Archiwum | Zamki, dwory i pałace RSS feed for this section

Daleszyce – Wójtostwo. Dwór folwarczny – stempel leśny

Nieopodal dworu herbowego Daleszyce – Wójtostwo stał dwór folwarczny. Wszelkie ślady jego istnienia zostały zatarte, pozostał jedynie  stempel metalowy. Folwark nie był prawdopodobnie związany bezpośrednio z dworem, jedno co go z nim łączyło to znak podwójnego krzyża w pieczęci. Dla dworu był to herb, tu jednak symbolizuje uschłe ( pęknięte lub rozdarte piorunem) drzewo do […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

Dzierzgów. Zespół dworski (dwór i spichlerz)

Wieś Dzierzgów położona jest w gminie Radków w zachodniej części województwa świętokrzyskiego. Jeszcze przed 2 wojną światową istniał tu piękny dwór drewniany, zwany też pałacem. Ze względy na swoje piękno jego rysunek został opublikowany w Tygodniku Ilustrowanym w 1879 roku. Krótką wzmiankę na temat dworu znajdujemy w publikacji „Gmina Radków” z serii „Dzieje i zabytki […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

Daleszyce – Wójtostwo. Dwór herbowy

Architektura dworów szlacheckich i wójtoskich różniła się zależnie od zamożności i materiału użytego jako budulec, wizji inwestora lub budowniczego. Są też przykłady, że niezależnie od regionu niektóre dwory były do siebie podobne architektoniczne  ( dwór herbowy – Wójtostwo – Daleszyce, dworek – Muzeum Wsi Kieleckiej, dworek – Muzeum Wsi Lubelskiej). Zdarzało się, że przy odbudowie […]

Ciąg dalszy 1 Comment

20. DRUGNIA Dwór

Jan Długosz pisał w „Liber Beneficiorum”: …Item est ibi praedium regale. Potwierdzenie istnienia dworu znajduje się w inwentarzu z roku 1508: …In qua villa Drugnya est curia et praedio… Ale w roku 1564 był już tylko folwark, w którym mieszkali: urzędnik, dworniczka, panno, calce, dziewki 2, pastuch… W roku 1616 w Drugni były już dwa […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

39. REMBÓW. Zamek Szumsko

Prócz wsi nazywającej się Szumsko, był też zamek Szumsko w nieodległym od Szumska Rembowie. Zrujnowany, dziś całkowicie ukryty w ziemi, należy do tak zwanych zabytków archeologicznych. Zamek powstał na początku XIV stulecia, a jego fundatorem był Jakub lub Krzesław z rodu Odrowążów. Na drodze małżeństwa zamek przeszedł w ręce Poraitów Kurozwęckich, ale szybko został opuszczony, […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

92. PODZAMCZE Dwór

Po dokonanej przez starostę Bidzińskiego rozbudowie, kształt zespołu utrzymywał się, w zasadzie niezmieniony, przez co najmniej stulecie. W roku 1784 tak go opisano: …pałacyk na najwyższym miejscu wymurowany, przykryciem konserwowany, o dwóch kondygnacjach, pusty, spodem piwnice. Obok tegoż drugi pałacyk o jednej kondygnacji murowany, mieszkalny w którym sień, pokoje po obydwu stronach narożniki, spodem piwnice. […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

91. PODZAMCZE Dwór

Podzamcze, jako samodzielna osada wzmiankowana została po raz pierwszy w lustracji z lat 1564-65. Kilka lat później, w kolejnej lustracji, zapisano że prócz domów mieszkalnych są tam karczma i chmielnik, skąd pochodziło piwo podawane w mieście, nie słynące z najlepszej jakości. Wzrost rangi i znaczenia Podzamcza związany jest ściśle z powstaniem tu starościńskiego dworu. Dwór […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

90. OSTRÓW Dawny dwór ?

Wieś Ostrów leży w gminie Chęciny, nad Czarną Nidą, rzeką stanowiąca tu granicę gminy – oddzielającą ją od terenów gminy Morawica. Obecnie Ostrów należy do parafii w Łukowej, ale kilkaset lat wcześniej kwestia przynależności parafialnej Ostrowa nie była tak jasna jak teraz. Wieś Łukowa początkowo należała do parafii w Kijach, potem włączona została do nowoutworzonej […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

83. BOLMIN Rekonstrukcja dworu

Po raz pierwszy o bolmińskim dworze (curia) informuje dokument z roku 1540. Być może pod koniec tego stulecia dwór został przebudowany. Dowodem przemawiającym za wystąpieniem tej fazy jest osiowość założenia , znaczne wymiary okien a także pozostałości architektonicznego detalu. Zdaniem Aleksandra Króla, projektantów i wykonawców tej fazy szukać należy wśród „przedstawicieli włoskiego środowiska artystycznego Chęcin”. […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

82. BOLMIN Ruiny dworu

Ruiny bolmińskiego dworu stoją trochę w bok od wsi, na stoku wzgórza. Mimo iż obiekt zamieszkały był jeszcze w 2. połowie XIX stulecia, okazuje się, że niezbyt wiele o nim wiadomo. Nie wiadomo nawet jak sklasyfikować obiekt: czy nazwać go zamkiem, czy pałacem, czy tylko dworem? Michał Rawita-Witanowski opisuje go w ten sposób: „Jest to […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]

KORNECKI JAKUB – snycerz

Tekst prezentowany poniżej autorstwa J.L. Kaczkowskiego, został wydrukowany w publikacji pt. Pamiętnik Kielecki na rok zwyczajny 1874 pod red. ks. […]

CHMIELNIK – dawne miasto prywatne

Miasto położone jest na pograniczu Pogórza Szydłowskiego i Niecki Nidziańskiej nad rzeką Mruczą, u źródeł rzeki Schodniej (Wschodniej). Jego nazwa […]

Mirzec. Kapliczka św. Jana Nepomucena

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Wiatr Czasami można się zdziwić co jest pod warstwami farby. Przed … Po I jeszcze profil […]

Mokrsko Dolne. Renowacja baptysterium i chrzcielnicy Santi Gucciego

Zdjęcia: Grzegorz Wiatr Kościół w Mokrsku Dolnym z końca XIII w. pw Wniebowzięcia NMP. Przed i po renowacji. Jeszcze bez […]