Archiwum | Budownictwo rezydencjonalno-obronne RSS feed for this section

PIŃCZÓW Pałac Wielopolskich. Gmina Pińczów, powiat pińczowski.

„Gdy w roku 1727 umarł Józef Władysław, kasztelan sandomierski, ostatni z Myszkowskich, wówczas ordynacja pińczowska przeszła w dom hr. Wielopolskich wraz z tytułem margrabiów Gonzaga Myszkowskich”- pisze ksiądz Wisniewski. Wraz z całością dóbr, także pińczowski zamek przeszedł na własność rodu Wielopolskich. W latach 1729-32 nowy ordynat, hrabia Franciszek Wielopolski odnowił zamek. Ale zarówno Franciszek, jak […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

MALESZOWA Zamek. Gmina Pierzchnica, powiat kielecki.

Wieś Maleszowa leży niemal dokładnie w środku trójkąta, którego wierzchołki stanowią Lisów, Chmielnik i Pierzchnica. Gdy jedzie się z Kielc w kierunku Buska, wszystkie drogi odchodzące w lewo od Lisowa poczynając, a na Chmielniku kończąc, prowadza do Maleszowej. Osadnictwo ma tu bardzo dawne korzenie, o czym świadczą wykopaliska – w roku 1900 Erazm Majewski pomiędzy […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

STOPNICA Zamek. Gmina Stopnica, powiat buski.

W lustracji z roku 1789 czytamy: „Zamek stobnicki. Do którego od miasta wjeżdżając po grobli nad stawem brukowanej, z obu stron poręczami opasanej, brama pomiędzy filary murowane, z furtką, zamknięciem przyzwoitym opatrzona. Od tej po prawej ręce zamek murowany o 2 kondygnacjach, gontem pobity. W tym na dolnej po prawej stronie pokojów 3 z garderobami, […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

ĆMIELÓW Zamek. Gmina Ćmielów, powiat ostrowiecki.

Jeszcze niedawno uważano, że ćmielowski zamek powstał dopiero dzięki Krzysztofowi Szydłowieckiemu. W Zbiorze Dokumentów Małopolskich jest jednak dokument, podpisany w roku 1388 przez królową Jadwigę świadczący, że zamek istniał tu już w wieku XIV. Jest to potwierdzenie sprzedaży zamku i wsi Ćmielów /…Sczmelow cum villis Sczmelow ante castrum predictum…/, dokonanej przez podkomorzego dobrzyńskiego Mikołaja i […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

TUDORÓW Zamek. Gmina Opatów, powiat opatowski.

Wieś Tudorów leży w pobliżu Opatowa i chociaż powstała w średniowieczu, raczej nie ma nic wspólnego z dynastią panującą wówczas w Anglii. Najstarsza wzmianka w dokumentach dotycząca Tudorowa pochodzi z roku 1371. Okazją stał się spór o zatrzymanie wody przy młynie i grobli dokonane przez synów tutejszego dziedzica imieniem Pełka, na szkodę Wojtka z Wąworkowa, […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

RYTWIANY Zamek. Gmina Rytwiany, powiat staszowski.

Podstaszowskie Rytwiany, oprócz kościoła i klasztoru kamedułów posiadają jeszcze jedną architektoniczną atrakcję. Są nią ruiny starego, gotyckiego zamczyska. O ile kamedulski klasztor usytuowany jest poza wsią, na zalesionym wzgórzu, to zamek zbudowany został na łąkach nad rzeką Czarną, niemal w środku Rytwian. Dziś niewiele już pozostało z dawnego zamku. Zachował się tylko jego fragment – […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

UJAZD Zamek Krzyżtopór. Gmina Iwaniska, powiat opatowski.

Na krawędzi Wyżyny Opatowskiej, od zachodu przechodzącej w Góry Świętokrzyskie, na cyplu górującym nad doliną rzeczki Koprzywianki wznoszą się ruiny zamku. Zamek ten zwany Krzyżtoporem, wzniósł żyjący w latach 1587-1645 sandomierski wojewoda Krzysztof Ossoliński. Budowę rozpoczęto w roku 1621, by ukończyć ją w roku 1644, jeszcze za życia Krzysztofa. Fundator, a być może w jakiejś […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

SZYDŁÓW Zamek. Gmina Szydłów, powiat staszowski.

Do zachodniego odcinka murów miejskich przylega zamek królewski. Początki zamku wiązać należy z lokacją miasta w roku 1329 i budową miejskich obwarowań, co wyraźnie w swej kronice pisze Janko z Czarnkowa, a po nim także Jan Długosz. Zamek przebudowywany i odbudowywany był wielokrotnie. Najpierw w wieku XV, później w  XVI  po pożarach z 1528 i […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

SZYDŁOWIEC Zamek. Gmina Szydłowiec, powiat szydłowiecki, woj. mazowieckie.

Budowę zachowanego do dziś zamku rozpoczęto około połowy XV wieku, w okresie gdy właścicielem Szydłowca był Stanisław Szydłowiecki, późniejszy /od 1567 roku/ marszałek dworu królewskiego. Jednak prowadzone w latach 1962-65 badania wykazały, że na miejscu tym istniała już wcześniejsza budowla, prawdopodobnie warowny dwór, wymieniany w dokumencie z 1427 roku. Pierwszym etapem budowy murowanego zamku był […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

SOBKÓW Fortalicja. Gmina Sobków, powiat jędrzejowski.

Pod pojęciem fortalicji rozumie się niezbyt wielką, warowną siedzibę mieszkalną należącą do średniozamożnej szlachty, mającą wyłącznie lokalne znaczenie obronne, której formy architektoniczno – przestrzenne wyrastają z tradycji tkwiących jeszcze w średniowieczu. Służące obronie elementy fortalicji były zazwyczaj nie przystosowane do stawiania oporu artylerii i ograniczały się do niezbyt wysokich murów obwodowych, na narożnikach wzmacnianych basztami. […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]