Archiwum | kwiecień, 2021

26 WÓLKA KŁUCKA Zespół pałacyku myśliwskiego Kołłątajów 11 Pytania i hipotezy

Może ktoś, kiedyś odnajdzie projekt pałacu i wreszcie będzie wiadomo kto go zaprojektował i jak miał on wyglądać. Zanim to nastąpi, pozwoliłem sobie na próbę hipotetycznego odtworzenia nieznanego nam projektu, aby wykazać jak niewiele trzeba by w pałacu w Wólce Kłuckiej zmienić, aby przypominał dzieła Stanisława Zawadzkiego (albo też innego z współczesnych mu architektów). Wystarczy […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

25 WÓLKA KŁUCKA Zespół pałacyku myśliwskiego Kołłątajów 10 Pytania i hipotezy

Z Vicenzy powróćmy jednak do hipotezy o dwóch projektach Zawadzkiego. Jednym z nich mógł być projekt przebudowy i rozbudowy pałacu w Wiśniowej, gdzie już mógł znaleźć się wgłębny portyk o siedmiu osiach. Drugim – projekt zupełnie nowego pałacu, gdzie stan istniejący niczego autorowi nie utrudniał ani nie narzucał. Próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, który z […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

24 WÓLKA KŁUCKA Zespół pałacyku myśliwskiego Kołłątajów 9 Pytania i hipotezy

Oczywisty związek z pałacem w Wólce Kłuckiej ma pałac w Wiśniowej. Oczywisty, bo oba należały do Kołłątajów i obydwa mają wgłębne portyki (w Wiśniowej później częściowo zabudowany, w związku z ulokowaniem w nim klatki schodowej). Jest też wiele różnic – wiśniowski pałac nie ma planu zwartego prostokąta. Jego alkierze (zresztą nie do końca symetryczne) wychodzą […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

23 WÓLKA KŁUCKA Zespół pałacyku myśliwskiego Kołłątajów 8 Pytania i hipotezy

Kończąc tekst o pałacu w Wólce Kłuckiej warto poświęcić odrobinę uwagi kwestiom, na które odpowiedzi nie znamy. Być może uda się kiedyś odnaleźć jakieś dokumenty, które zawierać będą niektóre odpowiedzi – listy, pamiętniki, szkice lub plany. Na razie, w oczekiwaniu na ich znalezienie, pozostają tylko domysły i hipotezy. Wróćmy do pytań. Większość z nich już […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

22 WÓLKA KŁUCKA Zespół pałacyku myśliwskiego Kołłątajów 7

O pałacowych wnętrzach i ich wystroju wiemy bardzo niewiele. Na pewno – przynajmniej w reprezentacyjnych pomieszczeniach – miały gzymsy podsufitowe i ozdobną stolarkę, a być może także płycinowe boazerie.  Pewność o wysokim poziomie wykonania stolarki wewnątrz pałacu dają nam zachowane relikty bramy do spichrza, o bardzo starannym wykonaniu i interesującym zdobnictwie, gdyż nie wierzę, by […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BB 40 GMINA KUNÓW KAPLICA. Kaplica p.w. Św. Katarzyny 2

We wschodniej ścianie znajduje się okienko. Aby to zamknięte gotyckim łukiem okienko zobaczyć, koniecznym było spojrzeć na kaplicę pod innym kątem, zmienionym o 1/8 360 stopni… Drzwi zamyka ozdobna, masywna krata. Trochę inaczej wyglądała kapliczka w latach międzywojennych, gdy opisywał ja ksiądz Bastrzykowski: …zbudowana częścią z cegły, częścią z kamienia łupanego w skale kunowskiej…zasklepiona, gontem […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BB 39 gmina KUNÓW. KAPLICA Kaplica p.w. św. Katarzyny 1

Miejsce nazywane KAPLICA, czasem określane jako niezaludniony przysiółek wsi Kurzacze, leży  gminie Kunów w powiecie ostrowieckim Są w naszym regionie obiekty o których napisano opasłe tomy i których bibliografia jest tak obszerna, że można rzec, iż wie się o nich wszystko. Są też takie, o których bardzo niewiele wiadomo i gdyby nie praca niestrudzonych badaczy, […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BB 38 Krynki Kościół widok wnętrza

Kościół jest barokowy, orientowany. Składa się trójprzęsłowej nawy /po której bokach stoją dwie kaplice/ i z węższego od nawy, prostokątnego, dwuprzęsłowego prezbiterium. Przy prezbiterium od północy jest zakrystia a od południa skarbczyk. Kompozycję brył uzupełnia kruchta dostawiona od południa do nawy. Kościół wymurowany jest z kamienia “miejscowego”, a mury “ma niezmiernie grube, bo pięciołokciowej szerokości, […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BB 37 KRYNKI Kościół widok od południowego zachodu

Ze względu na zły stan techniczny modrzewiowy kościółek został rozebrany a na jego miejscu w roku 1724 rozpoczęto budowę nowego, tym razem już murowanego obiektu /dobudowując go do istniejącej tu już od roku 1694 murowanej  kaplicy/. Fundatorem był ówczesny dzierżawca Kuźnic Brodzkich, pan Mikołaj Zacharski, który – jak pisze ksiądz Wiśniewski – “straciwszy w r. […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BB 36 KRYNKI Kościół. Dzwonnica 2

Dzwonnica z Krynek, to wyrażając się bardziej precyzyjnie są właściwie dwie wieżowe  dzwonnice flankujące bramę.  Zbudowane są w konstrukcji słupowo-ryglowej, czyli jak dawniej mówiono: “w słup”, z drewna sosnowego, Obydwie o prostopadłościennych trzonach, szalowanych “w jodełkę”. Nakrywają je namiotowe, łamane dachy pobite gontem i zwieńczone krzyżami. Każda z wież ma u podstawy kwadrat o boku […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]