[?] L A C H E T N I E . V R [?]
[?..] K V P A [.] S K I M 16 . 11 S
[?…] R […] N E G O P O [?]
[?…..] C Z I L OA [.]
[?…] D Z O N I C H Z [..]
[?..] O C I I O [….]

Fragment wykonanego z wapienia pińczowskiego epitafium o wymiarach 88×33 cm i grubości 19 cm został wykorzystany przy wznoszeniu kaplicy jako nadproże nad wejściem do pomieszczenia  znajdującego się powyżej zakrystii. Pierwotnie epitafium znajdowało się prawdopodobnie w kościele pw. św. Jakuba. Zostało odnalezione w 2019 r. przez autorów artykułu.

Na zachowanym fragmencie inskrypcji z można odczytać dwa, pisane renesansową majuskułą, pierwsze wersy: [SZ]LACHETNIE UR[ODZONY/A] /[RO]KU PA[Ń]SKIM 1611. Jeśli odczytanie daty jest poprawne, to epitafium mogło należeć do członka związanych w tym czasie z Włoszczową i bliską
okolicą rodów: Krezow, Oleśnickich lub Białobrzeskich.

 

Literatura:
• Anusik Zbigniew, Krezowie herbu Przeginia – genealogia rodu, „Przegląd Nauk Historycznych” 2019, R. XVIII, Nr 1.
• Kalina D., Malicki A., dz. cyt., s. 170.
• Pielas Jacek, Oleśniccy herbu Radwan a Zamoyscy w XVI–XVII wieku, „Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genalogicznego” 2019, T 1.

Oznaczone: Autor: Adam Malicki, Cezary Nowak, Michał Staniaszek

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]