Franciszkanie pojawili się w Chęcinach w roku 1368, dzięki fundacji Kazimierza Wielkiego. Król starał się u papieża Urbana II o zgodę na założenie franciszkańskich klasztorów w Chęcinach, ale także w Szydłowie, Skawinie i Opocznie, oraz dominikańskich w Bieczu i Radomiu. Na królewskie pismo papież odpowiedział bullą adresowana do poznańskiego biskupa Doliwy z Lutogniewa, wyrażając zgodę na założenie klasztorów, o które prosił Kazimierz Wielki. Franciszkańskie dokumenty z tego okresu odnotowują jednak tylko fakt założenia klasztoru w Chęcinach. Papież przypomniał jednocześnie o wcześniejszym postanowieniu Bonifacego VIII, swego poprzednika, że klasztor mógł zostać założony tylko w takim mieście, które byłoby w stanie utrzymać 12-osobowe zgromadzenie. I dla takiej – zapewne – liczby zakonników budowany był pierwotny chęciński klasztor a przy nim kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej. Chociaż – co do wezwania kościoła –  istnieją kontrowersje: w niektórych dokumentach nosi on wezwanie św. Franciszka.
Chęciński klasztor należał do prowincji czesko-polskiej, obejmującej wówczas 40 klasztorów, należących do siedmiu kustodii: czterech na terenie Czech, a trzech polskich (odrębna prowincja w Polsce powstała dopiero w roku 1517). Generałem zakonu był Tomaso da Frignano, wybrany na kapitule generalnej w Asyżu 6 czerwca 1367 roku, a od roku 1378 kardynał.
Pierwotny franciszkański kościół w Chęcinach – wprawdzie murowany – był zapewne budowlą bardzo skromną. Pierwszy klasztor wzniesiony był prawdopodobnie z drewna i prezentował się chyba jeszcze bardziej skromnie niż kościół. Niestety – w przypadku chęcińskiego klasztoru franciszkanów z okresu XIV, XV i XVI wieku – mamy do czynienia nie tylko z totalnym brakiem dokumentów źródłowych, ale także ze splotem zaniechań badawczych, przez co nadzieją, że wiedzę poszerzą badania archeologiczne, jest mocno iluzoryczna. Gdy w latach 60. XX stulecia, po likwidacji więzienia przebudowywano obiekt na hotel i restaurację, zaprzepaszczono niepowtarzalną szansę na jego dokładne przebadanie. Badań nie przeprowadzono, natomiast wykonane roboty budowlane, jak na przykład: izolacje przeciwwilgociowe podziemnych części budowli, związane z odkopaniem ścian, czy szeroki zakres zewnętrznych i wewnętrznych instalacji, także poprzedzony robotami ziemnymi – możliwość wykonania badań w przyszłości praktycznie wykluczyły. Pozostały nam tylko domysły.
Wydaje się że pierwotny kościół mógł mieć nawę i prezbiterium mniejsze od obecnego. Mogłyby o tym świadczyć odkopane podczas ratowniczych badań pozostałości jakichś murów, ukryte pod posadzką prezbiterium. Odkryte fragmenty wykonane były z zupełnie innego materiału niż pozostałe mury kościoła, w dodatku materiału nie pochodzącego z Chęcin ani okolic miasta. Wykonano je z otoczaków i głazów narzutowych, zaś jako spoiwo użyto zaprawy glinianej! O ile wielkość kościoła dostosowywano do potrzeb 12 osobowego klasztoru, to sam klasztor (a ściślej: budynek mieszkalny dla zakonników mógł być początkowo mniejszy, bo zakładany „stan osobowy” konwentu nie musiał rzutować na wielkość drewnianego budynku mieszkalnego dla I etapu powstawania klasztoru.

Oznaczone: , Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]