Sandomierz należy do najstarszych miast w Polsce. Na wysokim wiślanym brzegu powstała osada i gród, który już Gall Anonim nazywa „sedes regni principales” czyli jednym z głównych grodów królestwa. Osada ta stosunkowo wcześnie uzyskała charakter miasta, stając się drugim po Krakowie najważniejszym ośrodkiem handlowym i administracyjnym Małopolski. Znaczenie miasta wynika głównie z jego położenia na szlaku handlowym wiodącym z Kijowa do Krakowa, i dalej, przez Bramę Morawską do Pragi i Górnych Niemiec. Właśnie pod Sandomierzem szlak ten pokonywał Wisłę.
Najstarszy Sandomierz, ten z wieku X i XI, składał się, podobnie jak i inne współczesne mu miasta, z trzech elementów: książęcego grodu, podgrodzia i osady targowej. Gród wczesnośredniowieczny znajdował się dokładnie w tym samym miejscu, gdzie później wybudowano gotycki zamek. Podgrodzie mieściło się na sąsiednim wzgórzu, w okolicach obecnego kościoła Panny Marii, a osada targowa na tak zwanym wzgórzu staromiejskim, koło kościoła św. Jana.
W końcu XII wieku i w wieku XII Sandomierz rozbudował się znacznie, a na miejscu dzisiejszego kościoła Panny Marii wybudowano romańską kolegiatę, konsekrowaną w roku 1191. Dominikanie, którzy przybyli tu w 1226 roku wznieśli przed 1241 rokiem klasztor i kościół św. Jakuba, który uważa się za najcenniejszy zabytek Sandomierza.
Pierwsza lokacja Sandomierza nastąpiła jeszcze przed rokiem 1241, przed pierwszym najazdem Tatarów. Drugi najazd tatarski w latach 1259-60 bardzo poważnie zniszczył miasto. Wylew Wisły, czy też może zmiana jej koryta, spowodowały obsunięcie się skarpy, co spotęgowało rozmiary klęsk, jakie dotknęły miasto.
W roku 1286, dzięki Leszkowi Czarnemu, Sandomierz uzyskał akt lokacyjny, a zasadźcą został krakowianin imieniem Witko. Miasto lokacyjne przeniesiono na północ od grodu i kolegiaty. Przywilej lokacyjny nadawał mieszczanom 200 łanów gruntów ornych i 20 łanów łąk. Tereny w pobliżu  kolegiaty otrzymali kanonicy. Obwód obwarowań z tego okresu, jak wykazały wykopaliska, nie sięgał jednak linii późniejszych fortyfikacji kazimierzowskich.
Rozwój miasta, jaki nastąpił na przełomie XIII i XIV wieku sprawił, że liczyło ono około 3 tysięcy mieszkańców. Po najeździe Litwinów w 1349 roku i spowodowanym przez nich pożarze, miasto zostało na nowo rozplanowane i odbudowane, zajmując obszar całej dzisiejszej Starówki: od Bramy Opatowskiej aż do kolegiaty.

Oznaczone: Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]