Archiwum | Teki Mirowskiego RSS feed for this section

20 WÓLKA KŁUCKA Zespół pałacyku myśliwskiego Kołłątajów 5

Chciałbym zakwestionować sformułowanie, że pałac w Wólce Kłuckiej od tyłu był piętrowy, mogące sugerować, że w tej części był on wyższy od innych jego partii. Chcąc precyzyjnie wyjaśnić, o co tutaj chodzi, należałoby napisać, iż trzy pomieszczenia traktu północno-zachodniego, ponad połowa korytarza i jedno z pomieszczeń traktu południowo-wschodniego, za pomocą stropu, przedzielone zostały na dwie […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

19 WÓLKA KŁUCKA Zespół pałacyku myśliwskiego Kołłątajów 4

Atrybucja stylistyczna pałacu, podana przez Przypkowskiego, wydaje się być trafna. Jest to obiekt  późnoklasycystyczny, mimo iż powstał on w okresie, gdy w modzie był już historyzm tzw. wczesny-romantyczny. Ale można też postawić tu hipotezę, że mamy do czynienia z wcześniej sporządzonym projektem, bo o dopuszczenie do zapóźnienia stylistycznego, Eustachego Kołłątaja – posła na sejm i […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

18 WÓLKA KŁUCKA Zespół pałacyku myśliwskiego Kołłątajów 3

Pierwszy opis pałacu w Wólce Kłuckiej – choć bardzo co do formy zwięzły, ale merytorycznie kompleksowy – przyniósł „Katalog zabytków sztuki w Polsce” (ściślej; jego tom III – województwo kieleckie, zeszyt 4 powiat kielecki) wydany w roku 1957 na podstawie o parę lat wcześniejszej inwentaryzacji, dokonanej przez Tadeusza Przypkowskiego. Nie jest on długi, co pozwala […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

17 WÓLKA KŁUCKA Zespół pałacyku myśliwskiego Kołłątajów 2

Wólka Kłucka – jak na wsie naszego regionu – jest wyjątkowo „młoda”, jest zaledwie szesnastowieczna. Jej nazwa pochodzi od nazwy wsi Kłucko, której Wólka jest jakby – rozszerzeniem. Jej powstanie związane jest najpewniej z rozwojem przemysłu, który dokonywał się w wieku XVI i XVII na tych terenach. Zaledwie 150 metrów od pałacu zachowały się relikty […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

16 WÓLKA KŁUCKA Zespół pałacyku myśliwskiego Kołłątajów 1

Dwór, pałac, pałacyk myśliwski czy po prostu Kołłątajówka? Już na samym początku rozważań nad obiektem w Wólce Kłuckiej, natrafiamy na wątpliwości. Jak na dwór obiekt ten wygląda – przynajmniej od strony rzeki i ogrodu – zbyt okazale. Aby nazwać go pałacem – na to może wydawać się być zbyt niski, pałace zazwyczaj mają przynajmniej dwie […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BB 34 KRAJNO Kościół parafialny 5 Wnętrze z widokiem na ołtarz i figurę Chrystusa Króla

Dla mnie najwyższym mistrzostwem, które tutaj Borowiecki udowodnił  jest jednak sposób rozwiązania sklepień nad prezbiterium i absydą i wykorzystanie ich jako tła dla postaci Chrystusa Króla. Powszechnie znany jest posąg Chrystusa z Rio de Janeiro, tam umieszczony na wyniosłej górze, na tle nieba. Borowiecki – bo wydaje mi się niemal pewne iż musiał to być […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BB 33 KRAJNO Kościół parafialny 4 Dzwonnica

Dzwonnica chociaż nie stanowi części bryły kościoła, jako integralny element kościelnego zespołu ma architekturę opartą dokładnie na tych samych środkach wyrazu, które zastosowane zostały w bryle kościoła. Może to kwestia sugestii ale skłonny byłbym sądzić iż stanowiła ona inspirację podczas projektowania przez Borowieckiego odbudowy i rozbudowy kościoła w Kargowie, co mogłoby jeszcze mocniej potwierdzać hipotezę […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BB 32 KRAJNO Kościół parafialny 3 Widok od strony zachodniej

Jeśli o mnie chodzi jestem tylko architektem a w dodatku alergikiem uczulonym na kurz starych dokumentów, toteż wszelkie swoje opinie opieram tylko na publikowanych materiałach oraz na  analizie architektury i poszukiwaniu w niej cech charakterystycznych dla poszczególnych autorów. Dlatego też nie mam osobiście cienia wątpliwości  iż kościół parafialny w Krajnie jest dziełem architekta Wacława Borowieckiego, […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BB 31 KRAJNO Kościół parafialny 2 Widok od strony południowo-wschodniej

Budowę kościoła rozpoczęto w roku 1926 a zakończono w roku 1934 ale przerwane przez wojnę prace przy otoczeniu kościoła kontynuowane były jeszcze po wojnie. O ile mi wiadomo autorstwo kościoła też nie zostało jednoznacznie udokumentowane w publikacjach. Jest to może dziwne, bo w okresie zamawiania u architekta projektu znajomość pisma była niewątpliwie powszechna i takowy […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BB 30 KRAJNO Kościół parafialny p.w. Chrystusa Króla 1 od strony południowej

Na pewno wiemy tylko tyle: zanim powstała tu samodzielna parafia, wieś należała do parafii w Daleszycach a centrum życia religijnego stanowiła jakaś bliżej nie zdefiniowana, drewniana kaplica… Obecną parafię erygował kielecki biskup Augustyn Łosiński w roku 1920 i stanowiło to pierwszy krok do budowy tutejszego, własnego kościoła parafialnego

Ciąg dalszy 0 Komentarza

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]