Archiwum | Budownictwo rezydencjonalno-obronne RSS feed for this section

BRZEGI – wieś królewska z dworem i kościołem parafilanym

Dariusz Kalina Brzegi Miejscowość położona jest na prawym brzegu rzeki Nidy, przy starym trakcie prowadzącym z Krakowa. W miejscu tym drogi rozwidlały się – jedna z nich prowadziła przez Żerniki do kasztelańskiego Małogoszcza, druga przez Tokarnię przez Chęciny do Kielc. W bezpośrednim sąsiedztwie drogi, na skraju terasy nadzalewowej lewego brzegu rzeki, obok obecnego cmentarza grzebalnego, […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

OSTRÓW koło Chęcin – dwór i zbór

Dariusz Kalina Ostrów Według Mapy Galicji Zachodniej zabudowania wsi zgrupowane były na południowym brzegu Czarnej Nidy, nieopodal dawnej przeprawy przez rzekę. Nazwa wsi zapisywana była w XIX w jako Ostrów Kielecki, a pochodzi od staropolskiego słowa oznaczającego wyspę. O wczesnym osadnictwie na jej terenie świadczą wykopaliska archeologiczne przeprowadzone w 20. XX w. Najstarsza wzmianka źródłowa […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

SIEDLCE koło Chęcin – dwór

Dariusz Kalina Siedlce Nazwa wsi zapisywana była jako: Siedlec (1508), Syedliecz (1540), Siedlcze (1573), a pochodzić ma od słowa oznaczającego niewielką osadę[1]. Według rejestru poborowego z 1508 r. wieś należała do klucza Jana Łukowskiego, ale już w 1540 r. jako właściciela wsi zapisano Jana Morawickiego. We wsi wówczas było 6 łanów kmiecych, jeden opustoszały, dwie zagrody […]

Ciąg dalszy 2 komentarze

ŁUKOWA – wieś koło Chęcin w niej dwór i kościół parafialny

Dariusz Kalina Łukowa w niej kościół i dwór Nazwę tej wsi położonej nad Czarną Nidą zapisywano jako Łukowa Wola (1332), Lukowa (1408), pochodzi od słowa tworząca łuk lub też osobowego Łuk, Łuka, Łukasz[1]. Pierwszy raz z wsią Łukowa spotykamy się w 1330 r., jako wsią należącą do parafii w Kijach, a następnie, w 1332 r. […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

LIPA wieś – i w niej dwór

Dariusz Kalina Lipa Nazwa wsi zapisywana była tak samo dokumentach, a jej pochodzenie łatwo określić. Po raz pierwszy wzmiankowana jest dość późno, w 1446 r., kiedy jest własnością podeszłego zapewne już Jana Gołuchowskiego h. Leliwa, który w obliczu zbliżającej się śmierci oddaje swoim synom Janowi, Rafałowi i Mikołajowi wsie swoje: Drochów, Gołuchów, Lipę i Żydów […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

CHOMENTÓW – a nim kościół parafialny Jelitczyków

Dariusz Kalina Chomentów Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1328, kiedy to wraz z Łukową, Ostrowem, Wolą i połową Stanowic należała do parafii w Kijach (druga połowa tej wsi należała do parafii w Mokrsku Dolnym)[1]. W 1330 r. dziedzice Chomentowa – Jakub, Mikołaj i Wszegniej, ufundowali swojej rodowej wsi kościół parafialny, który został konsekrowany […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

MNICHÓW – w nim dwór i kościół parafiialny

Dariusz Kalina Mnichów Nazwa wsi zapisywana była jako Michowo (1470-1480), Michow, Mychow i ostatecznie Mnichów i pochodzić ma od staropolskiego imienia Mych[1]. W dokumentach podatkowych z XVI w. Większa część wsi była położona na terenie powiatu chęcińskiego, prosta droga boczna odchodząca na wysokości obecnego cmentarza grzebalnego w Mnichowie w kierunku wsi Brus stanowi ujazd, czyli granicę […]

Ciąg dalszy 1 Comment

TOKARNIA – Góra Zamczysko

Dariusz Kalina Tokarnia – nieistniejąca fortalicja Drohojowskich Nazwa wsi zapisywana była jako Thokarnya (1508, 1540), według D. Kopertowskiej wywodzić się ma od nazwy miejsca, gdzie tokują ptaki[1]. Na podstawie Mapy Galicji Zachodniej (1804), hipotetycznie możemy umiejscowić najstarszą część osady właśnie nad rzeką Biała Nida, w miejscu obecnej piaskowni, tj./ nad starym niegdyś korytem Nidy. O […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

SOBKÓW Ruiny pałacu. Gmina Sobków, powiat jędrzejowski.

Zanim na terenie dawnej fortalicji w Sobkowie zbudowano barokowo-klasycystyczny pałac, stała tu siedemnastowieczna willa. Jej znaczne rozmiary: ok.32 na 21,5 metra sprawiły, że nazywa się ten obiekt także willą/pałacem. W trakcie badań odkryte zostały jej mury, wyróżniające się zupełnie inną techniką budowania. Najlepiej zachowały się one w północnej i zachodniej części obiektu. Inicjatorem budowy willi […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

PODZAMCZE CHĘCIŃSKIE Dwór. Gmina Chęciny, powiat kielecki.

Dwór w Podzamczu powstał nieco na uboczu od współczesnych mu szlaków komunikacyjnych, a od kilkudziesięciu lat, gdy wykonano obwodnicę Chęcin, jej przebieg zakłócił układ dworskiego założenia. Główny element zespołu, pałac stojący na skałce, zbudowany został w pierwszych latach XVII stulecia przez Jana Branickiego, chęcińskiego starostę. Obiekt ten powstał dlatego, że dotychczasowa siedziba starosty – chęciński […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]