Wieś Łukowa leży w gminie Chęciny. Nieco oddalona od dzisiejszych głównych dróg, mimo „starożytnych korzeni”, mniej jest znana od innych wsi, lepiej wpisanych w obecną sieć drożną. Nie leży zresztą na żadnym końcu świata – wystarczy zjechać z „siódemki” w Tokarni, minąć Wolicę i za kilka minut jest się w Łukowej.
Łukowa, pierwotnie Łukowa Wola, wymieniona została po raz pierwszy w roku 1330, jako należąca do parafii w Kijach a potem od 1332 do nowo erygowanej parafii w Chomentowie. Wieś należała do Nagodziców-Jelitczyków, piszących się „z Mokrska”.
Pierwszy, drewniany kościół ufundował tu miejscowy dziedzic, kasztelan Klemens wraz z małżonką Małgorzatą i dziećmi. Kościół otrzymał wezwanie Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Długosz w Liber Beneficiorum wspomina o istniejącym we wsi kościele pod wezwaniem Nawiedzenia NMP. Dziedzicami byli wówczas Jan Jelitko herbu Jelita oraz Jan Morawicki (zapewne herbu Topór). Wieś ma wówczas pięć łanów kmiecych, rezydencje dziedzica (praedium unicum militare), karczmę z rolą.
Od roku 1508 w dokumentach podatkowych jako dziedzic występuje Jan Łukowski, ale zapewne nie chodzi tu o zmianę osoby, lecz o przybranie przez te gałąź rodu nazwiska od nazwy wsi. Po   śmierci Jana Łukowskiego pod koniec 3. dekady XVI stulecia, wieś odziedziczył jego syn, imieniem Baltazar,  co do poglądów religijnych, podobnie jak jego bracia Kacper i Kilian– gorliwy kalwin.
W okresie reformacji, w XVI stuleciu: „Baltazar Łukowski, sędzia sandomierski, złupił kościół w Łukowej, zaś w 1595 r. Franciszek herezjarcha, który trzy kościoły zajął, zawiaduje i tym kościołem przez wyręczyciela i dochody pobiera” – pisze ksiądz Wiśniewski. Kiedy kościół odebrano innowiercom w roku 1633 (proboszczem był wówczas Jan Sadłowski a dziedzicem Stoigniecz) ale w 1638 proboszcz procesował się jeszcze o zagarnięte, a przynależne kościołowi pola. Ponowna konsekracja miała miejsce dużo później, dopiero w roku 1654, a dokonał jej biskup krakowski, Mikołaj Oborski.
Finansowego kłopoty Baltazara Łukowskiego sprawiły, ze cały łukowski klucz rozpadł się, a właściciele wsi w wieku XVII zmieniali się. Poprzez Sierakowskich, Piaseczyńskich, Witkowskich, Łukowa trafiła w końcu do rodziny Szaniawskich. W roku 1748, podczas wizytacji biskupiej zapisano, że kościół jest już bardzo zniszczony ze starości – nic dziwnego, liczył już wtedy 340 lat!. Odnotowano, że miał zakrystię i kruchtę, jego dach wieńczyła sygnaturka, zaś na ogrodzonym parkanem cmentarzu stały dzwonnica i kostnica, obie w stanie wcale od kościoła nie lepszym.
Skoro świątynia nie nadawała się do remontu, trzeba było wybudować nową. Podjęła to zadanie ówczesna dziedziczka, Anna Szaniawska z Ossolińskich, podstolina koronna, wznosząc w roku 1753 drugi drewniany kościół w Łukowej, tym razem pod wezwaniem Pocieszenia Matki Bożej.

Oznaczone: Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]