Archiwum tagów: dzwonnica

REMBIESZYCE Dzwonnica. Gmina Małogoszcz, powiat jędrzejowski.

Dzwonnicę zbudowano w 2. połowie XIX stulecia. Być może powodem budowy był stan techniczny kruchty-dzwonnicy i obawa, że powodowane przez dzwony drgania mogą zaszkodzić stabilności całego kościoła. Jeśli przyjąć taką hipotezę, to poszerzenie nawy o kruchtę,  dokonane  kilkadziesiąt lat później, byłoby tylko wykorzystaniem dodatkowej powierzchni, a nie głównym celem remontu. Dzwonnica stoi w południowo – […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

RACHWAŁOWICE Dzwonnica. Gmina Koszyce, powiat proszowicki, woj. małopolskie.

Dzwonnica stoi na wprost zachodniego wejścia do kościoła. Ocenia się ją na XIX -wieczną, choć nie ma na to wyraźnych dowodów. Jakaś dzwonnica stała tu od początku istnienia świątyni. Wszystkie niemal opisy przynoszą informacje o samym fakcie jej istnienia, ewentualnie uzupełnione są o opis jej  stanu technicznego. W końcu XVIII stulecia dowiadujemy się, że dębowe […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

PROBOŁOWICE Dzwonnica. Gmina Złota, powiat pińczowski.

Poprzednia dzwonnica przetrwała dłużej niż drugi probołowicki kościół. Po remoncie dokonanym w roku 1768 służyła parafii jeszcze przez blisko sto lat. Obecna wybudowana została w roku 1852. W parafialnych aktach pisano o niej: „nowowystawiona, potrzebuje oszalowania deskami zupełnie oraz pokrycia gontem, gdyż dotąd słomą pokryta”. W XIX stuleciu otrzymała na namiotowym dachu wyczekiwany gont, niedawno […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

PARSZÓW Dzwonnica. Gmina Wąchock, powiat starachowicki.

Dzwonnica zajmuje narożnik działki. Jest dwukondygnacyjna, kwadratowa w podstawie i prostopadłościenna co do bryły. Jej górna kondygnacja jest ażurowa – wyróżniają się tu potężne miecze skotwione ze słupem i ryglem trzema promieniście umieszczonymi beleczkami. Dach dzwonnicy powtarza formy dachu wieży kościoła. Inną analogią do wieży jest zastosowanie poniżej balustrady „wycinankowego” fryzu. Dolne partie dzwonnicy osłonięte […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

OŻARÓW Dzwonnica przy kościele parafialnym p.w. św. Stanisława. Gmina Ożarów, powiat ostrowiecki.

Miasto Ożarów lokowane było w roku 1569 na gruntach  Wyszmontowa, wsi należącej do rodziny Ożarowskich. Przywilej nadający Ożarowowi prawo magdeburskie podpisał król Zygmunt August. Dziedzic, pan Ożarowski przyjąwszy „wyznanie helweckie” zamienił nowo wybudowany kościół na zbór. Ranga zboru musiała być dość wysoka, skoro odbywały się tutaj synody: w 1598 „dystryktowy”, a w 1628 „prowincjonalny”. Konsekracja […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

OKSA Wieża – dzwonnica przy kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja. Gmina Oksa, powiat jędrzejowski.

Miasto Oksa powstało w roku 1554 ze wsi Tworów dzięki przywilejowi Zygmunta Augusta uzyskanemu przez jej właściciela Imć Pana Mikołaja Reya z Nagłowic. Oksza – takim herbem pieczętowali się Reyowie i od niego nazwali miasto – uzyskała prawo niemieckie, uwolnienie mieszczan od ceł i myta na lat 12, dwa jarmarki rocznie i targ co wtorek. […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

MROCZKÓW Dzwonnica. Gmina Bliżyn, powiat skarżyski.

Dzwonnica stoi w południowo – zachodnim narożniku przykościelnego cmentarza, wśród drzew. Niewiele na jej temat wiadomo – prawdopodobnie powstała wówczas, gdy kaplicę przekształcano w kościół parafialny, miałaby więc zaledwie około pięćdziesięciu lat. Jest dwukondygnacyjna, nakryta namiotowym dachem, oszalowana deskami. Od strony zachodniej ma ona parterową przybudówkę, która w „parafialnych czasach” pewnie pełniła rolę kostnicy.

Ciąg dalszy 0 Komentarza

MOKRSKO Dzwonnica przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP. Gmina Sobków, powiat jędrzejowski.

Dokumenty dotyczące kościoła w Mokrsku Dolnym młodsze są od niego o ponad sto lat. Pierwszy zapis dotyczy roku 1325, kiedy plebanem był tutaj Maciej, a prebendarzem Albert. Pierwotny, najstarszy kościół powstał w Mokrsku w 1. ćwierci XIII stulecia co wynika ze sposobu wykonywania szczegółów kamieniarki; zbudował go cysterski warsztat budowlany. Kościółek miał prawie kwadratową nawę […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

MNICHÓW Dzwonnica. Gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski.

Wzniesiono ją na zachód od kościoła, na jego głównej osi. „Zbudowana również z drzewa stoi naprzeciw głównych drzwi kościelnych. Ma kształt dwóch ośmiokątów, szerszego i węższego, stojących na sobie. Wieńczy ją wieżyczka z chorągiewką, na której 1758 r.” – pisze ksiądz Wiśniewski. Dzwonnica ma konstrukcję słupowo –ramową. Dolna część trzonu ma ściany lekko pochyłe, górna […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

MIERZWIN Dzwonnica przy kościele parafialnym p.w. św. św. Piotra i Pawła. Gmina Imielno, powiat jędrzejowski.

Późnogotycki kościół w Mierzwinie jest drugą /po Krzcięcicach/ fundacją Jerzego Niemsty Kuli. Zbudowany został w 2. ćwierci XVI stulecia – dokładna data nie jest wiadoma. Za materiał posłużyły: cegła i kamienny cios. Korpus kościoła jest dwuprzęsłowy a prezbiterium równe jest szerokością nawie. Od strony północnej do prezbiterium dobudowana jest zakrystia, a do nawy kwadratowa, nakryta […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]