Archiwum | luty, 2012

65. CHĘCINY Fragment zabudowy ul. Radkowskiej

Zabudowa południowej strony ulicy Radkowskiej nigdy nie była efektowna. Zabudowie nie sprzyjały ani duże spadki terenu (w końcu jest to stok Góry Zamkowej), ani warunki geologiczne, z „wychodzącymi” na powierzchnię skałami. Nie sprzyjały też stosunki własnościowe – rozciągały się tu łąki stanowiące uposażenie chęcińskich instytucji kościelnych. Owe utrudnienia dotyczyły też południowej pierzei rynku. Warto wspomnieć […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

64. CHĘCINY Dawna łaźnia

Od roku 1830 wszystkie budynki klasztornego zespołu przeznaczono na więzienie; celom religijnym służyć już miała tylko kopułowa kaplica św. Leonarda. Aby przystosować poklasztorne budynki do nowej funkcji, konieczne było dokonanie szeregu zmian. Przede wszystkim konieczne było utrudnienie wydostania się więźniów z terenu więzienia, gdyż w odróżnieniu od zakonników, nie przebywali tu przecież z własnej woli. […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

63. CHĘCINY Budynek bramny klasztoru od strony wschodniej

Oprócz budynków otaczających czworoboczny wirydarz, klasztorne zabudowania składały się także z innych obiektów. Franciszkański klasztor otoczony był murem. Na jego teren prowadziło kilka furtek, a główny wjazd prowadził poprzez piętrowy budynek bramny usytuowany w zachodnim murze. Budynek, jak również zachodni odcinek muru ufundowany został przez Stanisława Branickiego i jako datę budowy przyjmuje się rok 1620. […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

62. CHĘCINY Wirydarz klasztoru franciszkanów

Bogu Najlepszemu i Najwyższemu wiekuista chwała, a Jaśnie Wielmożnemu Panu Stefanowi z Bidzin Bidzińskiemu, kasztelanowi sandomierskiemu, najwyższemu i najczujniejszemu strażnikowi koronnemu, naówczas chęcińskiemu, żarnowieckiemu i skalskiemu itd. Staroście, naszego konwentu najszczodrobliwszemu dobrodziejowi, nieustanna wdzięczność. Jergo hojnym nakładem ta część klasztoru od fundamentów została wzniesiona za gwardiaństwa Najprzewielebniejszego O. Symeona Boratyńskiego, ojca konwentu, który postarał się […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

61. CHĘCINY Zachodnia elewacja klasztoru franciszkanów

Fundatorem, dzięki któremu przebudowano kościół i rozbudowano klasztor był Stanisław Branicki. Ojciec B. Makowski w swym „Thesaurusie”  napisał: …ad Annum 1605. Modo promo ad hoc Anno facta certa fundatione per Illustr. D. Branicki Ensiferum Regni, Chencinensis et Leloviensis Capitaneum … Ustalmy wpierw jak wyglądał chęciński klasztor przed remontem i przebudową, sięgając do opisu obrazującego stan […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

60. CHĘCINY Kaplica św. Leonarda od strony płd.-wschodniej

Kościół franciszkański w Chęcinach w 3. ćwierci XVI stulecia pozostawał w rękach innowierców. Po odzyskaniu go przez społeczność katolicką – wymagał remontu. Przystąpiono więc do odnowienia i rozbudowy franciszkańskiego zespołu dzięki funduszom Stanisława Branickiego, ówczesnego chęcińskiego starosty. Zdaniem Mariusza Karpowicza – w tym właśnie czasie zbudowana została kaplica św. Leonarda, zwana też kaplicą Branickich. Jako […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

59. CHĘCINY Krucyfiks w prezbiterium

W roku 1581 kościół przejęli protestanci: …haeretici tentabant omnino in Ecclesia nostra conventuali exercitia suae sectae peragere… pisał w dziale zatytułowanym Thesaurus Provinciae Poloniae O. B. Makowski. Jego zdaniem franciszkanie odzyskali kościół w roku 1605, choć są też inne datowania: 1603 i 1598 rok. Z nich najbardziej prawdopodobna wydaje się być data 1598 r. Innowiercy […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

58. CHĘCINY Prezbiterium kościoła franciszkanów

Choć nie wiemy jak wyglądały obiekty klasztorne w czasach kazimierzowskich, jesteśmy przekonani, że musiały być one wielokrotnie przekształcane. Zmieniały się czasy i warunki ekonomiczne, zmieniali się także użytkownicy obiektów. Pierwszy etap budowy zespołu franciszkańskiego – według Michała Rawity-Witanowskiego – zakończyć się miał w roku 1388. Rawita nie podał jednak źródła, z którego tę informację uzyskał. […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

57. CHĘCINY Zachodnia elewacja kościoła franciszkanów

Franciszkanie pojawili się w Chęcinach w roku 1368, dzięki fundacji Kazimierza Wielkiego. Król starał się u papieża Urbana II o zgodę na założenie franciszkańskich klasztorów w Chęcinach, ale także w Szydłowie, Skawinie i Opocznie, oraz dominikańskich w Bieczu i Radomiu. Na królewskie pismo papież odpowiedział bullą adresowana do poznańskiego biskupa Doliwy z Lutogniewa, wyrażając zgodę […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

56. CHĘCINY Dawny „dworek” z ulicy Małogoskiej nr 34

Stan z roku 1981. Dom pochodzi z 2. połowy XIX wieku. Oczywiście nazywanie tego budynku „dworkiem” jest przesadą (stąd cudzysłów) ale na tle przeciętnej zabudowy tego fragmentu ulicy Małogoskiej w Chęcinach przedstawia się on okazale. Nawet najmniejsze dwory – a takie często występowały na Podlasiu, gdzie mieszkało wiele szlachty zaściankowej, której zwyczajnie nie stać było […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]