Powstanie miechowskiego kościoła bożogrobców związane jest z osobą Jaksy Gryfity, postaci wielce tajemniczej. Podobno pochodził on z Kopanicy /która dzisiaj nazywa się Köpenick i jest dzielnicą Berlina/, a po przegranej wojnie z Niemcami osiedlił się w Ziemi Krakowskiej. Pewne jest natomiast to, że Jaksa Gryfita w roku 1162 przebywał w Ziemi Świętej a wracając z tej pielgrzymki sprowadził do Polski bożogrobców, osiedlając ich w swoich włościach, to jest w Miechowie.
Fundacja klasztoru bożogrobców, czyli bractwa stróżów Grobu Świętego, miała miejsce po roku 1169. Romański kościół, którego fragmenty zobaczyć można jeszcze dzisiaj, budowano w latach 1233-1293. Obecny kościół oparty jest na gotyckiej bryle z lat 1394-1410, mocno zniekształconej późniejszymi przebudowami /kościół płonął dwukrotnie: w 1506 i 1745 roku/. Jest to trzynawowa bazylika o trójprzęsłowym korpusie oraz trójprzęsłowym i trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Na przedłużeniu bocznych naw dobudowano dwie kaplice. Całość kompozycji kościoła /oprócz przylegającego doń klasztoru/ uzupełnia kwadratowa w planie wieża, przykryta niezwykle rzadko spotykanym kulistym hełmem, pochodzącym sprzed 1819 roku. W najwyższej kondygnacji wieży wtórnie użyto kamienie ciosowe z arkadkowym fryzem, materiał pochodzący z romańskiego kościoła.
Od zachodu do kościoła przylega budynek klasztoru oparty na rzucie prostokąta z wirydarzem w środku. Krużganki z krzyżowo-żebrowymi sklepieniami pochodzącymi z przebudowy w latach 1530-35, posiadają wiele dobrze zachowanych detali kamieniarskich, w tym portale i obramienia okienne z renesansową dekoracją groteskową.
Przy krużganku, w wirydarzu wzniesiono w 1535 roku kaplicę Grobu Pańskiego – kwadratową, nakrytą kopułą. Wewnątrz kaplicy mieści się niewielki budyneczek grobu, ozdobiony skromną, płycinową dekoracją. To chronologicznie pierwszy w Polsce obiekt będący naśladownictwem jerozolimskiego grobu. Owocem szczególnego kultu Męki Pańskiej, przywiezionego do Polski przez bożogrobców, jest charakterystyczny dla polskiego katolicyzmu, wciąż żywy, obyczaj strojenia Grobów Pańskich w Wielkim Tygodniu.
Wnętrze miechowskiego kościoła podczas przebudowy dokonanej w latach 1749 – 71 zostało całkowicie „zbarokizowane”. Dobudowano wtedy także barokową kruchtę od strony południowej. Nawy i prezbiterium podzielono pionowo pilastrami, a poziomo belkowaniem. Wykonano też nowe sklepienia /lata 1749 – 71/i rokokową dekorację stiukową. Dekorację uzupełniają posągi świętych i apostołów umieszczone przy filarach oraz herbowe kartusze nad arkadami rozdzielającymi nawy. Wyposażenie wnętrza pochodzi z lat 1765 – 81 i jest rokokowe. Najstarszym zachowanym elementem wnętrza jest gotyckie malowidło z trzeciej ćwierci XIV stuleci, znajdujące się we wnęce w zachodniej ścianie nawy. W ostatnich latach działalność polskich bożogrobców uległa ożywieniu. Nasiliły się także zagraniczne kontakty ich miechowskiej siedziby. W sierpniu roku 2000 na zaproszenie ks. Jerzego Gredki, miejscowego proboszcza, przybył do Miechowa patriarcha Jerozolimy arcybiskup Michel Asad Sabbah i odprawił mszę świętą w Bazylice Grobu Bożego.

Oznaczone: Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]