Archiwum | marzec, 2012

99a. WOLICA Willa

O ile dworzec jest najbardziej okazałą budowlą, to najbardziej reprezentacyjnym budynkiem jest wolicka willa (zwana też dworkiem a nawet pałacykiem) – niestety, będąca obecnie w stanie bardzo zaawansowanej ruiny. Z akt Dyrekcji Ubezpieczeń wiadomo, że około połowy XIX stulecia stał w Wolicy dwór należący do Józefa Focha. Zlokalizowany był zapewne nad rzeką Czarną Nidą, w […]

Ciąg dalszy 4 komentarze

99. WOLICA Wieża ciśnień przy dworcu kolejowym

Dworzec kolejowy, wraz z zespołem towarzyszących mu budynków, zbudowany został na początku XX stulecia, w roku 1903. Genezą takiej właśnie lokalizacji było istnienie tutaj zakładu wapienniczego i stworzenie możliwości dogodnego przeładunku na wagony wyprodukowanych w zakładzie wyrobów. Pytanie, dlaczego zlokalizowany w Wolicy dworzec ozdobiła umieszczona na tablicy nazwa „Chęciny”? Może dlatego, że tutejsze zakłady wapiennicze […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

98. WOLICA Dawny dworzec kolejowy Chęciny

O Wolicy brak jest wzmianki w Liber Beneficiorum Długosza.  Jej nazwa pojawia się pół wieku później, w dokumentach w roku 1508, gdy Chmielowice, Chomentów, Łukowa, Prądnik (dziś nieistniejący), Siedlce i Wolica były w posiadaniu J. Łukowskiego, płacącego od swych dóbr 3 grzywny, 4 grosze i 9 denarów. Duszpasterską posługę sprawowała tutaj dość znacznie oddalona parafia […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

97. TOKARNIA Kościół z Rogowa

Drewniany kościół p.w. MB Pocieszeni w skansenie w Tokarni stoi stosunkowo niedługo, a ponieważ poprzednie dwa i pół stulecia stał w Rogowie, w nadwiślańskiej gminie Opatowiec, wypada zacząć jego historię od Rogowa. Tamtejsza parafia wzmiankowana po raz pierwszy była w roku 1433. W czasach Długosza stał tam parafialny, drewniany kościół wybudowany przez Hińczę z Rogowa, […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

96. TOKARNIA Dzwonnica z Kazimierzy Wielkiej

Wsi Tokarnia nie wymienia Jan Długosz. Pojawia się ona jako Thokarnya w rejestrze poborowym w roku 1508, stanowiąc własność Andrzeja Tokarskiego. Tylko w XVI stuleciu właściciele wsi zmieniali się kilkakrotnie. Tokarskiego zastąpił Zborowski, tegoż Sancygniowski, potem pojawił się Stanisław Sobek, od którego wieś przeszła do Drohojowskich. W następnych wiekach Tokarnia też przechodziła z rąk do […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

95. STAROCHĘCINY Wnętrze kościoła

Szukając źródeł inspiracji, które natchnęły Tylmana z Gameren do zaprojektowania kościoła Sakramentek w Warszawie a potem – być może – kościoła w Starochecinach, wymieniane są z reguły obiekty z terenu Włoch: Santa Maria delle Carceri w Prato(1485), prezbiterium Santa Maria Della Passione w Mediolanie (1530),Santa Maria alle Tre Fontane w Rzymie (1582). Można przywołać także […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

94. STAROCHĘCINY Kościół

Fundacja nowego, obecnego kościoła wiązana jest z osobą starosty Stefana Bidzińskiego. Pogląd taki wynika głownie z dokumentów dotyczących dokończenia budowy, związanych z Bidzińskim, a ściślej: z jego testamentem. Jest jednak rzeczą co najmniej dziwną, że brakuje wcześniejszych dokumentów, które mówiłyby o stanie technicznym starego kościoła, o nieopłacalności jego remontu i wynikających stąd: fundacji nowego kościoła […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

93. STAROCHĘCINY Kościół

Zanim wieś przybrała obecna nazwę (zapisano ją w roku 1565), nazywała się Hancin, Chacin (1306), Stare Chęciny(1470-80).  Po raz pierwszy wymieniona została w dokumencie wydanym w roku 1275 przez Bolesława Wstydliwego dla Mikołaja (czy też Mikuły) Sieciesławowica Odrowąża, sandomierskiego podkomorzego: „…libertates et potestates, quas ab antiquo et longe a retroactis temporibus habuit et habet Hancin […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

92. PODZAMCZE Dwór

Po dokonanej przez starostę Bidzińskiego rozbudowie, kształt zespołu utrzymywał się, w zasadzie niezmieniony, przez co najmniej stulecie. W roku 1784 tak go opisano: …pałacyk na najwyższym miejscu wymurowany, przykryciem konserwowany, o dwóch kondygnacjach, pusty, spodem piwnice. Obok tegoż drugi pałacyk o jednej kondygnacji murowany, mieszkalny w którym sień, pokoje po obydwu stronach narożniki, spodem piwnice. […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

91. PODZAMCZE Dwór

Podzamcze, jako samodzielna osada wzmiankowana została po raz pierwszy w lustracji z lat 1564-65. Kilka lat później, w kolejnej lustracji, zapisano że prócz domów mieszkalnych są tam karczma i chmielnik, skąd pochodziło piwo podawane w mieście, nie słynące z najlepszej jakości. Wzrost rangi i znaczenia Podzamcza związany jest ściśle z powstaniem tu starościńskiego dworu. Dwór […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]