P o rocznej przerwie ukazała się kontynuacja opracowanych wspomnień z okresu powstania styczniowego zatytułowana „Tobiem winien miłość a Ojczyźnie życie. Powstanie styczniowe w Świętokrzyskiem. Wybór wspomnień uczestników walk”. Tytuł nawiązuje do pieśni patriotycznej tak jak i pierwsza część.

Tobiem winien miłość a Ojczyźnie życie

[Poniżej wykorzystano fragmenty wstępu]

Publikacja składa się z sześciu części. Cztery początkowe stanowią opracowane wspomnienia. Jako pierwsze zaprezentowaliśmy zapiski Kazimierza Frycza, pochodzącego z terenu obecnego woj. świętokrzyskiego, wydane w Krakowie w 1912 r. Drugie w kolejności to wspomnienia Feliksa Borkowskiego, syna krakowskiego rzemieślnika, wydane po raz pierwszy w 1904 r. w Krakowie i ponownie w 1910 r. we Lwowie, uzupełnione w aneksach o listy powstańców z oddziałów Kurowskiego i Jeziorańskiego. Trzeci rozdział stanowią wspomnienia urodzonego w Samborze Romana Dallmajera, wydane w Lipsku w 1912 r. W rozdziale czwartym publikujemy wspomnienia Bronisława Macieszkiewicza, oficera armii austriackiej, który walczył w powstaniu tylko jeden dzień, gdyż po bitwie pod Komorowem 20 czerwca 1863 r., która zakończyła się klęska powstańców trafił do rosyjskiej niewoli. Przebywał kilkanaście miesięcy w więzieniach w: Stopnicy, Kielcach, Radomiu i Warszawie, skąd staraniem matki został uwolniony i przekazany władzom austriackim. Dzięki jego zapiskom opublikowanym w 1865 r. w dwunastu częściach na łamach „Dziennika Literackiego” poznajemy realia pobytu w carskich więzieniach i dramatyczne losy jego kolegów, zaś okrucieństwo i bestialstwo wojny pokazują opisy ran powstańców zamieszczone w aneksie.
Piątą część opracowania stanowią noty biograficzne wybranych osób, które wymienili autorzy wspomnień. Wielu uczestników zrywu narodowego z lat 1863-1864 jest mało znanych, dlatego położono nacisk na ich identyfikację. Przykładem może być sylwetka Węgra Adama Bornemiszy czy Leopolda Monseu – obaj byli więzieni w Kielcach i Radomiu, Leopolda stracono a Adam został zesłany na Syberię.

Bardzo ważną rolę w powstaniu odgrywały kobiety. Aby przybliżyć kilka sylwetek „cichych bohaterek”, jak tytułowała je Maria Bruchnalska, opracowano trzy biogramy: Udalryki Czyżewicz, kurierki powstańczej, podróżującej z Galicji do Królestwa i Prus, ratującej uwięzionych powstańców, skazanej przez rząd austriacki na rok ciężkiego więzienia, Anicety z Górskich Libiszowskiej, wdowy po pułkowniku Antonim Libiszowskim, właścicielu Jeleniowa koło Nowej Słupi, która wielokrotnie gościła w swoim dworku oddziały powstańcze, zaopatrywała je w prowiant, a jej dwie córki wyszły za mąż za oficerów powstańczych oraz Róży z Gołębiowskich Majewskiej2, wdowy po Antonim Majewskim, dzierżawiącej Starą Słupię, gdzie w zabudowaniach dworskich stacjonował m.in. sztab generała Hauke-Bosaka.

Rozdział szósty zatytułowany „Non omnis moriar” zawiera życiorysy osób, które mocno angażowały się w upamiętnienie zrywu niepodległościowego, są to: Witold Dąbkowski, Mirosław Duda, prof. Eligiusz Kozłowski, Jerzy Kowalczyk, ks. Walenty Ślusarczyk i Artemiusz Wołczyk.

Autorami opracowania są Jan Kulpiński i Adam Malicki, skład i druk zrealizowany we włoszczowskiej drukarni KONTUR i wydatnej pomocy Michała Staniaszka, nakład współfinansowała Fundacja „AD FONTES QUILINAE”.

Należy też podkreślić pomoc osób, niejednokrotnie członków rodziny autora wspomnień, które przekazały nam dodatkowe informacje i grafiki wzbogacające publikację.

