A utor: Roman Mirowski

Chór muzyczny umieszczony jest nad zachodnim przęsłem nawy głównej. Dostęp do chóru jest raczej wygodny – schodami z zachodniej kruchty, które powstały w pierwszej połowie XIX stulecia, podczas budowy wieży. Dawniej wejście na chór było trudniejsze – po schodach umieszczonych w nawie kościoła. W czasach Kacpra Fodygi kościół nie miał przybudowanej wieży. Nie wiemy też, czy stała przy nim jakaś dzwonnica. O istnieniu dzwonnicy w pierwszych latach XIX stulecia wiemy z zachowanego rysunku z tego czasu. Górne partie dzwonnicy wykonane były z drewna. Jej najniższa część – częściowo zagłębiona w ziemi kostnica była murowana i nakrywało ja sklepienie. Jej relikty można było obejrzeć jeszcze kilka lat temu, zanim wy-konano obecne ogrodzenie. Dawna dzwonnica stała w linii ówczesnego ogrodzenia, a w jej parterze znajdowała się bramka, wiodąca z cmentarza przykościelnego na położony na sąsiedniej działce cmentarz grzebalny.
Do zachodniej fasady kościoła przylegała nieduża kruchta, o prostokątnym planie. W latach 1830-40 kruchtę rozebrano, gdy usiłowano wybudować wieżę, dostawiając ją do zachodniej fasady kościoła. Wykonano jednak tylko dwie kondygnacje – gdyż budowniczych zniechęciły trudności związane z osuwaniem się gruntu. Nowo wznoszone ściany zaczęły pękać a i przeznaczony na budowę fundusz jakoś się rozszedł i tak kontynuowania budowy zaniechano. Wieżę nakrywa dwuspadowy dach. W portalu wejściowym – toskańskie półkolumny flankują otwór przesklepiony ostrołukiem. Otwory okienne pietra – zamknięte są trójkątnie. Na poziomie dolnej kondygnacji narożniki wieży wzmocnione są szkarpami. Końcowy efekt osiągnięty przez budowniczych wieży trudno uznać za monumentalny. Jednak wieża zapewnia j dobry dostęp zarówno na chór jak i do przestrzeni strychowej, a co najważniejsze – stworzyło dogodne miejsce do zawieszenia dzwonów.
Chór muzyczny ma konstrukcję drewnianą. Rozpościera się nad całym zachodnim przęsłem środkowej nawy kościoła. Pochodzi najprawdopodobniej z czasów Fodygi, z początków XVII stulecia. Początkowo wsparty był na dwóch drewnianych słupach, które z czasem (zapewne podczas remontu kościoła, który miał miejsce w czasach starosty Stefana Bidzińskiego)  uznano za zbyt słabe i zastąpiono słupami kamiennymi, wzmacnianymi potem w wieku XIX cegłą.
Organy w kościele św. Bartłomieja są dosyć nowe, z neoklasycystycznym prospektem –  zbudowane zostały w roku 1900 przez warszawski warsztat Adolfa Hoffmana i zastąpiły starszy instrument (inwentarz z roku 1833 wspomina o nowych organach 12-głosowych, a prócz wspomnianych 12-głosowych, czyli „dużych”, były w XIX stuleciu jeszcze „małe” organy). Warto też wspomnieć, że pierwsze organy były tutaj znacznie wcześniej: w starych dokumentach znajduje się zapis, że w roku 1599 na „liście płac” tutejszego kościoła występował organista. Dzisiaj – do czasu zakończenia remontu starych organów, organista zmuszony jest do korzystania z nowoczesnego elektronicznego instrumentu, dającego wprawdzie więcej możliwości techniczno-akustycznych, ale bez charakterystycznego brzmienia, które zapewnić mogą tylko tradycyjne organy.

Oznaczone: , Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]