I                       D
Ż Godziemba L
K                      K
K

Sześciokątny portret o wymiarach 57,8×59,2 cm został wykonany w technice olejnej na blasze cynowej z rytowaniem na obrzeżu ramy. Przedstawia mężczyznę w ujęciu do piersi, w średnim wieku w ciemnozielonym kontuszu i delii zakończonej futrem. Głowa sarmaty jest z krotko podgoloną fryzurą
i wąsami. Portretowany miał brązowe oczy o badawczym spojrzeniu. Z prawej strony głowy znajduje się herb Godziemba w otoczeniu liter. Jan Andrzej Dąbski piastował urząd kasztelana konarskiego i kujawskiego (Konary Sieradzkie i Konary Kujawskie). Skróty wokół herbu Godziemba można odczytać następująco: I – Jan; D – Dąbski; Z – syn chorążego zatorskiego; L – z Lubrańca; K – kasztelan; K – konarski; K – kujawski. Kluczowe dla takiego odczytania są trzy literki K, odpowiadające urzędom piastowanym przez Jana, a nie jego ojca Jakuba. Z książeczki księdza Sierosławskiego „Odnowa starodawnych ozdób świętego zjawienia Najświętszej Bogarodzicy Maryi z ss. Joachimem i Józefem
wyznawcami, od lat stu i więcej łaskami cudownemi w mieście Włoszczowy wsławionego” wydanej w 1750 r. wiemy, że Jakub był inicjatorem i fundatorem rozbudowy włoszczowskiej kaplicy o nawę główną i kaplice boczne. Fundację tę kontynuował jego (sportretowany) syn Jan „obligowany ojcowskim afektem”. Fundacja Dąbskich w rozbudowę włoszczowskiej kaplicy (obecnego kościoła Wniebowzięcia NMP) miała stworzyć godną oprawę rodowej nekropolii dziedziców Włoszczowy. Portret znajduje się w muzeum parafialnym.

 

 

Literatura:
• Łoziński J., Wolff B., dz. cyt., s. 62.
• Majewski A., dz. cyt., s. 818.
• Nowak C., Staniaszek M., dz. cyt., s. 41–48.
Ornamenta eclesiae. Sztuka sakralna diecezji kieleckiej. Katalog wystawy, praca zbiorowa, Kielce 2000, s. 70.
• Rawita-Witanowski M., dz. cyt., s. 255–256.
• Sierosławski Tomasz Józef Kanty, Odnowa starodawnych ozdób świętego zjawienia Najświętszej Bogarodzicy Maryi z ss. Joachimem i Józefem wyznawcami, od lat stu i więcej łaskami cudownemi w mieście Włoszczowy wsławionego, Kraków 1750, s. 96
• Wiśniewski J., dz. cyt., s. 278–279.

Oznaczone: Autor: Adam Malicki, Cezary Nowak, Michał Staniaszek

Pozytywnie zakręcony pasjonat kielecczyzny, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografuje co nieco i jako tako. Opisuje jak umie i stara się uratować od zapomnienia wszystko co się da :)

Bez komentarza

Skomentuj

Blue Captcha Image

*

MICHALCZYK WŁADYSŁAW EUGENIUSZ (1916-1994)

Władysław Eugeniusz Michalczyk urodził się 10 maja 1916 r. w Daleszycach (powiat kielecki), a jego rodzicami byli Jan (ur. 3 […]

MALICKI JÓZEF (1893-1953)

Józef Malicki urodził się 15 stycznia 1893 r. w Krasocinie, był synem Kazimierza i Katarzyny z Łapotów, którzy wzięli ślub […]

BORKOWSKI JAN WIKTOR (1885-1956)

Jan Wiktor Borkowski (wł. Jan Wiktor Dunin-Borkowski h. Łabędź) urodził się 7 czerwca 1885 r. w Dąbrowie Górniczej, był synem […]

MALSKA FLORENTYNA Z ZIELIŃSKICH i MALSKI KAROL

Prezentowany tekst jest rozszerzoną wersją opublikowanego na łamach czasopisma „Świętokrzyskie” Niewiele osób zapisało się w dziejach Kielc w tak chwalebny […]

JANOTA BZOWSKI JERZY (1906-1941)

Autor: Grzegorz Dąbrowski, Adam Malicki   Ziemia Włoszczowska ma wielu bohaterów o których pamięć warto podtrzymywać i upowszechniać wśród kolejnych […]

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]