Archiwum | październik, 2011

Miłe świętokrzyskiego województwa początki, czyli rzecz o budynku

Dariusz Kalina Gmach Leonarda w Kielcach Celem niniejszego komunikatu jest przypomnienie nieistniejącego budynku w Kielcach, który w zasadniczy sposób wpłynął na losy naszego miasta – Gmachu Leonarda. Wiążę się z tym problem kościoła (kaplicy) pod wezwaniem św. Leonarda oraz związanego z nim cmentarza. Z użyciem ciężkiego sprzętu, w tym czołgu, zakończono w roku 1975 rozbiórkę […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

SYNAGOGI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Jedyną świątynią Izraela, „Domem w którym mieszkał Pan”, była świątynia jerozolimska. Synagogi nie są świątyniami – to domy przeznaczone na zgromadzenia, po hebrajsku: beth-ha-knesset, a po grecku: synagogi. Brak w nich – jak w kościołach katolickich – podziału na część przeznaczoną dla duchownych (prezbiterium) i dla świeckich. W synagogach są przechowywane, publicznie czytane, studiowane i […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

CHĘCINY Zamek w Chęcinach według Michała Rawity Witanowskiego

Nim zaprezentujemy nowsze artykuły na temat zamku królewskiego w Chęcinach, pierwotnie noszącego nazwę w liczbie pojedynczej: Chęcin, prezentujemy fragment książki niezwykłego człowieka…   Michał Rawita-Witanowski, Dawny powiat chęciński. Z ilustracjami prof. Jana Olszewskiego, oprac. D. Kalina, Kielce 2001:   „Chęciny Główne miasto powiatu – później ziemi chęcińskiej Jego dzieje i pamiątki. Powody upadku. Kopalnie chęcińskie […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

NIEKRASÓW Kościół parafialny p.w. Nawiedzenia NMP. Gmina Osiek, powiat staszowski.

Pierwsza wzmianka o kościele w Niekrasowie pochodzi z roku 1326 i dotyczy kościoła p.w. św. Krzyża stojącego w innym miejscu /ks. Wiśniewski pisze, że stał on na górze, tu gdzie dziś stoi plebania/. Kościół ten podobno był erygowany już w wieku XII, ale brak na to jakichkolwiek dowodów. Z racji uciążliwości dostępu do starego kościoła, […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

MROCZKÓW Dzwonnica. Gmina Bliżyn, powiat skarżyski.

Dzwonnica stoi w południowo – zachodnim narożniku przykościelnego cmentarza, wśród drzew. Niewiele na jej temat wiadomo – prawdopodobnie powstała wówczas, gdy kaplicę przekształcano w kościół parafialny, miałaby więc zaledwie około pięćdziesięciu lat. Jest dwukondygnacyjna, nakryta namiotowym dachem, oszalowana deskami. Od strony zachodniej ma ona parterową przybudówkę, która w „parafialnych czasach” pewnie pełniła rolę kostnicy.

Ciąg dalszy 0 Komentarza

MROCZKÓW Kaplica p.w. św. Rocha. Gmina Bliżyn, powiat skarżyski.

Wieś Mroczków leży pomiędzy Bliżynem a Odrowążem. Na początku XVI stulecia wchodziła w skład parafii w Gowarczowie. Jak w wielu miejscowościach w tej okolicy tak i w Mroczkowie znajdowała się dymarka, przekształcona w 1778 przez księcia Michała Radziwiłła, mroczkowskiego dziedzica, w wielki piec. Przemysłowy charakter osady sprzyjał wzrostowi liczby ludności, a to z kolei wywoływało […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

MÓJCZA Kościół parafialny p.w. MB Częstochowskiej. Gmina Daleszyce, powiat kielecki

Obiekt przez ponad sto lat był kaplicą – kościołem parafialnym jest dopiero od lat dwudziestu. Kaplicę w Mójczy zbudowała miejscowa społeczność wraz z sołtysem, Franciszkiem Maickim. Konsekracji dokonał w dniu 20 listopada 1865 roku ksiądz Józef Ćwikliński, kanonik z kieleckiej katedry. Trwałość drewna użytego do budowy nie była najwyższa. Po pięćdziesięciu latach trzeba było kaplicę […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

MOKRSKO Dzwonnica przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP. Gmina Sobków, powiat jędrzejowski.

Dokumenty dotyczące kościoła w Mokrsku Dolnym młodsze są od niego o ponad sto lat. Pierwszy zapis dotyczy roku 1325, kiedy plebanem był tutaj Maciej, a prebendarzem Albert. Pierwotny, najstarszy kościół powstał w Mokrsku w 1. ćwierci XIII stulecia co wynika ze sposobu wykonywania szczegółów kamieniarki; zbudował go cysterski warsztat budowlany. Kościółek miał prawie kwadratową nawę […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

MNICHÓW Dzwonnica. Gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski.

Wzniesiono ją na zachód od kościoła, na jego głównej osi. „Zbudowana również z drzewa stoi naprzeciw głównych drzwi kościelnych. Ma kształt dwóch ośmiokątów, szerszego i węższego, stojących na sobie. Wieńczy ją wieżyczka z chorągiewką, na której 1758 r.” – pisze ksiądz Wiśniewski. Dzwonnica ma konstrukcję słupowo –ramową. Dolna część trzonu ma ściany lekko pochyłe, górna […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

MNICHÓW Kościół parafialny p.w. św. Szczepana diakona. Gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski.

Mnichów, początkowo nazwany Michowo, wzmiankowany był po raz pierwszy w roku 1153, kiedy krakowski biskup nadawał dziesięcinę z tej wsi klasztorowi w Brzeźnicy. Przez kilka stuleci wieś należała do dziedziców Mokrska – w czasach Długosza panuje tu rezydujący na zamku w Mokrsku Mikołaj Florianowic, władający także Bizorendą, Osową, Mzurową. Historia Mnichowa jest prosta i klarowna […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]