Archiwum tagów: dzwonnica

JANKOWICE Dzwonnica przy kościele parafialnym p.w. św. Tomasza. Gmina Wilczyce, powiat sandomierski.

Parafia w Jankowicach założona została podobno w roku 1216 przez Iwo Odrowąża, dziedzica sąsiedniej Łukawy. Kościółek który wówczas powstał /patronem jego był św. Tomasz/ przetrwał ponad 400 lat – rozebrany został w roku 1626, gdyż jak zanotowano w lustracjach „nie nadawał się już do poprawienia”. W roku następnym zbudowano nowy kościół, który być może dotrwałby […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

JANIKÓW Dzwonnica przy kościele parafialnym p.w. św. Anny. Gmina Ożarów, powiat ostrowiecki.

Położony o 4 wiorsty od Ożarowa Janików, w oczach mieszkańców uważany  był za miasteczko od Ożarowa dawniejsze, „choć na to – zdaniem księdza Wiśniewskiego – dokumentu odszukać trudno”. Sławny był Janików ze złóż kamienia, używanego do odkuwania pomników i z kamieniarzy, w tym także obcokrajowców – często przybyłych tu aż z Italii. Drewniany kościół w […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

GORZKÓW Dzwonnica.Gmina Kazimierza Wielka, powiat kazimierski.

Stojąca na południowy – zachód od kościoła dzwonnica powstała jednocześnie z kościołem. Z roku 1759 pochodzi najstarszy z umieszczonych w niej dzwonów. W roku 1844 przeszła poważny remont, a w roku 1997 do jej wnętrza wstawiono stalową konstrukcję podtrzymującą dzwony- projekt tej konstrukcji sporządził inżynier z Kielc, Julian Słoń. W podstawie ma kwadrat; jej dwukondygnacyjna […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

GIERCZYCE Dzwonnica. Gmina Wojciechowice, powiat opatowski.

Pochodząca z wieku XVIII dzwonnica jest chyba jeszcze piękniejsza niż kościół. W czasach księdza Bastrzykowskiego wyglądała nieco inaczej niż dziś, warto więc przytoczyć opis z lat międzywojennych: „od południowej strony kościoła w oparkanieniu stoi drewniana dzwonnica, mająca za towarzyszkę lipę staruszkę, muskającą gałązkami jej ściany…Dzwonnica służy jako przejście na cmentarz przykościelny …Czworogranna w trzonie, zbudowana […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

CZARNOCIN Dzwonnica przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP. Gmina Czarnocin, powiat kazimierski.

W roku 1326 Czarnocin nie tylko posiadał parafialny kościół. Był wtedy także „stolicą” dekanatu, w skład którego prócz samego Czarnocina wchodziły parafie:  Chroberz , Działoszyce, Dzierążnia, Kazimierza Mała, Młodzawy, Pełczyska, Probołowice, Sokolina i Stradów. Tak więc kościół wybudowany w roku 1360 przez Ottona z Mstyczowa herbu Lis „ex pulchro lapide” musiał być co najmniej drugim […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

CUDZYNOWICE Dzwonnica. Gmina Kazimierza Wielka, powiat kazimierski.

Cudzynowicka dzwonnica zbudowana została jednocześnie z kościołem. Dwukondygnacyjna, kwadratowa w planie, ma konstrukcję słupowo – ramową. Jej nieco odchylone od pionu ściany, przedzielone gzymsem pokryte są oszalowaniem; z pionowo mocowanych desek w dolnej kondygnacji i z poziomych desek w górnej. Przykrywa ją pobity gontem namiotowy dach zwieńczony ośmioboczną latarnią nakrytą kopułką o cebulastym kształcie. O […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

CHROBERZ Dzwonnica przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP. Gmina Złota, powiat pińczowski.

Niewiele wiadomo o pierwotnym kościele z Chrobrza. Maciej Kromer w Kronice Polskiej założycielem osady mieni Chrobrego, który: „nowy zamek w mili od Wiślice założywszy Chrobrzem go nazwał”, co miałoby się stać około roku 1020. Ksiądz Wiśniewski  rozszerza Bolesławową fundację o obiekt sakralny, pisząc „w tym czasie powstał kościół i zamek, z którego ledwie koło kościoła […]

Ciąg dalszy 1 Comment

BODZECHÓW Dzwonnica. Gmina Bodzechów, powiat ostrowiecki.

Bodzechowska dzwonnica wzniesiona została dopiero po wojnie, w roku 1953. Autorem projektu jest Aleksy Dworzak. Jest ona zbudowana z drewna i tworzy z kościołem jednorodną całość. Jej prostopadłościenny trzon ustawiony jest na wysokiej podmurówce i ma proporcje zbliżone do sześcianu. Nad trzonem zaprojektowano czteropołaciowy daszek pulpitowy pobity gontem, a nad nim drugą kondygnację z podwójnymi, […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BESZOWA Dzwonnica przy kościele popaulińskim p.w. św. Piotra i Pawła. Gmina Łubnice, powiat staszowski.

Beszowa, wieś położona przy starym trakcie łączącym Kraków z Sandomierzem, w czasach Długosza dzieliła się na dwie części zwane: Banschowa Militaris /Beszowa Rycerska/ i Banschowa Episcopalis /Beszowa Biskupia/. W tej pierwszej, na miejscu dawnego, drewnianego kościółka wzmiankowanego w roku 1326, poznański biskup Wojciech Jastrzębiec wybudował w roku 1407 nowy, znacznie większy, murowany. Patronami nowej świątyni […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

BEBELNO Dzwonnica. Gmina Włoszczowa, powiat włoszczowski.

Choć pierwsza wzmianka o niej pochodzi dopiero z roku 1818 /mówiąc zresztą o jej kiepskim stanie technicznym/, najprawdopodobniej zbudowano ją jednocześnie z kościołem. Stoi ona w północno-zachodnim narożniku kościelnego cmentarza  Jej plan jest kwadratowy, o boku długości 3.50 metra. Konstrukcję tworzą cztery słupy umieszczone na narożach, zaczopowane w przyciesiach, usztywnione krzyżulcami i rozparte ryglami. Izbica […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

KORNECKI JAKUB – snycerz

Tekst prezentowany poniżej autorstwa J.L. Kaczkowskiego, został wydrukowany w publikacji pt. Pamiętnik Kielecki na rok zwyczajny 1874 pod red. ks. […]

CHMIELNIK – dawne miasto prywatne

Miasto położone jest na pograniczu Pogórza Szydłowskiego i Niecki Nidziańskiej nad rzeką Mruczą, u źródeł rzeki Schodniej (Wschodniej). Jego nazwa […]

Mirzec. Kapliczka św. Jana Nepomucena

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Wiatr Czasami można się zdziwić co jest pod warstwami farby. Przed … Po I jeszcze profil […]

Mokrsko Dolne. Renowacja baptysterium i chrzcielnicy Santi Gucciego

Zdjęcia: Grzegorz Wiatr Kościół w Mokrsku Dolnym z końca XIII w. pw Wniebowzięcia NMP. Przed i po renowacji. Jeszcze bez […]

Lisów. Epitafia Krasińskich

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Wiatr Historia jednego pocisku Czyli epitafia Krasińskich w Lisowie Kaplica Krasińskich w Lisowie. To tu leżą […]

Lisów. Ołtarz św. Barbary w Kaplicy Krasińskich w Lisowie

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Wiatr O takim jednym co Baśkę rozebrał Ta oto Barbara jest bardzo bardzo stara. Nie skłamię […]