W tym miejscu autorzy jeszcze raz pragną podziękować: pracownikom Archiwum Państwowego w Kielcach, Biblioteki Publicznej w Krynicy-Zdroju i Biblioteki Miejskiej w Radomiu oraz
Annie Błachuckiej, Piotrowi Fryczowi, Dariuszowi Kalinie, Marii Malankiewicz, Oliwii Malickiej, Pawłowi Nowakowskiemu, Hubertowi Przybyszewskiemu i Michałowi Staniaszkowi.

Spis treści
Wprowadzenie  7
Kazimierz Frycz Grabówka

 • Wspomnienia z r. 1863–64  13
 • SŁOWO WSTĘPNE  13
 • OBRAZEK I. Przygotowania do powstania. Obóz w Ojcowie. Wyprawa na Miechów  14
 • OBRAZEK II. Goszcza – Chroberz – Grochowiska – Czernichów  25
 • OBRAZEK III. Szyce. Niewola austryacka. Ucieczka.  42
 • OBRAZEK IV. Wyprawa Lelewela w Lubelskie. Panasówka. Batorz  49
 • OBRAZEK V. Obóz w Cisowie. Atak na Opatów. Powrót do domu. Zakończenie. 60
 • ANEKSY  75
 • I. Urząd Naczelnika Wojennego powiatu opatowskiego nr 279 [dnia] 16/28.02.1864 r. M. Opatów  75
 • II. Opis bitwy opatowskiej w krakowskiej „Chwili” 76
 • Kazimierz Frycz (o autorze) 79

Feliks Borkowski

 • Przejścia i wspomnienia uczestnika powstania z r. 1863–4 105
 • Przedmowa autora 105
 • ANEKSY 148
 • I. Listy powstańców z kancelarii Kurowskiego i Jeziorańskiego 148
 • II. Raport wójta gminy Radków 188
 • III. Wykaz uczestników walk pod Sperandą 188
 • Borkowski Feliks (o autorze) 194

Roman Dallmajer

 • Moje wspomnienia z powstania 1863–1864 roku [oraz wybór poezji z oryginału] 199
 • W GIEBUŁTOWIE 199
 • OJCÓW I MIECHÓW 200
 • PACANÓW I PINCZÓW 203
 • CHROBRZE 210
 • GROCHOWISKA 218
 • TYSZOWCE 223
 • TUCZAPY 226
 • MOŁOŻÓW 230
 • NOWA WIEŚ 232
 • ANEKSY 237
 • I. Wyrok na Janie Żalplachcie-Zapałowiczu 237
 • II. Wspomnienie pośmiertne Michała Heydenreicha 238
 • Roman Dallmajer (o autorze) 239

Bronisław Macieszkiewicz

 • Wspomnienia z niewoli moskiewskiej r. 1863 259
  I. Wyprawa Jordana – Formacja oddziału i przejście Wisły – Bitwa pod Komorowem – Wzięcie w niewolę 259
 • II. Trzydniowy pobyt w Stopnicy – Pogrzeb poległych – Wymarsz do Staszowa – Lustracja pułkownika – Starania o uwolnienie – Przybycie Czengerego 271
 • III. Wymarsz do Kielc – Wesołość u stóp szubienic –Więzienie i śledztwo – Przybycie mojej matki – Drugi i trzeci protokół 282
 • V. Odjazd mojej matki – Poznanie Bornemissy i Sokolicza – Przygody tego ostatniego – Piękna nowina – Plan do ucieczki – Wymarsz do Radomia – Monseu – Rozłączenie z Bornemissą 290
 • VI. Rozłączenie z Bornemissą – Wymarsz do Warszawy – Próba ucieczki – Cytadela – Ratusz – Transport do Olkusza – Zwiastowanie wolności – Niektóre przykłady sprawiedliwości moskiewskiej 310
 • ANEKSY 322
 • I. O bitwie pod Komorowem 322
 • II. Wykaz jeńców ujętych po bitwie pod Komorowem 323
 • III. Wykaz rannych ze szpitala w Stopnicy 326
 • IV. Wykazy rannych w szpitalach w powiecie stopnickim 328
 • Bronisław Macieszkiewicz (o autorze) 333

NOTY BIOGRAFICZNE 344
Dowódcy rosyjscy 390
Non omnis moriar… 392
O autorach 413
Fundacja „AD FONTES QUILINAE” 417
Wykaz skrótów 419
INDEKS NAZWISK 420
INDEKS MIEJSCOWOŚCI 438
Bibliografia selektywna 444

Fot. Michał Staniaszek. KONTUR

Oznaczone: ,

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]