Późnogotycki kościół w Mierzwinie jest drugą /po Krzcięcicach/ fundacją Jerzego Niemsty Kuli. Zbudowany został w 2. ćwierci XVI stulecia – dokładna data nie jest wiadoma. Za materiał posłużyły: cegła i kamienny cios. Korpus kościoła jest dwuprzęsłowy a prezbiterium równe jest szerokością nawie. Od strony północnej do prezbiterium dobudowana jest zakrystia, a do nawy kwadratowa, nakryta kopułą kaplica z roku 1612. Ściany kościoła opięte są przyporami, dachy są strome a na wschodnim szczycie, stoi kamienna sygnaturka. Szczyt ten jeszcze w roku 1783 miał dekoracją wnękową, taką samą jaką zachował zachodni szczyt kościoła – jednak „skutkiem pękania rozebrano go około roku 1831, a z materiału ks. Świętochowski dostawił przy drzwiach zachodnich kruchtę” – napisał ksiądz Wiśniewski. Najpóźniej, bo w roku 1888 powstały dobudowane od południa: zakrystia oraz kruchta .
Dzwonnica jest znacznie młodsza niż kościół. Datuje się ją na 2. połowę XVIII stulecia. Zwrócona jest frontem na północ, ku kościołowi. Ma kształt zwężającego się ku górze prostopadłościanu o kwadracie w podstawie. Słupowo – ramową konstrukcję pokrywa szalunek z desek łączonych „do czoła”. Okna, choć bardziej właściwa nazwa brzmi „prześwity dzwonne”, jak również otwór drzwiowy – zamknięte są półkoliście. Gzyms i okap dzwonnicy są silnie wysadzone. Nakrywa ją cebulasta kopuła osadzona na czterospadowym dachu, zaś zwieńczenie stanowi ośmioboczna w podstawie latarnia – sygnaturka.

Oznaczone: , Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]