Archiwum tagów: rycerskie

CHOMENTÓW – a nim kościół parafialny Jelitczyków

Dariusz Kalina Chomentów Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1328, kiedy to wraz z Łukową, Ostrowem, Wolą i połową Stanowic należała do parafii w Kijach (druga połowa tej wsi należała do parafii w Mokrsku Dolnym)[1]. W 1330 r. dziedzice Chomentowa – Jakub, Mikołaj i Wszegniej, ufundowali swojej rodowej wsi kościół parafialny, który został konsekrowany […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

MNICHÓW – w nim dwór i kościół parafiialny

Dariusz Kalina Mnichów Nazwa wsi zapisywana była jako Michowo (1470-1480), Michow, Mychow i ostatecznie Mnichów i pochodzić ma od staropolskiego imienia Mych[1]. W dokumentach podatkowych z XVI w. Większa część wsi była położona na terenie powiatu chęcińskiego, prosta droga boczna odchodząca na wysokości obecnego cmentarza grzebalnego w Mnichowie w kierunku wsi Brus stanowi ujazd, czyli granicę […]

Ciąg dalszy 1 Comment

MOKRSKO wieś z zamkiem, dworem na kopcu, dworem nowożytnym i kościołem parafialnym

Dariusz Kalina Mokrsko Nazwa miejscowości zapisywana była, jako: Moksko, Moczesco, Moczesow, Mokresco, Morsco, Moscho, Mereczsco[1]. O odwieczności tutejszego osadnictwa świadczy sam kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii. Jego obecne prezbiterium to romański kościół wzniesiony z kamiennych ciosów datowany na okres od połowy XII do lat 1217-1239[2]. Parafia ta była dość ludna, należała do dekanatu […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

TOKARNIA – Góra Zamczysko

Dariusz Kalina Tokarnia – nieistniejąca fortalicja Drohojowskich Nazwa wsi zapisywana była jako Thokarnya (1508, 1540), według D. Kopertowskiej wywodzić się ma od nazwy miejsca, gdzie tokują ptaki[1]. Na podstawie Mapy Galicji Zachodniej (1804), hipotetycznie możemy umiejscowić najstarszą część osady właśnie nad rzeką Biała Nida, w miejscu obecnej piaskowni, tj./ nad starym niegdyś korytem Nidy. O […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

SOKOŁÓW koło Sobkowa – nieistniejący dwór

Dariusz Kalina Sokołów Nazwa wsi zapisywana była jako Sokolow uterque (podwójny) (1508), Sokolow maior (Wielki) sue (czyli) Górny i Sokołow minor (Mały) sue Podleśny (1540), obecnie Sokołów Dolny i Sokołów Górny. Pierwotnie wieś stanowiła jedną całość, posiadaną przez jednego dziedzica, w nieznanym nam bliżej czasie podzielona została na części – 1497 r. dziedzicem działu w […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

KOTLICE – zespoł rezydencjonalny

Dariusz Kalina Zespól rezydencjonalny w Kotlicach Nazwa wsi zapisywana była jako Chotczicze (1374), Chotlicz (1375), de Kotlycza (1376), Chotnik (1394), Cotlycze (1437), pochodzić ma od imienia osobowego Chot[1]. Wieś położona jest na prawym brzegu Nidy, według Mapy Galicji Zachodniej po prawej stronie drogi prowadzącej w kierunku południowym, która rozwidla się na drogę do brodu w […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

OPATÓW – Zamek

Dariusz Kalina ZAMEK w OPATOWIE Świadomość istnienia obiektu rezydencjonalno-obronnego w Opatowie wśród jego mieszkańców zanikła. Fakt ten ma zapewne związek z wnioskami jakie wysnuto na podstawie publikacji dokonanych po wstępnych badaniach archeologicznych na terenie Opatowa[1]. Informację przekazaną przez Jana Długosza o ruinie zamku położoną w północnej części Opatowa, widzianej przez niego naocznie, odniesiono do średniowiecznego […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

REMBÓW – nieudane miasteczko, zamek i dwór

Dariusz Kalina Zamek w Rembowie w parafii Szumsko   Pierwsza wzmianka o zamku w Rembowie pochodzi opisu uposażenia kościoła parafialnego w Kurozwękach pióra Jana Długosza (1470-1480). Czytamy tam, że pleban kurozwęcki posiadał oprócz innych składników uposażenia, również karczmę pod położoną pod zamkiem we wsi Podgrodzie. Karczma ta została później włączona do uposażenia ufundowanego w Kurozwękach […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

SOBKÓW – miasto prywatne z zamkiem

Dariusz Kalina Miasto prywatne Sobków Miasteczko Sobków z „zamkiem” Sobków powstał na terenie dawnej wsi Nida, dla odróżnienia od wsi tej samej nazwie a należącej do biskupstwa krakowskiego (położonej nieco dalej, w górę rzeki – nad Czarną Nidą), zwanej w XVI w. Nidą Frikaczka, Nidą Ryterską lub Nidą Sobkowską. O dawności osadnictwa na jej terenie świadczą […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

ĆMIELÓW – Zamek

Dariusz Kalina Miasto Ćmielów, będące obecnie siedzibą gminy Ćmielów, położone jest na pograniczu Przedgórza Iłżeckiego i Wyżyny Sandomierskiej, w dolinie, nad rzeką Kamienną. Zamek położony jest około 300 m na NE od centrum miasta, w dolinie rzeki Kamiennej, wśród rozlewisk na jej prawym brzegu, na działce o numerze ewidencyjnym 1004/1. Do obiektu prowadzi droga gruntowa […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]