Plac Żeromskiego, dawny Nowy Rynek, albo Dolny Rynek, to najprawdopodobniej najstarszy element urbanistyczny Chęcin, pochodzący jeszcze sprzed czasów lokacji. Oczywiście nie miał on wówczas tak regularnej formy, ale zapewne był już placem o przeznaczeniu handlowym, wokół którego skupiała się osada o nazwie Skotniki. Data wytyczenia tego placu, któremu nadano wymiary 100 na 25 metrów nie jest znana, wiemy tylko, że po raz pierwszy wspomniano o nim w dokumencie z roku 1596.
Przeznaczeniem placu w lokacyjnych Chęcinach był handel bydłem – uciążliwy ze względu na hałasy a w szczególności nieprzyjemne zapachy – więc eliminowany z rynku „głównego”, mającego bardziej reprezentacyjny charakter. Istotnym atutem tej lokalizacji w przypadku Chęcin, było sąsiedztwo cieku wodnego, zapewniającego łatwość pojenia bydła. Wokół rynków „bydlęcych” lokalizowano „szlachtuzy” czyli według dzisiejszego nazewnictwa „ubojnie”. W tej części miasta, aż do XIX stulecia, licznie zamieszkiwali rzeźnicy.
Podczas lokowania miasta i wytyczania działek, sankcjonując wcześniejsze istnienie tutaj placu, skrócono odpowiednio blok zabudowy, przesuwając jego północną linią zabudowy ku południowi.
Już w wieku XVII przy placu stał szereg murowanych domów mieszkalnych. Budowali się nawet ówcześni VIP-owie , gdyż w roku 1633, zapewne w południowym bloku, jedna z kamieniczek (tak zwana „czolnowska”) stanowiła własność miejskiego pisarza, Marcina Sornatowicza. Obok stały kamieniczki szkockich kupców: Williamsona, Wood’a i Leod’a. Także brat Kacpra Fodygi, Sebastian, miał tutaj swoją kamieniczkę, choć jego główna „rezydencja” znajdowała się w zachodniej pierzei głównego Rynku. Stał tu także dom chęcińskiego wójta, Wojciecha Dzieczyca, zwany „krakowskim”, dom Stanisława Ozimka (zwany „ozimkowskim”) a także kamieniczka Magdaleny i Stanisława Lenczyków (zwana „genczykowską”).
Z zachowanych opisów wiemy jak wyglądały te budynki. I tak kamieniczka „czolnowska” należąca do miejskiego pisarza była parterowa – składała się z przejazdowej sieni, sklepionej izby o jednym zakratowanym oknie, kuchni z oknem oraz izby o kilku oknach oraz piwnicy (która nie miała sklepienia). Od frontu budynek poprzedzony był drewnianym podcieniem. Jest także opis domu „ziomkowskiego”, który kamieniczka nazwać trudno, gdyż był tylko częściowo murowany. Miał także przejezdną sień, w której była mała stajenka i żłób dla konia. Z sieni wejście prowadziło do izby frontowej. W izbie znajdował się piec —  z malowanymi kaflami oraz kominek. Z sieni schodami …o siedmiu gradusach z poręczem… , wchodziło się na poddasze, gdzie były pokoiki o drewnianych ścianach. Siedem gradusów – czyli stopni, świadczyło, że albo były one bardzo wysokie, albo poszczególne części budynku miały poziomu przesunięte względem siebie o pół kondygnacji. Za taką właśnie sytuacją (budynek, jak całe Chęciny stał na stoku) przemawia też inny fragment opisu, gdzie zanotowano, że obok piwnicy znajdowała się murowana kuchnia.

Oznaczone: , Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]