SAMUELOWI OLESZNICZKIEMU
WDZIECZNEY UCIESZONEY NIE
POSPOLITEY DZIECINIE KTORA
NAGLE NIEODPOWIEDNIE WNIE
DOSZŁYM WIEKU SWYM NIEMA
IAC IEDNO OSMNASCE MIESIECY I
DNI 20 Z WIELKIM A NIEZNOSNYM
ZALEM RODZICZOW SWYCH ZGASŁA
WE WŁOSZCZOWEY ROKU PAŃSKIE
GO 1596 DNIA 5 MARCZA
ANDRZEY OLESZNICZKI Z OLESZNIK
SMETNY OCIECZ SWEY NAMIL
SZEY DZIECINIE Z ŁZAMI NAPISAŁ

Epitafium znajduje się w kaplicy cmentarnej pw. Wszystkich Świętych. Pierwotnie znajdowało się w kościele pw. św. Jakuba. Wykonana w marmurze chęcińskim płyta ma wymiary 114×64 cm. Epitafium zostało wyryte piękną kapitałą humanistyczną z licznymi enklawami charakterystycznymi dla stylu nagrobków z XVI w. Pod tekstem znalazł się herb Radwan z inicjałami S. O. odnoszącymi się do zmarłego dziecka. Epitafium jest jednym z cenniejszych włoszczowskich zabytków kultury materialnej i literackiej (językowej). Zawiera dość wierne odwołanie do dedykacji towarzyszącej „Trenom” Jana Kochanowskiego i jest świadectwem niekłamanej i silnej recepcji jego poezji zaledwie 16 lat od pierwszego wydania „Trenów”.

Samuel Oleśnicki był synem kalwina Andrzeja Oleśnickiego herbu Radwan, żupnika krakowskiego i Anny Szczepanowskiej herbu Gryf ze Szczekocin.

Literatura:
Corpus …, dz. cyt., s. 180–181.
• Łoziński J., Wolff B., dz. cyt., s. 64.
• Majewski A., dz. cyt., s. 787.
• Minakowski M. J., Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), https://wielcy.pl/wgm/?m=NG&t=PN&n=lu.31123 [dostęp: 12.11.2020].
• Rawita-Witanowski M., dz. cyt., s. 257–258.
• Tenże, Ogniska reformacji w Chęcińskiem. Włoszczowa, „Reformacja w Polsce”, 1926, R. IV, s. 173–176.

Oznaczone: Autor: Adam Malicki, Cezary Nowak, Michał Staniaszek

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]