Podstaszowskie Rytwiany, oprócz kościoła i klasztoru kamedułów posiadają jeszcze jedną architektoniczną atrakcję. Są nią ruiny starego, gotyckiego zamczyska. O ile kamedulski klasztor usytuowany jest poza wsią, na zalesionym wzgórzu, to zamek zbudowany został na łąkach nad rzeką Czarną, niemal w środku Rytwian. Dziś niewiele już pozostało z dawnego zamku. Zachował się tylko jego fragment – południowo–zachodni narożnik wraz z wzmacniającą go /jak widać bardzo skutecznie/ przyporą. Wymurowano go z wapiennego kamienia i oblicowano cegłą z użyciem zendrówki, tworzącej dekorację w formie rombów. Otwory po belkach informują, że budowla oprócz przyziemia, miała jeszcze trzy kondygnacje nadziemne.
Na początku XV stulecia –źródła podają te datę różnie – może w roku 1414, a może w 1420 krakowski biskup Wojciech Jastrzębiec kupił Rytwiany od dziedziców ze Skotnik, przeznaczając je dla swoich bratanków. Wybudował też podobno zamek, ale z przeprowadzonych w roku 1980 badań archeologicznych wynika, że była to raczej przebudowa połączona z rozbudową.
Pierwszą fazę budowy stanowił budynek mieszkalny o wymiarach ok. 13 na 39 metrów, wybudowany jeszcze przez Klemensa z Mokrska, a więc przed rokiem 1397. Prawdopodobnie był tu wtedy jeszcze jeden budynek usytuowany równolegle do pierwszego, oddzielony od niego tylko wąskim podwórzem. W drugiej fazie budowy, czyli w 1. połowie XV wieku, wówczas gdy w Rytwianach przebywali bratankowie biskupa, wybudowane zostały mury obwodowe od południa, wschodu i zachodu, a całość czworoboku zamknięto od północy dość potężnym budynkiem, którego szerokość wnętrza wynosiła 10,5 metra. Po tej rozbudowie położony na płaskim terenie zamek przedstawiał się wielce imponująco: tworzyły go dwa czterokondygnacyjne budynki mieszkalne oraz potężne mury obwodowe z „skrzydłem” północnym, którego długość sięgała niemal 50 metrów. W zamku znajdowała się też kaplica – pewnie już od roku 1414, skoro wtedy nadano jej dziesięciny.
Rytwiański zamek wielokrotnie pojawiał się w dokumentach. W roku 1437 Dziersław, Jan Wojciech i Mikołaj z Rytwian mieli przekazać połowę zamku Mikołajowi Ściborowicowi, gdy ten dojdzie do lat sprawnych. W roku 1494 ruski wojewoda, Jan z Pilczy, pozwał Ewę z Rytwian, o najechanie zamku i zniszczenie zamkowej bramy przez sługi Ewy ze wsi Wojciechów. W 1502 roku Adam, syn Mikołaja z Kurozwęk, zajął przemocą /dowodził sześćdziesięcioosobowym oddziałem/ zamek swego ojca, rabując kosztowności, pieniądze i dokumenty dotyczące spraw majątkowych.
W roku 1516 zamek płonął, ale straty chyba nie były zbyt wielkie, skoro w roku 1527 Jarosław z Łasku „de Ritwyani heres” zastawia „castrum” Rytwiany z wsiami za 3 tysiące florenów Andrzejowi z Tęczynka, wojewodzie sandomierskiemu. W tym samym roku Andrzej wydzierżawia na okres jednego roku za kwotę 100 grzywien, zamek Rytwiany z wsiami i miastem Staszowem Jarosławowi z Łasku, wojewodzie sieradzkiemu. Rok później Andrzej z Tęczynka „kwituje” Hieronima z Łasku z 3000 florenów zapisanych na jego dobrach, w tym na rytwiańskim zamku.
Zamek w Rytwianach, podobnie jak wiele innych polskich zamków, „nie przeżył” szwedzkiego potopu. Odniesione podówczas zniszczenia, niestety później nie odbudowywane, sprawiły, że zamek popadł w ruinę, z której już nigdy nie został podźwignięty.

Oznaczone: Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]