Fundacja nowego, obecnego kościoła wiązana jest z osobą starosty Stefana Bidzińskiego. Pogląd taki wynika głownie z dokumentów dotyczących dokończenia budowy, związanych z Bidzińskim, a ściślej: z jego testamentem. Jest jednak rzeczą co najmniej dziwną, że brakuje wcześniejszych dokumentów, które mówiłyby o stanie technicznym starego kościoła, o nieopłacalności jego remontu i wynikających stąd: fundacji nowego kościoła i rozpoczęciu jego budowy. Wiązanie fundacji z Bidzińskim, umożliwia – dzięki zbieżności czasowej – przypisanie autorstwa Tylmanowi z Gameren, żyjącemu w latach 1632-1706.
Stefan Bidziński w swym testamencie spisanym w Szańcu, w październiku 1703 roku, uczynił zapis „…na dokończenie kościoła starochęcińskiego leguję gotowych pieniędzy złp.3000…”. Bidziński zmarł w roku 1704 i pochowany został w kościele reformatów w Stopnicy. Był on człowiekiem ogromnie zasłużonym, na polu bitwy odważnym, a dla Kościoła hojnym: „Jak zaś krwi swojej dla ojczyzny nie żałował, tak dla Boga serca i fortuny’’– napisał o nim Niesiecki. Skrzętny był też w sprawach gospodarskich, o czym przekonał się na własnej skórze Jan Chryzostom Pasek, który zobowiązał się sprzedać pszenicę Bidzińskiego przy swojej, a otrzymaną gotowiznę /cenę ustalił sam Bidziński/ po powrocie oddać. Jednak pszenica Bidzińskiego okazała się kiepskiej jakości i o uzyskaniu pierwotnie ustalonej ceny nie mogło być mowy. Wziął więc Pasek, tyle ile dawali, a Bidziński, będąc w swym mniemaniu stratny, zaskarżył Paska w trybunale. Na szczęście – do wydania wyroku nie doszło.
Przymioty charakteru, posiadane przez Bidzińskiego, a w szczególności jego hojność co do fundacji na rzecz Kościoła, nie stanowią jednak dowodu, że budowę, na której dokończenie zapisał pieniądze, także i on rozpoczął. Także zbieżności formalne starochęcińskiej świątyni z dziełami Tylmana z Gameren – głównie z jego warszawskimi kościołami: św. Kazimierza na Nowym Mieście, św. Andrzeja na Marywilu i świątyni czerniakowskiej, wszystkie z ostatnich lat XVIIw,  choć prawdopodobieństwo czynią niezwykle wysokim, nie są w stanie go przypieczętować. Chciałbym zaproponować inną hipotezę, również nie posiadają oparcia w dokumentach której analogie formalne także nie wykluczą.
Wiąże się ona z innym chęcińskim starostą, z Janem Branickim. Jego poprzednicy na urzędzie starosty rezydowali na Zamku. Branicki uznał dotychczasowa siedzibę za niezbyt odpowiednia i przystąpił (pomiędzy rokiem 1602 a 1617 do budowy murowanego dworu w Podzamczu. Jako człowiek pobożny, postanowił jednocześnie wybudować kościół. Obie budowle powiązać miała wspólna oś, dzięki czemu założenie nabrałoby cech  monumentalnych. Komu mógłby Branicki powierzyć projekt i budowę dworu i kościoła? Wydaje się prawdopodobne, że realizację zamówienia mógł podjąć Kacper Fodyga. Rozbudował on wówczas kościół parafialny, przebudował kościół franciszkanów. Być może uczestniczył w powstaniu kościoła w Małogoszczu i co niezwykle prawdopodobne – był autorem kościoła w Bolminie, gdzie nawę świątyni nakrył kopułą. Zastosowanie kopuły świadczy, że jako Komaskowi mocno związanemu z włoską kulturą, ten rodzaj formy architektonicznej musiał być bliski.

Oznaczone: Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]