Archiwum tagów: drewno

TOPOLA Kościół parafialny z Kazimierzy Małej p.w. Wniebowzięcia NMP. Gmina Skalbmierz, powiat kazimierski.

Historia kościoła we wsi Topola jest jeszcze bardzo krótka, liczy zaledwie 30 lat. Pisząc o kościele w Topoli, zacząć trzeba od Kazimierzy Małej. Według czternastowiecznego falsyfikatu kościół w Kazimierzy Małej, za zgodą krakowskiego biskupa Lamberta, powstać miał już w roku 1069. W spisanym w Dzierążni przywileju jako świadek uczestniczył ponoć sam św. Stanisław, podówczas noszący […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

TOKARNIA Kościół z Rogowa p.w. MB Pocieszenia. Gmina Chęciny, powiat kielecki.

Kościół w skansenie w Tokarni stoi od niedawna, a ponieważ poprzednie dwa i pół stulecia stał w Rogowie /gmina Opatowiec/, zacznijmy jego historię od Rogowa. Parafia rogowska wzmiankowana po raz pierwszy była w roku 1433. Za Długosza stał tu parafialny, drewniany kościół wybudowany przez Hinczę z Rogowa, królewskiego podskarbiego, a tutejszego dziedzica i kolatora. Kościół […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

TARCZEK Dzwonnica przy kościele parafialnym p.w. św. Idziego opata. Gmina Pawłów, powiat starachowicki.

W czasach pierwszych Piastów Tarczek był siedzibą kasztelanii. Znajdował się tu gród – choć do dnia dzisiejszego jego materialnych śladów nie udało się odnaleźć. W roku 1241 pod Tarczkiem odbyła się bitwa z Tatarami. Trzy lata później wieś „zniszczył pożogą” Konrad Mazowiecki. W Tarczku biskupi krakowscy mieli swój dwór, w którym w roku 1292 zmarł […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

ŚWINIARY Kościół parafialny p.w. św. Stanisława biskupa. Gmina Solec Zdrój, powiat buski.

Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z roku 1326, gdy plebanem był ksiądz Mikołaj. Długosz pisze o drewnianym kościele parafialnym, którego plebanem był ks. Maciej z Błogiego a kolatorem i  zarazem dziedzicem wsi – Jelitczyk, Jan Zakrzewski. Pod koniec XVI stulecia ówczesny dziedzic „Jan Palanowski, kacerz, wypędził plebana i uposażenie kościelne zagarnął”.  W roku 1610 zbudowany […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

ŚWIĘTOMARZ Dzwonnica przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP. Gmina Pawłów, powiat starachowicki.

Wieś Świętomarz ma bardzo starą metrykę – już w roku 1173 biskup Gedko z rodu Gryfitów zakładając kolegiatę, dochody z tej wsi zapisanej jako Swyanthamarza przeznaczył na uposażenie kolegiackiego prepozyta. W 1326 roku pojawił się zapis dotyczący drewnianego wówczas kościółka : „Ecclesia de Santa Maria  seu antiquo Tarczek”. Murowany kościółek zaczęto budować z fundacji Bogufała […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

STRZEGOM Kościół parafialny p.w. MB Bolesnej i św. Andrzeja. Gmina Rytwiany, powiat staszowski.

Strzegom jest bardzo starą wsią – już w XII stuleciu występuje Gniewomir ze Strzegomia. Tutejszy pleban imieniem Jan z dwóch grzywien dochodu płacił w okresie 1325-8 ponad cztery skojce świętopietrza rocznie.  Około roku 1440 we wsi będącej wówczas własnością królewską stał kościół, którego patronem był św. Andrzej. Jego fundatorem musiał być król, będący tutejszym kolatorem. […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

STRADÓW Dzwonnica. Gmina Czarnocin, powiat kazimierski.

 Dzwonnica o konstrukcji słupowo – ramowej stoi w północno zachodniej części przykościelnego cmentarza. Wieńczy ją namiotowy dach pokryty blachą. Dzwon z roku 1780, fundacji ks. Szymona Gorczyńskiego, proboszczującego w Stradowie w latach 1768-85. Na dzwonie oprócz liter XSGPS dumny i patriotyczny napis: „Polonus me fecit”

Ciąg dalszy 0 Komentarza

STRADÓW Kościół parafialny p.w. św. Bartłomieja. Gmina Czarnocin, powiat kazimierski.

 W roku 1326 istniała już w Stradowie parafia, której plebanem był Andrzej. W czasach Długosza wieś należała do Idziego z Sudołu herbu Habdank, Stanisława Romaka i Krzysztofa Szafrańca. Ten ostatni „iż był płochy i zawadiaka, skutkiem napaści na kupców, skazany został na exekucyę”. Drewniany kościół miał już wówczas za patrona św. Bartłomieja, tak samo jak […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

STODOŁY Kościół parafialny p.w. św. Teresy. Gmina Wojciechowice, powiat opatowski.

Pierwotny kościół w Stodołach, drewniany, zbudowany prawdopodobnie na przełomie XIX/XX stulecia, spłonął w wyniku działań wojennych w roku 1944. Obecny przeniesiony został tu w roku 1952 z Lasocina /gdzie być może trafił w wyniku przenosin z Tarłowa?/. W roku 1930, gdy rozpoczęto budowę nowego kościoła w Lasocinie, część przednią drewnianej nawy wraz z chórem muzycznym […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

SKARŻYSKO – BZIN Dzwonnica. Gmina Skarżysko-Kamienna, powiat skarżyski.

Architekt Walerian Wołodźko zaprojektował także dzwonnicę. Piętrową, przeciętą „obdasznicą”, o konstrukcji słupowo – ramowej z drewna sosnowego. Ściany dzwonnicy są lekko pochyłe i oszalowane pionowymi deskami. Dach dzwonnicy jest czterospadowy, namiotowy, zwieńczony krzyżem. Dzwonnica charakteryzuje się bardzo starannie opracowanym detalem, a w stosunku do fotografii zamieszczonej w  książce ks. Bastrzykowskiego zaszła w niej tylko jedna […]

Ciąg dalszy 0 Komentarza

TEREK STANISŁAW – kowal z Kossowa

Stanisław Terek urodził się 20 kwietnia 1914 r. w Kossowie, a jego rodzicami byli Antoni (ur. 1876, zm. 1947) i […]

KORNECKI JAKUB – snycerz

Tekst prezentowany poniżej autorstwa J.L. Kaczkowskiego, został wydrukowany w publikacji pt. Pamiętnik Kielecki na rok zwyczajny 1874 pod red. ks. […]

CHMIELNIK – dawne miasto prywatne

Miasto położone jest na pograniczu Pogórza Szydłowskiego i Niecki Nidziańskiej nad rzeką Mruczą, u źródeł rzeki Schodniej (Wschodniej). Jego nazwa […]

Mirzec. Kapliczka św. Jana Nepomucena

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Wiatr Czasami można się zdziwić co jest pod warstwami farby. Przed … Po I jeszcze profil […]

Mokrsko Dolne. Renowacja baptysterium i chrzcielnicy Santi Gucciego

Zdjęcia: Grzegorz Wiatr Kościół w Mokrsku Dolnym z końca XIII w. pw Wniebowzięcia NMP. Przed i po renowacji. Jeszcze bez […]

Lisów. Epitafia Krasińskich

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Wiatr Historia jednego pocisku Czyli epitafia Krasińskich w Lisowie Kaplica Krasińskich w Lisowie. To tu leżą […]