ROŻANIEC                                                                            ROŻANIEC
JEST                                                                                       JEST
CHWAŁĄ NASZĄ                                                                OBRONĄ NASZĄ

Inskrypcje objaśniające na ozdobnych kartuszach umieszczonych po bokach barokowego ołtarza Matki Bożej Różańcowej, głównego ołtarza w kaplicy północnej. Napisy malowane czarną farbą na złoconych elementach drewnianych. Inskrypcje współczesne ołtarzowi – prawdopodobnie z 1. poł. XVIII w. Ołtarz, oczywiście w jego pierwotnej formie, można wiązać z istniejącym we Włoszczowie od 1712 r. Bractwem Różańcowym, założonym przez gidelskich dominikanów (wg inwentarza parafii z 1760 r.). Nadzór czy
też patronat dominikanów nad włoszczowskim bractwem potwierdza zresztą pochowek jednego z przeorów w krypcie kościoła pw. Wszystkich Świętych.
Prawdopodobnie z faktem założenia bractwa związane jest powstanie ołtarza i jego późniejsze utrzymywanie przez miejscowych szewców, którzy korporacyjnie byli z bractwem różańcowym związani.
Literatura:
• Frączek Lech, Księga Cechu Szewskiego z Włoszczowy z lat 1819–1848, Włoszczowa 2019, s. 133–134.
• Łoziński J., Wolff B., dz. cyt., s. 62.
• Pawlik Z., dz. cyt., s. 74–75.
• Szczurek Wojciech, Renowacja ołtarzy z kaplicy południowej i północnej kościoła parafialnego Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie, [w:] Z przeszłości Włoszczowy, red. Stanisław Janaczek, Włoszczowa 2009, s. 211–234.

Oznaczone: Autor: Adam Malicki, Cezary Nowak, Michał Staniaszek

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]