Archiwum | Budownictwo rezydencjonalno-obronne RSS feed for this section

KOŃSKIE Pałac. Miasto powiatowe Końskie, powiat konecki.

Zespół pałacowy Małachowskich, murowany ok. połowy XVIII w. (częściowo wg projektu z ok. 1740 roku). W czasach Długosza Końskie należały do Krzesława i Tobiasza Odrowążów. Posiadłość składała się z 50 łanów kmiecych i 3 folwarków rycerskich. Karczem było tu wówczas siedem. W roku 1521 przy parafii działała szkoła kierowana przez scholastyka. Odrowążowie z czasem przybrali […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

KIELCE Pałacyk Zielińskiego. Ul. Zamkowa

Zanim zbudowano w Kielcach biskupi pałac, krakowscy infułaci zamieszkiwali we dworze, który jak wynika z XVI wiecznych źródeł, stał w otoczeniu zabudowań folwarcznych niemal dokładnie tu, gdzie teraz znajduje się Dom Środowisk Twórczych, czyli według dawnej nazwy – pałacyk Zielińskiego. Zanim jednak doszło do zastąpienia biskupiego dworu pałacykiem Tomasza Zielińskiego, w roku 1752 w sąsiedztwie […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

KIELCE Pałac Biskupi. Miasto Kielce

Zespół Pałacu Biskupiego, obecnie Muzeum Narodowe. Pałac murowany w latach 1637 – 1641, projektowany przez architekta Jan Trevano (?), budowniczym był Tomasz Poncino, a kamieniarzem Jan Falkowski. Okres panowania Wazów przyniósł w Polsce nowe tendencje także w architekturze rezydencjonalnej. Był to stopniowy i ewolucyjny zanik obronnych siedzib o układzie wieloskrzydłowym i pojawienie się otwartych założeń […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

KIELCE Dwór Karsza. Ul. Jana Pawła II nr 36

Zespół dworku Karschów. Dworek jest murowany z 2 ćw. XIX w. Postępująca w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat degradacja, obejmująca zarówno budynek byłego dworu, jak i teren na którym stoi – sprawiła, że w świadomości kielczan miejsce to nosi mało chwalebną nazwę „Wzgórza Apaczów”. Nazwa ukształtowała się dzięki sąsiadującej z dworem tak zwanej „małej gastronomii”, mieszczącej […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

KIELCE Dworek Laszczyków. Miasto Kielce, ul. Jana Pawła II nr 6.

Zespół dworu Laszczyków, obecnie Muzeum Wsi Kieleckiej. Jedyny drewniany, osiemnastowieczny dworek zachowany na terenie miasta Kielc nosi nazwę dworku Laszczyków, chociaż zbudował go Jakub Jaworski. Zdaniem Leszka Adamczyka: „daje on wyobrażenie o wyglądzie jedenastu drewnianych kanonii, które w XVIII w. stały na Wzgórzu Zamkowym”. Kanonie stały po obu stronach dzisiejszej ulicy Jana Pawła, a trzy […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

GRABKI DUŻE Pałac. Gmina Szydłów, powiat staszowski.

Zespół pałacowy, pałac murowany z 1742 r. Grabki Duże, wieś położona tak blisko Szydłowa, że prawie z niej widać szydłowskie mury, w czasach Długosza zwana Grabky, na początku XVI stulecia należała do rodziny Kozielków. W roku 1579 Grabky maior zamieszkiwali: Jadwiga Wojcieska, Jan i Zygmunt Zagorscy herbu Ostoja, Prokop Miłostowski, Stanisław Grabkowski herbu Jastrząb i […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

CZĘSTOCICE Pałac. Ostrowiec Świętokrzyski, Dzielnica.

Dzisiaj Częstocice są dzielnicą miasta Ostrowca, ale jeszcze zupełnie niedawno, w roku 1957, Sylwester Kowalczewski w przewodniku „Góry Świętokrzyskie” pisał: „…dalej leży wieś Częstocice (dziś przedmieście Ostrowca) z cukrownią„. W ostatniej ćwierci XIX stulecia Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego informował: „Częstocice, wieś i folwark nad rzeką Kamienną, pow. Opatowski, gm. Częstocice, par. Szewna, odl. Od Opatowa […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

CHROBERZ Pałac. Gmina Złota, powiat pińczowski.

Zespół pałacowy Wielopolskich, pałac murowany z lat 1857-1860, architekt Henryk Marconi. Najstarsza rezydencja w Chrobrzu, należąca do księcia, znajdowała się na terenie grodziska, którego ślady zachowały się na wzgórzu zwanym Zamczysko. Wstępne badania archeologiczne i analiza źródeł pisanych potwierdzają, że była tu siedziba książęcego dworu, prawdopodobnie wykorzystywana tylko okazjonalnie, podczas pobytu księcia na Ponidziu. Pierwotny […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

CHĘCINY Zamek. Gmina Chęciny, powiat kielecki.

Ruina zamku, murowana k. XII – pocz. XIV w. Chęciński zamek od trzystu niemal lat jest już tylko ruiną, ale wciąż stanowi ogromną atrakcję turystyczną, przyciągającą w sezonie liczne rzesze turystów. Mimo bardzo obfitej literatury dotyczącej zamku, jego fundator nie jest znany, a właściwie jest ich nadmiar – wymienia się czterech potencjalnych fundatorów: Mikołaja Sieciesławowicza […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BOLMIN Zamek, Pałac, Dwór ? Gmina Chęciny, powiat kielecki.

Ruiny bolmińskiego dworu stoją trochę w bok od wsi, na stoku wzgórza. Mimo iż obiekt zamieszkały był jeszcze w 2. połowie XIX stulecia, okazuje się, że niezbyt wiele o nim wiadomo. Nie wiadomo nawet jak sklasyfikować obiekt: czy nazwać go zamkiem, czy pałacem, czy tylko dworem?. Rawita Witanowski opisuje go w ten sposób: „Jest to […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]