Opatowski kościół św. Marcina pochodzi najprawdopodobniej sprzed połowy XII wieku, z czasów Henryka Sandomierskiego lub Kazimierza Sprawiedliwego. Powstała wówczas bazylika oparta na planie łacińskiego krzyża, posiada kompozycję bardzo podobną do kościoła św. Aureliusza w Hirsau. Analogie są tu niezwykle wyraźne: zarówno zwarty, niemal kwadratowy, czteroprzęsłowy korpus nawowy z krzyżowymi filarami przy transepcie jak i rozwiązanie wschodniej części budowli – z prezbiterium zamkniętym absydą i dwiema symetrycznymi absydami transeptu.
Od zachodu kościół zamykają dwie masywne wieże, usytuowane na przedłużeniu naw bocznych. Jedna z wież, południowa, zbudowana została równocześnie z korpusem kościoła. Świadczy o tym jej detal, a konkretnie  umieszczone w górnych kondygnacjach wieży podwójne okna, charakterystyczne romańskie biforia. Druga wieża zbudowana została później, może w wieku XIV, po katastrofie budowlanej, w której zawaliła się północna wieża i przylegający do niej narożnik kościoła. Pomiędzy wieżami początkowo mieściła się kruchta, otwarta trójprzęsłową arkadą. Dopiero za kruchtą znajdował się główny, zachodni portal kościoła. Nad kruchtą była empora.
Podczas przebudowy, prawdopodobnie w wieku XIV, arkady kruchty zamurowano, i przeniesiono portal. Chyba także wtedy uległy zniszczeniu figury zdobiące portal, przedstawiające postaci rycerzy z krzyżami na płaszczach. Z faktu umieszczenia postaci krzyżowców wśród elementów wystroju rzeźbiarskiego kościoła, wyciągane są wnioski co fundatorów świątyni. Długosz sądził, że byli to templariusze.
Kościół św. Marcina przebudowywany był bardzo często. Już w wieku XIII zlikwidowano absydę zamykającą dotąd prezbiterium, a główne wejście przeniesiono z elewacji zachodniej do północnej. Być może w tym samym czasie do południowej elewacji dobudowano tzw. kapitularz W wieku XIV nadbudowano wieżę północną. W wieku XV i XVI powstały dobudówki do naw bocznych, mieszczące zakrystie i kruchty. Dawny kapitularz nakryto gotyckim sklepieniem krzyżowo-żebrowym. W pierwszej połowie XVI stulecia dokonano – usuwając skutki pożaru spowodowanego przez tatarski najazd – bardziej zasadniczej przebudowy. Nad nawą główną pojawiły się późnogotyckie sklepienia sieciowe, podwyższono koronę murów a ściany transeptu przyozdobiono sterczynowymi szczytami. Dwieście lat później, w pierwszej połowie XVIII wieku wykonano pozostałe sklepienia, a wieże otrzymały barokowe hełmy. Mimo tych licznych przeróbek kościół zachował bardzo wiele pierwotnych romańskich cech i zgodnie uważany jest za jeden z najciekawszych przykładów architektury romańskiej w Małopolsce.
W roku 1212 poświadczono istnienie przy Opatowskim kościele kapituły a dwadzieścia par lat później uczyniono z opatowskiej kolegiaty katedrę pierwszego łacińskiego biskupstwa Rusi. Katedrę objął opat Gerard z zakonu cystersów. Działalność biskupa miała mieć charakter misyjny. Misyjną posługę Opatowa zamknęła dopiero decyzja księcia Henryka Brodatego, włączająca uposażenie diecezji do dóbr biskupa lubuskiego, któremu też powierzono prowadzenie działań misyjnych.

 

Oznaczone: Autor: Roman Mirowski

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]