojennych i po drugiej wojnie światowej prowadzone w nim remonty miały charakter doraźny. W roku 1976 zapadła decyzja o przeniesieniu kościółka do skansenu w Tokarni. Zanim znalazły się na ten cel środki finansowe, musiało minąć aż dwadzieścia lat. Wreszcie w roku 1996 kościółek rozebrano, przewieziono do Tokarni, gdzie – choć trwało to znowu dość długo – został zrekonstruowany i stał się normalnie czynną świątynią.
W skansenie kościółek ustawiono na niewielkim wzniesieniu, część ołtarzową kierując na wschód. Składa się on z prostokątnej nawy i trójbocznie zamkniętego prezbiterium. Od południa do prezbiterium przylega zakrystia, a do nawy – niewielka kruchta. Ma konstrukcję zrębową ustawioną na kamiennej podmurówce.
Kościół przykryty jest dwupołaciowym dachem, pobitym gontem: wyższy jest dach nad nawą i nieco niższy nad prezbiterium – zakończony trzema połaciami. Nad zakrystią położono dach trójpołaciowy, nad kruchtą dwupołaciowy. Nad dachami góruje smukła, sześcioboczna wieżyczka z cebulastym hełmem pobitym miedzianą blachą, z sygnaturką – znów jak przed laty – przyzywająca wiernych na nabożeństwo.
Elewacje pokrywają szalunki z pionowo mocowanych desek, a wieńczą podokapowe gzymsy. U podstaw trójkątnych szczytów znajdują się daszki okapowe, czyli jak je dawniej nazywano – „obdaszki”. Bardzo starannie opracowano jest zachodni szczyt:  wiatrownice są bogato profilowane a na środku szczytu umieszczono płycinę. Zastosowane w kościele szpitalnym formy, teraz zrekonstruowane w Tokarni, są w wielu przypadkach powtórzeniem form użytych wcześniej w rogowskim kościele parafialnym, dziś już nieistniejącym, spalonym przez pożar w roku 1932. Co do wnętrza: prezbiterium przykryte jest płaskim stropem z fasetami, nawa – pozornym skle-pieniem zwierciadlanym. Zdobią je polichromie.

Oznaczone: Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]