P ełny tytuł ostatnio wydanej publikacji zawierającej wspomnienia z okresu powstania styczniowego brzmi: „Bywaj dziewczę zdrowe, Ojczyzna mnie woła. Powstanie styczniowe w Świętokrzyskiem. Wybór wspomnień uczestników walk”.

Publikacja zawiera siedem wspomnień Polaków i jedne wspomnienia oficera dragonów rosyjskich, przetłumaczone z rosyjskiego, zatem wydarzenia są przedstawione przez przedstawicieli obu walczących stron.

Autorami opracowania są Jan Kulpiński i Adam Malicki, skład i druk zrealizowany we włoszczowskiej drukarni Kontur, nakład współfinansowała Fundacja „AD FONTES QUILINAE”.

Spis treści:

 • Wprowadzenie                                     7
 • Ludomir Cywiński Wspomnienia z lat ubiegłych                  11
  ANEKSY                                                                                         69
  • I. Kalendarzyk wypadków w 3-ech miesiącach powstania pisane ręką Jana Słowackiego  69
  • II. Raport płk. Czengery o wydarzeniach styczniowej nocy w Bodzentynie 72
  • III. Pismo gen. Czengery do Komendanta Wileńskiej Cytadeli 79
  • IV. Raport do Naczelnika Wojennego Oddziału Radomskiego 79
  • V. Do W. Dowódcy smoleńskiego piechotnego Generała Adiutanta Grafa Adlerberga I-go pułku 80
  • VI. Polecenie dla majora Bentkowskiego 81
  • VII. Do dowódcy Halickiego pułku piechoty 81
  • VIII. Polecenie dla majora Bentkowskiego 82
  • IX. Do W[ielmożnego] Naczelnika powiatu Opoczyńskiego 82
 • Ludomir Cywiński (o autorze) 84
 • Władysław Zawadzki Wspomnienia z obozu świętokrzyskiego 1863 r. 93
  ANEKSY 111
  • I. Raport płk. Czengery nr 124 z 1/13 lutego 1863 r. do gen. lejt. Uszakowa 111
  • II. 21 luty 1863 r. nr 229 Raport płk. Czengery do Wojennego Naczelnika Oddziału Radomskiego 116
  – Władysław Zawadzki (o autorze) 118
 • Wasyl Aleksandrowicz Potto (Василий Александрович Потто)
  Marszowe zapiski o kampanii 1863 roku przeciwko polskim buntownikom
  (Походные записки о кампании 1863 года против польских мятежников) 125
  ANEKSY 137
  • I. Od Wojennego Naczelnika oddziału Radomskiego, otrzymano następujący raport z d. 31 maja [12 czerwca]137
  • II. Raport wójta Gminy Bodzentyn do gen. mjr. Czengery Nr 237, d. 30 maja/11 czerwca 1863 roku w Bodzentynie 141
  • III. Do Jaśnie Wielmożnego Naczelnika Wojennego Okręgu Kieleckiego 142
  Wasyl Aleksandrowicz Potto (o autorze) 143
 • Stanisław Niemczynowski Ze wspomnień partyzanta r. 1863 149
  ANEKSY 173
  • I. Raport Eminowicza o potyczkach pod Kowalą (21 sierpnia) i Wirem (23 sierpnia) 173
  • II. Dziennik działań wojennych w Królestwie Polskim (fragment) 175
  • III. Zgony powstańców odnotowane w aktach stanu cywilnego parafii Wrzos 178
  Stanisław Niemczynowski (o autorze) 180
 • Henryk Hubert Kartki ze wspomnień powstańca.
  Wyciąg z pamięci mojej dezerterki z wojska austriackiego.
  W roku 1863 – 22 kwietnia aż do powrotu z Syberii 189
  ANEKSY 207
  • I. 4 września 1863 No 1120 Raport do Wojennego Naczelnika Oddziału Radomskiego 207
  • II. W GUBERNI RADOMSKIEJ 208
  • III. W SIERPNIU [1863] 208
  • WE WRZEŚNIU [1863] 208
  Henryk Hubert (o autorze) 209
 • Wilhelm Müldner Epizod z ostatnich chwil powstania 1863 r. 215
  ANEKSY 233
  • I. Instrukcja dla Rakietników 233
  Wilhelm Antoni Müldner (o autorze) 237
  • Nekrologi Wilhelma Müldnera 243
 • Feliks Wiśniewski Ze wspomnień powstańca (W 50-tą rocznicę 1863-1913) 247
  ANEKSY 278
  • I Sąd Policyi Poprawczej Wydziału Sandomierskiego 278
  • II Pieczęć Kieleckiego Pułku Piechoty 279
  • III. Bitwa pod Miechowem. 280
  • IV. Major Markowski. Wspomnienie z roku 1863 (Władysław Zapałowski) 284
  Feliks Wiśniewski (o autorze) 287
 • Feliks Wojciechowski-Boruta Wspomnienia 297
  ANEKSY 307
  I. Raport dowódcy batalionu nr. 9 do naczelnika korpusu 307
  Feliks Wojciechowski (o autorze) 308
 • Noty biograficzne 312
  Dowódcy rosyjscy 396
 • O autorach 403
 • Fundacja „AD FONTES QUILINAE” 405
 • Wykaz skrótów 407
 • Indeks nazwisk 408
 • Indeks miejscowości 416
 • Bibliografia 422

Oznaczone: ,

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]