Miasto Oksa powstało w roku 1554 ze wsi Tworów dzięki przywilejowi Zygmunta Augusta uzyskanemu przez jej właściciela Imć Pana Mikołaja Reya z Nagłowic. Oksza – takim herbem pieczętowali się Reyowie i od niego nazwali miasto – uzyskała prawo niemieckie, uwolnienie mieszczan od ceł i myta na lat 12, dwa jarmarki rocznie i targ co wtorek. Akt erekcyjny napisał osobiście Pan Mikołaj, dowodząc w ten sposób, że twórczość legislacyjna także nie jest mu obca. W roku 1570 syn Mikołaja, Andrzej, „również jak ojciec gorliwy, kalwin wystawił w Oksie zbór i szkołę” – pisze ksiądz Wiśniewski. Wymurowany z białego kamienia i cegły obiekt służył kalwinom ponad sto lat. Odbywały się tu liczne synody. Na ostatnim, któremu przewodniczył Jan Dębicki, było 11 ministrów i 10 szlachty.
W roku 1678 kościół oddany został katolikom i stał się filią parafii z Konieczna, a „rządcami” kościoła – jędrzejowscy cystersi. Samodzielną  parafię utworzono tu dopiero na początku XVIII stulecia.
Świątynię zbudowano na planie greckiego /równoramiennego/ krzyża, utworzonego z jednoprzęsłowych, prostokątnych ramion i środkowego kwadratu. Ponieważ kościół jest orientowany – prezbiterium zajmuje wschodnie ramię krzyża, nawą jest ramię południowe i środkowy kwadrat, zaś ramiona północne i południowe pełnią funkcje kaplic. Dodatkowo od zachodu dobudowana była kruchta i przy północnej ścianie prezbiterium – maleńka zakrystia. W wieku XIX nową, dużą zakrystię dobudowano od wschodu, na przedłużeniu prezbiterium. Kościół nakrywają dwuspadowe dachy.
W latach 1762-3 cystersi przeprowadzili w kościele gruntowny remont – wykonano wówczas nowe sklepienia i położono nowy dach. Podczas tego remontu albo nieco później, ale z pewnością przed rokiem 1798, w stu procentach dotąd murowany kościół z Oksy wzbogacony został o  fragment będący architekturą drewnianą. Jest nim wieża – dzwonnica umieszczona nad murowaną i przesklepioną kruchtą. Trzon dzwonnicy mającej w podstawie kwadrat jest węższy od niosącej go kruchty. „Przejście” między trzonem i szerszą  kruchtą przykrywa gontowy dach o trzech połaciach.
Wieża, jak na dzwonnicę przystało,  ma konstrukcję słupowo – ryglową. Umieszczona nad trzonem izbica jest  nieznacznie nadwieszona. Przykrywa ją czteropołaciowy, łamany dach polski pobity gontem. Zarówno izbica jak i trzon mają pionowe   ściany osłonięte szalunkiem z pionowo przybitych desek. Obecnie ściany izbicy nie posiadają już otworów dzwonowych, bowiem wieża utraciła funkcje dzwonnicy odkąd wybudowano nową, stojącą obok głównej bramki prowadzącej na kościelny cmentarz.

Oznaczone: , Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]